Fordította: Fenyvesi Róbert (info)

SN 45.2, PTS S V 2
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

SN 45.2 Upaḍḍha Sutta

A szent élet fele

Így hallottam. Ez alkalommal a Magasztos a Szakják között élt, egy szakja városban, nevezetesen Szakkarában. Itt a tiszteletreméltó Ánanda meglátogatta a Magasztost, és ahogy megérkezett meghajolt előtte, majd leült mellé. Ahogy ott ült, ezt mondta a tiszteletreméltó Ánanda a Magasztosnak:

– Uram, a csodálatos barátság, a csodálatos társaság, a csodálatos bajtársiasság a szent élet fele.

– Ne mondd ezt Ánanda! Ne mondd ezt! A csodálatos barátság, a csodálatos társaság, a csodálatos bajtársiasság valójában a szent élet egésze. Ha a szerzetest csodálatos emberek veszik körül, mint barátok, társak és bajtársak, akkor várhatja csak igazán, hogy kifejleszti és megtartja a Nemes Nyolcrétű Ösvényt.

És hogyan fejleszti és tartja meg a Nemes Nyolcrétű Ösvényt az a szerzetes, aki csodálatos emberekkel van körülvéve, barátokkal, társakkal és bajtársakkal? Ebben az esetben a szerzetes kifejleszti az elvonultságon, a szenvtelenségen és a megszüntetésen alapuló helyes szemléletet, ami az elengedéshez vezet. Kifejleszti a […] helyes elhatározást, […]; […] helyes beszédet […]; […] helyes cselekedetet […]; […] helyes életmódot […]; […] helyes törekvést […]; […] helyes éberséget […]; és az elvonultságon, a szenvtelenségen és a megszüntetésen alapuló helyes összpontosítást. Így fejleszti ki és tartja meg a Nemes Nyolcrétű Ösvényt az a szerzetes, aki csodálatos emberekkel van körülvéve, barátokkal, társakkal és bajtársakkal.

És ezen az okfejtésen keresztül az ember felismerheti, hogy a csodálatos barátság, társaság és bajtársiasság valójában a szent élet egésze: mert tőlem is függ, mint nagyszerű baráttól, hogy a születésnek kitett lények elérik-e a születéstől való megszabadulást; hogy az öregedésnek kitett lények elérik-e az öregedéstől való megszabadulást; hogy a halálnak kitett lények elérik-e a haláltól való megszabadulást; hogy a bánatnak, siránkozásnak, fájdalomnak, szenvedésnek és kétségbeesésnek kitett lények elérik-e a bánattól, siránkozástól, fájdalomtól, szenvedéstől és kétségbeeséstől való megszabadulást. Ezen az okfejtésen keresztül ismerheti fel az ember, hogy a csodálatos barátság, társaság és bajtársiasság valójában a szent élet egésze.

Így készült:
Fordította: Fenyvesi Róbert
Forrás: SN 45.2, Thanissaro Bhikkhu, angol
Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: September 20, 2011, at 11:38 AM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.