Fordította: Nyitrai Gábor (info)

További fordítások: Fenyvesi Róbert

MN 131, PTS M III 187
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

MN 131 Bhaddekaratta Sutta

Egy érdemesen töltött nap

Így hallottam. Egyszer a Magasztos Szávatthi közelében tartózkodott, Dzséta Ligetében, Anáthapindika kolostorában. Akkor, a Magasztos megszólította a bhikkhukat: “Bhikkhuk!”

“Igen, bhante1” válaszolták a bhikkhuk.

Azt mondta a Magasztos: “Bhikkhuk, az érdemesen töltött napról fogok nektek tanítani, tömören és kifejtve is. Hallgassátok és jól figyeljetek arra, amit mondani fogok.”

“Úgy lesz, bhante” válaszolták a bhikkhuk.

Azt mondta a Magasztos:

A múltat ne kergesd,
és ne álmodozz a jövőről.
Ami elmúlt az már mögöttünk van.
Ami eljön azt még nem értük el.
Bármi legyen most neked a jelen2

Tisztán értsd3: ahogy itt jön, ahogy itt van.

Megcsalatlan, megingathatatlan
Így kell a szívet fejleszteni.
Buzgón tedd meg még ma
amit meg kell tenni,
mert ki tudja, vajon halál-e a holnap?
Nincs egyezkedés, nincs ígérgetés
hatalmas seregével a Halandóságnak.

Aki buzgón így él,
éjjel-nappal ebből nem enged,
‘neki tényleg érdemesen töltött napja volt’

– ezt mondja róla a Békés Bölcs.

És hogyan kergeti valaki a múltat, bhikkhuk? Elmélázik abban az örömben4, ‘Ilyen és olyan formájú, testű5 voltam a múltban’. Elmélázik abban az örömben, ‘Ilyen és olyan érzésem6 volt a múltban’. … ‘Ilyen és olyan dolgot észleltem7 a múltban’. … ‘Ilyen és olyan elme-képződményem8 volt a múltban.’ … ‘Ilyen és olyan tudatom9 volt a múltban.’ Ezt hívják a múlt kergetésének.

És hogyan nem kergeti valaki a múltat? Nem mélázik el abban az örömben, ‘Ilyen és olyan formájú, testű voltam a múltban’. Nem mélázik el abban az örömben, ‘Ilyen és olyan érzésem volt a múltban’. … ‘Ilyen és olyan dolgot észleltem a múltban’. … ‘Ilyen és olyan elme-képződményem volt a múltban.’ … ‘Ilyen és olyan tudatom volt a múltban.’ Ezt hívják a múlt nem kergetésének.

És hogyan álmodozik valaki a jövőről? Elmélázik abban az örömben, ‘Ilyen és olyan formájú, testű lehetnék a jövőben’. Elmélázik abban az örömben, ‘Ilyen és olyan érzésem lehetne a jövőben’. … ‘Ilyen és olyan dolgot észlelhetnék a jövőben’. … ‘Ilyen és olyan elme-képződményem lehetne a jövőben’. … ‘Ilyen és olyan tudatom lehetne a jövőben’. Ezt hívják a jövőről álmodozásnak.

És hogyan nem álmodozik valaki a jövőről? Nem mélázik el abban az örömben, ‘Ilyen és olyan formájú, testű lehetnék a jövőben’. Nem mélázik el abban az örömben, ‘Ilyen és olyan érzésem lehetne a jövőben’. … ‘Ilyen és olyan dolgot észlelhetnék a jövőben’. … ‘Ilyen és olyan elme-képződményem lehetne a jövőben’. … ‘Ilyen és olyan tudatom lehetne a jövőben’. Ezt hívják a jövőről nem álmodozásnak.

És hogyan van valaki megcsalva a jelen dolgokkal kapcsolatban? Abban az esetben, mikor egy tanulatlan átlagember, aki nem veszi figyelembe a nemes embereket, nem művelt a nemes emberek tanításaiban, nem képzett a nemes emberek tanításaiban, nem törődik tisztességes emberekkel, nem művelt a tisztességes emberek tanításaiban, nem képzett a tisztességes emberek tanításaiban, úgy tekint a fizikai formára mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja a formát, vagy az ‘én’-en belül van a forma, vagy a formán belül van az ‘én’.

