Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

Három új szutta

Három szuttával bővült a gyűjtemény: