Fordította: Zacsek Dóra (info)

SN 47.46, PTS S V 187
Share this with Google Plus Share this with Facebook Share this with Twitter Email this Share with other...

SN 47.46 Pāṭimokkha Sutta

Elkötelezettség

(Egy bizonyos szerzetes azt mondta a Buddhának:)

– Nagyszerű lenne, Uram, ha a Magasztos adna nekem egy olyan rövid tanítást, amelyet miután hallottam, egyedül élhetnék, magányosan, fáradhatatlanul, buzgón és elszántan.

– Akkor, szerzetes, meg kellene tisztítanod a gyakorlás alapjait. És melyek a gyakorlás alapjai?

Ebben, szerzetes, visszafogottan kell időznöd az elkötelezettség1 visszafogottsága szerint, tökéletesítve a gyakorlásod területét, tudatosítva a legkisebb hibákban rejlő veszélyt, miközben magadra veszed az erkölcsi szabályokat és ezekben képzed magad.

Miután megtetted ezt, szerzetes, akkor az erkölccsel2, ami a támaszod, az erkölcsben megalapozva gyakorolnod kell a figyelem négy alapját. Melyik ez a négy?

Ezek gyakorlásakor, szerzetes, időznöd kell a test… érzések… tudat… tudat-tárgyak feletti szemlélődésében, buzgón, tisztán tudatában lenni, figyelmesen, megszabadulva a világi vágyaktól és csüggedéstől.

Akkor, szerzetes, amikor az erkölccsel, ami a támaszod, erkölcsben megalapozva, fejlesztetted a figyelem négy alapját mind nappal, mind éjjel, eléred a helyes (tudat)állapotok remélt növekedését, amik nem fognak hanyatlani.

(A szerzetes örült ezeknek szavaknak, majd az elmondottak szerint gyakorolt, és így, mikor eljött az ideje, arahattá3 vált.)


  1. Pāṭimokkha: elköteleződés, a szerzetesi szabályzat.  ↩

  2. sīla  ↩

  3. arahat: érdemes, megszabadult, „szent”.  ↩

Így készült:
Fordította: Zacsek Dóra
Forrás: SN 47.46, Maurice Walshe, angol
Szerzői jogok: Zacsek Dóra, 2010
Felhasználás feltételei: image: CC-BY-NC-SA
Frissítve: September 20, 2011, at 11:38 AM


Váljon minden lény javára.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.