Úgy tekint az érzésre mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja az érzést, vagy az ‘én’-en belül van az érzés, vagy az érzésen belül van az ‘én’.

Úgy tekint az észlelésre mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja az észlelést, vagy az ‘én’-en belül van az észlelés, vagy az észlelésen belül van az ‘én’.

Úgy tekint az elme-képződményre mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja az elme-képződményt, vagy az ‘én’-en belül van az elme-képződmény, vagy az elme-képződményen belül van az ‘én’.

Úgy tekint a tudatra mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja a tudatot, vagy az ‘én’-en belül van a tudat, vagy a tudaton belül van az ‘én’. Ezt hívják úgy, hogy valaki meg van csalva a jelen dolgokkal kapcsolatban.

És hogyan nincs valaki megcsalva a jelen dolgokkal kapcsolatban? Abban az esetben, mikor a nemes emberek tanítványa figyelembe veszi a nemes embereket, művelt a nemes emberek tanításaiban, jól képzett a nemes emberek tanításaiban, figyelembe veszi a tisztességes embereket, művelt a tisztességes emberek tanításaiban, jól képzett a tisztességes emberek tanításaiban, nem tekint úgy a fizikai formára mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja a formát, vagy az ‘én’-en belül van a forma, vagy a formán belül van az ‘én’.

Nem tekint úgy az érzésre mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja az érzést, vagy az ‘én’-en belül van az érzés, vagy az érzésen belül van az ‘én’.

Nem tekint úgy az észlelésre mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja az észlelést, vagy az ‘én’-en belül van az észlelés, vagy az észlelésen belül van az ‘én’.

Nem tekint úgy az elme-képződményre mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja az elme-képződményt, vagy az ‘én’-en belül van az elme-képződmény, vagy az elme-képződményen belül van az ‘én’.

Nem tekint úgy a tudatra mint ami ‘én’, vagy az ‘én’ birtokolja a tudatot, vagy az ‘én’-en belül van a tudat, vagy a tudaton belül van az ‘én’. Ezt hívják úgy, hogy valaki nincs megcsalva a jelen dolgokkal kapcsolatban.

A múltat ne kergesd,
és ne álmodozz a jövőről.
Ami elmúlt az már mögöttünk van.
Ami eljön azt még nem értük el.
Bármi legyen most neked a jelen
Tisztán értsd: ahogy itt jön, ahogy itt van.
Megcsalatlan, megingathatatlan
Így kell a szívet fejleszteni.
Buzgón tedd meg még ma
amit meg kell tenni,
mert ki tudja, vajon halál-e a holnap?
Nincs egyezkedés, nincs ígérgetés
hatalmas seregével a Halandóságnak.

Aki buzgón így él,
éjjel-nappal ebből nem enged,
‘neki tényleg érdemesen töltött napja volt’

– ezt mondja róla a Békés Bölcs.

“‘Bhikkhuk, az érdemesen töltött napról fogok nektek tanítani, tömören és kifejtve is.’ Így volt mondva, és erre vonatkozóan volt mondva.”

Ezt mondta a Magasztos. Fellelkesülve, a bhikkhuk örültek a Magasztos szavainak.


  1. tiszteletteljes megszólítási mód, ~uram, ~tiszteletreméltó  ↩

  2. paccuppanna dhamma  ↩

  3. vipassati  ↩

  4. nandi  ↩

  5. rūpa  ↩

  6. vedanā  ↩

  7. saññā  ↩

  8. saṅkhāra  ↩

  9. viññāṇa  ↩

Így készült:
Fordította: Nyitrai Gábor
Forrás: MN 131, páli
Szerzői jogok: Nyitrai Gábor, 2008
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: September 20, 2011, at 11:38 AM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.