Fordította: Farkas Pál (info)

AN 4.111, PTS A ii 111
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

AN 4.111 Kesi Sutta

A Készinek mondott tanítóbeszéd

Akkor Készi, a lóidomár, a Magasztoshoz járult, megérkezvén kifejezte előtte tiszteletét, és leült féloldalt. Amint ott ült, a Magasztos így szólt hozzá:

– Készi, te gyakorlott ember vagy, lóidomár, megzabolázandó lovak tanítója. Hogyan fegyelmezel egy megzabolázandó lovat?

– Tiszteletreméltó, egy megzabolázandó lovat szelíden, durván, szelíden és durván fegyelmezek.

– És ha egy megzabolázandó ló nem veti alá magát sem a szelíd, sem a durva, sem a szelíd és durva fegyelmezésnek, Készi, mit teszel?

– Ha egy megzabolázandó ló nem veti alá magát sem a szelíd, sem a durva, sem a szelíd és durva fegyelmezésnek, tiszteletreméltó, akkor megölöm. Miért? Hogy ne érje szégyen a tanítóim vonalát. De a Magasztos megzabolázandó emberek fölülmúlhatatlan tanítója. Hogyan fegyelmez egy megzabolázandó személyt?

– Készi, egy megzabolázandó személyt szelíden, durván, szelíden és durván fegyelmezek.

– Ez a szelíd fegyelmezés: ilyen a jó testi viselkedés, ilyen a jó testi viselkedés eredménye, ilyen a jó szóbeli viselkedés, ilyen a jó szóbeli viselkedés eredménye. Ilyenek az istenek, ilyenek az emberi lények.

– Ez a durva fegyelmezés: ilyen a rossz testi viselkedés, ilyen a rossz testi viselkedés eredménye, ilyen a rossz szóbeli viselkedés, ilyen a rossz szóbeli viselkedés eredménye. Ilyen a pokol, ilyen az éhes szellemek birodalma.

– Ez a szelíd és durva fegyelmezés: ilyen a jó testi viselkedés, ilyen a jó testi viselkedés eredménye, ilyen a rossz testi viselkedés, ilyen a rossz testi viselkedés eredménye. Ilyen a jó szóbeli viselkedés, ilyen a jó szóbeli viselkedés eredménye, ilyen a rossz szóbeli viselkedés, ilyen a rossz szóbeli viselkedés eredménye. Ilyenek az istenek, ilyenek az emberi lények. Ilyen a pokol, ilyen az éhes szellemek birodalma.

– És ha egy megzabolázandó személy nem veti alá magát sem a szelíd, sem a durva, sem a szelíd és durva fegyelmezésnek, tiszteletreméltó, mit teszel?

– Ha egy megzabolázandó személy nem veti alá magát sem a szelíd, sem a durva, sem a szelíd és durva fegyelmezésnek, akkor megölöm, Készi.

– De nem megengedett, hogy a Magasztos életet vegyen el! És mégis a Magasztos éppen az imént azt mondta: megölöm, Készi.

– Igaz, Készi, hogy nem megengedett, hogy a Magasztos életet vegyen el. De ha egy megzabolázandó személy nem veti alá magát sem a szelíd, sem a durva, sem a szelíd és durva fegyelmezésnek, akkor a Beérkezett nem tekinti érdemesnek arra, hogy beszéljenek vele, érdemesnek arra, hogy útbaigazítást adjanak neki. Bölcs társai a szent életben sem tekintik érdemesnek arra, hogy beszéljenek vele, érdemesnek arra, hogy útbaigazítást adjanak neki. Ezt jelenti az ölés a nemes Fegyelem terén, amikor a Beérkezett nem tekint valakit érdemesnek arra, hogy beszéljenek vele, érdemesnek arra, hogy útbaigazítást adjanak neki, és tudással rendelkező társai a szent életben sem tekintik érdemesnek arra, hogy beszéljenek vele, érdemesnek arra, hogy útbaigazítást adjanak neki.

– Nos, Magasztos, az bizony elpusztulna, akit a Beérkezett nem tekintene érdemesnek arra, hogy beszéljenek vele, érdemesnek arra, hogy útbaigazítást adjanak neki, és bölcs társai a szent életben sem tekintenék érdemesnek arra, hogy beszéljenek vele, érdemesnek arra, hogy útbaigazítást adjanak neki.

Csodálatos, Magasztos, csodálatos, Magasztos. Mintha valaki talpára állította volna azt, amit a fejére fordítottak, fellebbentette volna a fátylat arról, amit elrejtettek, megmutatta volna az utat a tévelygőnek, vagy lámpást hozott volna a sötétségbe, hogy akiknek szemeik vannak, lássanak, épp ily módon fejtette ki számtalan féleképpen a Tanítást a Magasztos. A Magasztoshoz fordulok oltalomért, és a Tanításhoz, és a szerzetesi Közösséghez. Mától fogva emlékezzen rám a Magasztos, mint világi követőjére, aki életre szóló oltalmat talált benne.

Így készült:
Fordította: Farkas Pál
Forrás: AN 4.111, páli
Szerzői jogok: Farkas Pál, 2015
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: July 31, 2015, at 09:43 AM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.