Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

Majjhima Nikāya

A Közepes Gyűjtemény

MN 1 Mūlapariyāya Sutta – A létesülés gyökeréről szóló tanítóbeszéd
Pressing Lajos

MN 2 Sabbāsava Sutta – Az indulatok megsemmisítése
Vekerdi József

MN 3 Dhammadāyāda Sutta – Az Igazság örökösei
Anatta

MN 4 Bhayabherava Sutta – Félelem és rettegés
Vekerdi József

MN 5 Anaṅgaṇa Sutta – Romlottságtól mentesen
Anatta

MN 6 Ākaṅkheyya Sutta – Amit a szerzetes kívánhat
Anatta

MN 7 Vatthūpama Sutta – Példázat a ruhadarabról
Köteles Géza / Fenyvesi Róbert

MN 8 Sallekha Sutta – Megtisztulás
Vekerdi József / Máthé Veronika

MN 9 Sammādiṭṭhi Sutta – A Helyes Szemlélet
Anatta

MN 11 Cūḷasīhanāda Sutta – Rövidebb beszéd az oroszlánkiáltásról
Hadházi Zsolt

MN 13 Mahā-dukkhakkhandha Sutta – A tengernyi szenvedés
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 14 Cūḷa-dukkhakkhandha Sutta – A tengernyi szenvedés – beszélgetés Mahánámával
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 17 Vanapattha Sutta – Erdei remeteség
Vekerdi József

MN 19 Dvedhāvitakka Sutta – Kétféle gondolat
Sándor Ildikó

MN 20 Vitakka-saṇṭhāna Sutta – A gondolatok kordában tartása
Vekerdi József

MN 21 Kakacūpama Sutta – Példázat a fűrészről
Vekerdi József / A páli fordító csoport

MN 22 Alagaddūpama Sutta – A kobra-hasonlat
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 25 Nivāpa Sutta – Csalétek
Vekerdi József

MN 28 Mahā-hatthipadopama Sutta – A nagy elefántlábnyom-hasonlat
Fenyvesi Róbert

MN 29 Mahā-sāropama Sutta – Példázat a keményfáról
Vekerdi József

MN 33 Mahā-gopālaka Sutta – A csordapásztor (hosszabb beszéd)
Vekerdi József

MN 34 Cūḷa-gopālaka Sutta – A csordapásztor (rövidebb beszéd)
Vekerdi József

MN 35 Cūḷa-saccaka Sutta – Szaccsaka - Vita az éntelenségről
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 36 Mahā-saccaka Sutta – Buddha megvilágosodása (részlet)
Vekerdi József / A páli fordító csoport

MN 38 Mahā-taṇhāsaṅkhaya Sutta – A szomjúhozás kioltása
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 40 Cūḷa-assapura Sutta – Az asszapurai beszéd (rövidebb beszéd)
Vekerdi József

MN 44 Cūḷavedalla Sutta – A kérdések és feleletek rövidebb sorozata
Máthé Veronika

MN 45 Cūḷa-dhammasamādāna Sutta – Életelvek (rövidebb beszéd)
Vekerdi József

MN 52 Aṭṭhakanāgara Sutta – Az atthakanágarai férfi
Fenyvesi Róbert

MN 54 Potaliya Sutta – Pótalija
Vekerdi József

MN 55 Jīvaka Sutta – Dzsívaka
Vekerdi József

MN 57 Kukkuravatika Sutta – A kutya-utánzó aszkéta
Ivánovics Beatrix / Vekerdi József

MN 58 Abhayarājakumāra Sutta – Abhaja herceg
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 59 Bahuvedanīya Sutta – Az érzetek tapasztalásáról
Kiss Csilla

MN 60 Apaṇṇaka Sutta – Egy biztos megoldás
Kolozsvári Ágnes

MN 61 Ambalaṭṭhikā-rāhulovāda Sutta – Tanítások Ráhulának a Mangó-sziklánál
Fenyvesi Róbert

MN 62 Mahā-rāhulovāda Sutta – A Ráhulának szóló nagyobbik tanítóbeszéd
Fenyvesi Róbert

MN 63 Cūḷa-mālunkya Sutta – Málunkja
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 70 Kīṭāgiri Sutta – Kitágiriben
Kolozsvári Ágnes

MN 72 Aggivacchagotta Sutta – Vaccshagotta - Példázat a tűzről
Vekerdi József / A páli fordító csoport

