Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

Rövid Szövegek Gyűjteménye

Porosz Tibor fordításában olvasható a Khuddakapāṭha - Rövid Szövegek Gyűjteménye!

Remek Előszóval, ami belátást enged a páli szövegek megőrzésének történetébe.