Fordította: Kovács Zoltán (info)

SN 2.10, PTS S I 51
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

SN 2.10 Sūriya Sutta

A Napistenség

Így hallottam.

Egy alkalommal a Magasztos Dzsétavanában, Szávatthi mellett lakott Anáthapindika kolostorában.

Ezidőtájt Ráhu1, az Aszurák2 hercege fogságba ejtette Szúrija napistenséget3. Szúrija, a napisten elméjébe idézve a Magasztos személyét, a következő verset szavalta hozzá:

„Ó Buddha, Te hős, aki mentes vagy minden gonosztól, hódolatom Neked! Bajba keveredtem, légy a megmentőm!”

Ekkor a Magasztos Szúrija nevében így szólott Ráhuhoz, az Aszurák hercegéhez:

„Ó Ráhu, Szúrija menedékért fordult a Beérkezetthez, a Tökéleteshez. Engedd szabadon Szúriját! A Buddhák könyörületességet sugároznak a világ (lényeinek) irányába.”

„Ó Ráhu, ne nyeld el a sötétség eloszlatóját, a fénylőt, a sugárzót, az égen ragyogva átutazót! Engedd el Szúriját, fiam!”

Akkor Ráhu, az Aszurák hercege szabadon engedte Szúriját, és a következő pillanatban a félelemtől reszketve, égnek álló hajjal Vépacsitta mellett4 találta magát.

Vépacsitta, az Aszurák hercege a következő kérdést intézte hozzá:

„Ráhu, miért engedted mégis szabadon Szúriját? Miért reszketsz és állsz ily elborzadva?”

„A Buddha szólt hozzám, s kérte, hogy engedjem el Szúriját. Ha nem tettem volna így, a fejem hét darabra hullott volna szét, s amíg élek, nem lett volna többé boldogságom. Ezért eresztettem el Szúriját.”


  1. Lásd (angolul) itt  ↩

  2. Titánok, bukott angyalok  ↩

  3. Lásd (angolul) itt  ↩

  4. Lásd (angolul) itt  ↩

Így készült:
Fordította: Kovács Zoltán
Forrás: SN 2.10, Piyadassi Thera, angol
Szerzői jogok: Kovács Zoltán, 2009
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: September 20, 2011, at 11:38 AM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.