MN 74 Dīghanakha Sutta – Díghanakhának
Csimma Vilmos és Tóbel Ibolya

MN 75 Māgaṇḍiya Sutta – Mágandija
Vekerdi József

MN 77 Mahā-sakuludāyi Sutta – Szakuludáji
Vekerdi József

MN 86 Angulimāla Sutta – Angulimála
Obsitos Ildikó

MN 87 Piyajātika Sutta – Ha valaki kedves nekünk
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 90 Kaṇṇakatthala Sutta – Kannakatthalában
Ripcse Judit és Saskői Anikó

MN 93 Assalāyana Sutta – Asszalájana - A bráhminok kiváltságai
A páli fordító csoport / Vekerdi József

MN 95 Caṅkī Sutta – Beszélgetés Csankínál (részlet)
Kolozsvári Ágnes

MN 96 Esukārī Sutta – Észukárí
Vekerdi József

MN 97 Dhānañjāni Sutta – Dhánandzsáni
Fenyvesi Róbert

MN 105 Sunakkhatta Sutta – Beszéd Szunakkhattának
Fenyvesi Róbert

MN 106 Āneñjasappāya Sutta – A rendíthetetlenséghez elvezető útról szóló beszéd
Hadházi Zsolt

MN 107 Gaṇakamoggallāna Sutta – Beszéd Ganaka-Moggalánához
Sándor Ildikó

MN 108 Gopakamoggallāna Sutta – Moggallána, a felügyelő tiszt
Ripcse Judit

MN 109 Mahā-puṇṇama Sutta – Hosszabb tanítóbeszéd a Telihold Estjén
Ripcse Judit

MN 110 Cūḷa-puṇṇama Sutta – Rövidebb tanítóbeszéd a Telihold Estjén
Ripcse Judit

MN 111 Anupada Sutta – Egymás után, ahogy történt
HoD

MN 113 Sappurisa Sutta – Az igaz emberről szóló tanítóbeszéd
Pressing Lajos

MN 117 Mahācattārīsaka Sutta – A Nagy Negyvenes
Kolozsvári Ágnes

MN 118 Aanāpānasati Sutta – Beszéd a légzés tudatosításáról
Pressing Lajos / Farkas Pál

MN 119 Kāyagatāsati Sutta – A testet átható éberségről szóló tanítóbeszéd
Fenyvesi Róbert / Pressing Lajos

MN 121 Cūḷasuññata Sutta – Az ürességről szóló rövidebb tanítóbeszéd
Fenyvesi Róbert

MN 122 Mahāsuññata Sutta – Az ürességről szóló hosszabb tanítóbeszéd
Fenyvesi Róbert

MN 131 Bhaddekaratta Sutta – Egy érdemesen töltött nap
Nyitrai Gábor / Fenyvesi Róbert

MN 135 Cūḷakammavibhaṅga Sutta – A tettek elemzésének rövidebb változata
Fenyvesi Róbert

MN 136 Mahākammavibhaṅga Sutta – A cselekvésről szóló hosszabb tanítóbeszéd
Darvas Gabriella

MN 137 Saḷāyatanavibhaṅga Sutta – A hat érzék-tartomány vizsgálata
Fenyvesi Róbert

MN 139 Araṇavibhaṇga Sutta – A konfliktusmentesség kifejtése
Pressing Lajos

MN 140 Dhātuvibhaṅga Sutta – Az elemek bemutatása
Csíky Ferenc / A páli fordító csoport

MN 141 Saccavibhaṅga Sutta – Az igazságok vizsgálata
Fenyvesi Róbert

MN 143 Anāthapiṇḍikovāda Sutta – Tanácsok Anāthapiṇḍikának
Kolozsvári Ágnes

MN 144 Channovāda Sutta – Tanács a tiszteletreméltó Cshannának
Fenyvesi Róbert

MN 147 Cūḷa-rāhulovāda Sutta – A Ráhulának szóló rövidebb tanítóbeszéd
Fenyvesi Róbert

MN 148 Chachakka Sutta – A hatok hat csoportja
HoD

MN 151 Piṇḍapātapārisuddhi Sutta – Az alamizsna megtisztítása
Fenyvesi Róbert / Orsovszky Gyöngyvér

MN 152 Indriyabhāvanā Sutta – A képességek fejlesztése
Fenyvesi Róbert / Mihalik Dezső

A Buddha Ujja | Link: http://a-buddha-ujja.hu/Pitaka/Majjhima | Frissítve: July 01, 2012, at 06:14 AM