Fordította: Orsovszky Gyöngyvér (info)

További fordítások: Fenyvesi Róbert

MN 151, PTS MN III 293
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

MN 151 Piṇḍapātapārisuddhi Sutta

Az alamizsna megtisztítása

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos Rádzsagáha mellett a Bambusz Ligetben, a Mókus-etetőhelyen tartózkodott. Este a tiszteletreméltó Száriputta felkelvén meditációjából elment a Magasztoshoz. Miután kifejezte hódolatát, leült az egyik oldalra. A Magasztos akkor így szólt hozzá:

„Száriputta, a képességeid nyilvánvalóak. A bőröd színe tiszta és fényes. Milyen állapotban tartózkodsz mostanában gyakran, Száriputta?”

„Mostanában, Tiszteletreméltó úr, gyakran tartózkodom az ürességben.”

„Örvendetes, örvendetes Száriputta! Mostanában valóban gyakran tartózkodsz a nagy ember állapotában. Ez a nagy ember tartózkodási helye, nevezetesen az üresség.”

’’Tehát Száriputta, ha egy szerzetes azt kívánná: ’Bárcsak mostanában gyakran tartózkodnék az ürességben,’ fontolóra kellene vennie ily módon: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt-e bármilyen vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a szemmel érzékelhető formákat illetően?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a szemmel érzékelhető formákat illetően,’ akkor erőfeszítést kellene tennie azoknak a gonosz, ártalmas állapotoknak az elhagyására. De, ha vizsgálódva így látja: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, nem volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a szemmel érzékelhető formákat illetően,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.

,, Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt-e vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a füllel érzékelhető hangokat illetően?’ ’ Ha ekként vizsgálódva, így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a füllel érzékelhető hangokat illetően,’ akkor erőfeszítést kellene tennie azoknak a gonosz, ártalmas állapotoknak az elhagyására. De, ha vizsgálódva így látja: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, nem volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a füllel érzékelhető hangokat illetően,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

,, Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt-e vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban az orral érzékelhető szagokat illetően?’ ’ Ha ekként vizsgálódva, így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban az orral érzékelhető szagokat illetően,’ akkor erőfeszítést kellene tennie azoknak a gonosz, ártalmas állapotoknak az elhagyására. De, ha vizsgálódva így látja: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, nem volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban az orral érzékelhető szagokat illetően,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

,, Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt-e vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a nyelvvel érzékelhető ízeket illetően?’ ’ Ha ekként vizsgálódva, így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a nyelvvel érzékelhető ízeket illetően,’ akkor erőfeszítést kellene tennie azoknak a gonosz, ártalmas állapotoknak az elhagyására. De, ha vizsgálódva így látja: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, nem volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a nyelvvel érzékelhető ízeket illetően,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

,, Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt-e vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a testtel érzékelhető tapintásokat illetően?’ ’ Ha ekként vizsgálódva, így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a testtel érzékelhető tapintásokat illetően,’ akkor erőfeszítést kellene tennie azoknak a gonosz, ártalmas állapotoknak az elhagyására. De, ha vizsgálódva így látja: ’ ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, nem volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a testtel érzékelhető tapintásokat illetően,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

,, Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt-e vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a tudattal érzékelhető tudattárgyakat illetően?’ ’ Ha ekként vizsgálódva, így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a tudattal érzékelhető tudattárgyakat illetően,’ akkor erőfeszítést kellene tennie azoknak a gonosz, ártalmas állapotoknak az elhagyására. De, ha vizsgálódva így látja: ’Azon az ösvényen, amin a faluba mentem alamizsnáért, vagy azon a vidéken, amerre alamizsnáért vándoroltam, vagy azon az ösvényen, amin visszatértem az alamizsnagyűjtő körutamról, nem volt vágy, bujaság, gyűlölet, káprázat vagy irtózás a tudatomban a tudattal érzékelhető tudattárgyakat illetően,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Feladott-e az érzéki örömök öt köteléke bennem?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Az érzéki örömök öt köteléke nem feladott bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie az érzéki örömök öt kötelékének feladására. De, ha vizsgálódva így látja: ’Az érzéki örömök öt köteléke feladott bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Feladott-e az öt akadály bennem?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Az öt akadály nem feladott bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie az öt akadály feladására. De, ha vizsgálódva így látja: ’Az öt akadály feladott bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Tökéletesen megértett-e bennem az öt ragaszkodással teli halmazat?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Az öt ragaszkodással teli halmazat nem tökéletesen megértett bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie az öt ragaszkodással teli halmazat tökéletes megértésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’Az öt ragaszkodással teli halmazat tökéletesen megértett bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem a tudatosság négy alapzata?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’A tudatosság négy alapzata nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie a tudatosság négy alapzatának kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’A tudatosság négy alapzata kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem a törekvés négy helyes fajtája?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’A törekvés négy helyes fajtája nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie a törekvés négy helyes fajtájának kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’A törekvés négy helyes fajtája kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem a szellemi erő négy alapja?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’A szellemi erő négy alapja nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie a szellemi erő négy alapjának kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’A szellemi erő négy alapja kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem az öt képesség?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Az öt képesség nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie az öt képesség kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’Az öt képesség kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem az öt erő?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Az öt erő nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie az öt erő kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’Az öt erő kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem a hét megvilágosodási tényező?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’A hét megvilágosodási tényező nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie a hét megvilágosodási tényező kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’A hét megvilágosodási tényező kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem a Nemes Nyolcrétű Ösvény?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’A Nemes Nyolcrétű Ösvény nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie a Nemes Nyolcrétű Ösvény kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’A Nemes Nyolcrétű Ösvény kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Kifejlődött-e bennem a nyugalom és belátás?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’A nyugalom és belátás nem kifejlődött bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie a nyugalom és belátás kifejlesztésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’A nyugalom és belátás kifejlődött bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Továbbá, Száriputta, egy szerzetesnek fontolóra kellene vennie ily módon: ’Felismert-e általam az igaz tudás és megszabadulás?’ Ha ekként megvizsgálva, így látja: ’Az igaz tudás és megszabadulás nem felismert bennem,’ akkor erőfeszítéseket kellene tennie az igaz tudás és megszabadulás felismerésére. De, ha vizsgálódva így látja: ’Az igaz tudás és megszabadulás felismert bennem,’ akkor boldog és örömteli marad, és éjjel-nappal üdvös állapotokban gyakorol.”

„Száriputta, bármilyen remeték és bráhminok tisztították meg alamizsnájukat a múltban, mind így tették, újra meg újra, ily módon vizsgálódva. Bármilyen remeték és bráhminok fogják megtisztítani alamizsnájukat a jövőben, mind így teszik majd, újra meg újra, ily módon vizsgálódva. Bármilyen remeték és bráhminok tisztítják meg alamizsnájukat a jelenben, mind így tesznek, újra meg újra, ily módon vizsgálódva. Ezért Száriputta, ekképpen kellene gyakorolnod: ’Meg fogjuk tisztítani alamizsnánkat újra meg újra, ily módon vizsgálódva.’ ’’

Így készült:
Fordította: Orsovszky Gyöngyvér
Forrás: MN 151, Bhikkhu Bodhi, angol
Szerzői jogok: Orsovszky Gyöngyvér, 2009
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: September 20, 2011, at 11:38 AM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.