Fordította: Kovács Zoltán (info)

SN 2.9, PTS S I 50
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

SN 2.9 Candima Sutta

A Holdistenség

Így hallottam.

Egy alkalommal a Magasztos Dzsétavanában, Szávatthi mellett lakott Anáthapindika kolostorában.

Ezidőtájt Ráhu1, az Aszurák2 hercege fogságba ejtette Csandimá holdistenséget3. Csandimá, a holdisten elméjébe idézve a Magasztos személyét, a következő verset szavalta hozzá:

„Ó Buddha, Te hős, aki mentes vagy minden gonosztól, hódolatom Neked! Bajba keveredtem, légy a megmentőm!”

Ekkor a Magasztos Csandimá nevében így szólott Ráhuhoz, az Aszurák hercegéhez:

„Ó Ráhu, Csandimá menedékért fordult a Beérkezetthez, a Tökéleteshez. Engedd szabadon Csandimát! A Buddhák könyörületességet sugároznak a világ (lényeinek) irányába.”

Akkor Ráhu, az Aszurák hercege szabadon engedte Csandimá istenséget, és a következő pillanatban a félelemtől reszketve, égnek álló hajjal Vépacsitta4 mellett találta magát. Vépacsitta, az Aszurák hercege a következő kérdést intézte hozzá:

„Ráhu, miért engedted mégis szabadon Csandimát? Miért reszketsz és állsz ily elborzadva?”

„A Buddha szólt hozzám, s kérte, hogy engedjem el Csandimát. Ha nem tettem volna így, a fejem hét darabra hullott volna szét, s amíg élek, nem lett volna többé boldogságom. Ezért eresztettem el Csandimát.”


  1. Lásd (angolul) itt  ↩

  2. Titánok, bukott angyalok  ↩

  3. Lásd (angolul) itt  ↩

  4. Lásd (angolul) itt  ↩

Így készült:
Fordította: Kovács Zoltán
Forrás: SN 2.9, Piyadassi Thera, angol
Szerzői jogok: Kovács Zoltán, 2009
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: September 20, 2011, at 05:38 PM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.