Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

Könyvtár

Bhikkhu Bódhi

Több részből álló cikk a megszabadulásról. (A 'megszabadulás' szanszkritul 'nirvána', páliul 'nibbána').
Több részből álló cikk a kamma működéséről és arról, hogy a tettek hogyan és milyen „gyümölcsöt hoznak” a jövőben.

John T. Bullitt

Ruzsa Ferenc

Thánisszaró Bhikkhu

Egy rövid beszéd arról, hogyan teheti a meditációs gyakorlatunkat sikeressé a jókedv és humorérzék.
A mulandóság ténye vajon azt tanítja nekünk, hogy meg kell tanuljuk „magunkhoz ölelni az élményeinket ragaszkodás nélkül”, vagy azt, hogy birtokunkban van a szabadság "létrehozni olyan világot amilyenben csak élni akarunk"? Talán nem is erre kellene figyelnünk.
Hogyan is értelmezzük a Buddha tanítását az ürességről? Meg lehet-e tapasztalni? Szavakba lehet-e önteni? Hogyan használható meditációs gyakorlatként? És ami a legfontosabb: mi köze van az ürességnek a tapasztalás, az érzékelés folyamatához?

Ácsán Brahmavamszó

Ez a dhammabeszéd a 3 jellegzetesség egyikét, az én-telenséget (anattā) mutatja be. Ácsán Brahm leírja, hogyan juthatunk el ennek belátásához: mit kell megfigyelnünk ahhoz, hogy újabb és újabb oldalait, „szintjeit” lássuk meg annak, amit az én-ünknek hiszünk, és a különféle belátások hogyan mutatják meg, hogy az én-be vetett hitünk a valóság téves értelmezésén alapul.

Ácsán Buddhadásza

A buddhista gyakorláshoz bevezetőként adott három Dhamma-beszéd. Ácsán Buddhadásza tanítása gyakorlatias: "... Azok a problémák zavarnak minket, amik abból következnek, hogy meg kell öregedjünk, meg kell betegedjünk, és meg kell halnunk. Az első dolog, hogy meg kell nézni ezeket a problémákat. Azután, van három általános, egyéb probléma: elszakadunk a dolgoktól amiket szeretünk; olyan dolgokat tapasztalunk amiket nem szeretünk; és olyan kívánságaink vannak amik nem teljesülnek. [...] Hadd ismételjem el újra: ha nincsenek problémáid, haza mehetsz. Nem kell itt pazarolnod az idődet a Dhammát vizsgálgatva."

Ácsán Cshá

Ácsán Lí Dhammadháró

Ebben a rövid beszédben Ácsán Lí néhány alapelvet idéz fel a helyes életmódról a Buddha tanításával összhangban, mind a világi emberek és a kolostorban élők számára. A beszéd szerkezetét az Óváda Pátimokkha adja, egy rövid vers amit hagyományosan a februári telihold napján, Mágha Púdzsá alkalmával szavalnak el.

Ácsán Munindó

Ácsán Szumédhó

Ácsán Szumédhó beszédeiből összeállított rövid könyvecske. Tartalmaz egy közérthető magyarázatot a Buddha, a Dhamma és a Szangha mint menedékek jelentéséről, utasítást és magyarázatot a légzésmeditációhoz (ánápánaszati), valamint elmélkedéseket a Buddha tanításáról a boldogság, a boldogtalanság, és a meditáció céljáról kapcsolatban.

Ácsán Vadzsíró

"Az érett érzelmek azok az érzelmek, amik lehetővé teszik mások számára, hogy éretté váljanak."

Ñāṇaponika Théra

Az én-telenségről és megszabadulásról szóló írásában Ñāṇaponika Théra leginkább azokat félreértéseket szándékozik eloszlatni, amelyek ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban Nyugaton kialakultak. Megmutatja, milyen szövegkörnyezetben jelenik meg az anatta és a nibbána a Páli Kánonban és Buddhaghószánál, és összehasonlítja ezeket e fogalmak nyugati (és mahájána) értelmezésével.