AN 4.159 / A II 144

Bhikkhunī Sutta

Az apáca

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Ṭhānissaro

Így készült:

Fordítota: Sándor Ildikó

Forrás: AN 4.159, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Sándor Ildikó, 2011

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Hallottam, hogy egy alkalommal a Tiszteletreméltó Ánanda Kószambiban, Ghószita parkjában tartózkodott. Ekkor egy bizonyos apáca így szólt egy emberéhez:

– Eredj, jó emberem, Ánanda úrhoz! A nevemben hajtsd a fejed lábaihoz, és mondd neki: ‘Tiszteletreméltó Uram, ennek az apácának, akit így és így hívnak, fájdalmai vannak, erősen beteg. Ez az apáca tisztelettel hajtja fejét Ánanda úr lábához és kéri őt: Jó volna, ha Ánanda úr eljönne az apácák szállására, és együttérzésből meglátogatná az apácát.’

– Igenis, Hölgyem – válaszolt az ember, majd a Tiszteletreméltó Ánandához érve, érkezéskor meghajolt, leült egyik oldalára. Amint ott ült, ezt mondta a Tiszteletreméltó Ánandának:

– Tiszteletreméltó Uram, ennek az apácának, akit így és így hívnak, fájdalmai vannak, erősen beteg. Ez az apáca tisztelettel hajtja fejét Ánanda úr lábához és kéri őt:Jó volna, ha Ánanda úr eljönne az apácák szállására, és együttérzésből meglátogatná őt.

A Tiszteletreméltó Ánanda hallgatással fejezte ki beleegyezését.

Majd korán reggel felvette köntösét, és a szilkéjét és felső köpenyét fogván elindult az apácák szállására. Az apáca már messziről észrevette a Tiszteletreméltó Ánandát közeledni. Látván őt, lefeküdt az ágyra, betakarta fejét.

Mikor a Tiszteletreméltó Ánanda odaért az apácához, érkezéskor leült a neki előkészített helyre. Amint ott üldögélt, ezt mondta az apácának:

– Ez a test, nővér, étel által jön létre. És mégis, az ételre támaszkodva kell az ételt elhagyni.
Ez a test, nővér, sóvárgás által jön létre. És mégis, a sóvárgásra támaszkodva kell a sóvárgást elhagyni. Ez a test, nővér, önteltség által jön létre. És mégis, az önteltségre támaszkodva kell az önteltséget elhagyni. Ez a test, nővér, szeretkezés által jön létre. A szeretkezés az, amit el kell hagyni. Buddha a szeretkezés elhagyásáról szólva mondja, hogy az nem más, mint a híd elvágása.

„Ez a test, nővér, étel által jön létre. És mégis, az ételre támaszkodva kell az ételt elhagyni.“ Ezt mondtam. És mire vonatkoztatva mondtam ezt? Van olyan eset, nővér, amikor egy szerzetes alaposan átgondoltan eszik – nem szórakozásból, nem megmámorosodva, nem falánkságból, nem a szépségért – hanem egyszerűen ennek a testnek a túléléséért és folytonosságáért, a szenvedésének végéért, támogatva a szent életet : „Ezzel lerombolom a régi érzéseket és nem idézek elő új érzéseket Fenntartom magam, kifogástalanul és kényelmesen élve.“ Majd később lemond az ételről, az ételre támaszkodva. „Ez a test, nővér, étel által jön létre. És mégis az ételre támaszkodva kell az ételt elhagyni.“ Ezt mondtam, és erre vonatkoztatva mondtam ezt.

„Ez a test, nővér, sóvárgás által jön létre. És mégis, a sóvárgásra támaszkodva kell a sóvárgást elhagyni.“ Ezt mondtam. És mire vonatkoztatva mondtam ezt? Van olyan eset, nővér, amikor egy szerzetes ezt hallja: „A szerzetes, akit így és így hívnak, mondják, túljutva az elmebéli szennyeződéseken, belépett és ott időzött az éberség és belátás általi megszabadulás szennyeződés-mentes állapotában, amelyet önmaga ismert fel és valósított meg az itt-és-mostban.“ Ekkor felmerül benne a gondolat: „Remélem, hogy én is – túljutva az elmebéli szennyeződéseken – belépek majd és ott időzöm az éberség és belátás általi megszabadulás szennyeződés-mentes állapotában, amelyet önmagam ismertem fel és valósítottam meg az itt-és-mostban.“ Majd később elhagyja a sóvárgást, a sóvárgásra támaszkodva. „Ez a test sóvárgás által jön létre. És mégis a sóvárgásra támaszkodva kell a sóvárgást elhagyni.“ Ezt mondtam, és erre vonatkoztatva mondtam ez.

„Ez a test önteltség által jön létre. És mégis, az önteltségre támaszkodva kell az önteltséget elhagyni.“ Ezt mondtam. És mire vonatkoztatva mondtam ezt? Van olyan eset, nővér, amikor egy szerzetes ezt hallja: „A szerzetes, akit így és így hívnak, mondják, túljutva az elmebéli szennyeződéseken, belépett és ott időzött az éberség és belátás általi megszabadulás szennyeződés-mentes állapotában, amelyet önmaga ismert fel és valósított meg az itt-és-mostban.“ Ekkor felmerül benne a gondolat: „A szerzetes, akit így és így hívnak, mondják, túljutva az elmebéli szennyeződéseken, belépett és ott időzött az éberség és belátás általi megszabadulás szennyeződés-mentes állapotában, amelyet önmaga ismert fel és valósított meg az itt-és-mostban. Akkor miért nem én?“ Majd később elhagyja az önteltséget, az önteltségre támaszkodva. „Ez a test önteltség által jön létre. És mégis, az önteltségre támaszkodva kell az önteltséget elhagyni.“ Ezt mondtam, és erre vonatkoztatva mondtam ezt.

„Ez a test szeretkezés által jön létre. A szeretkezés az, amit el kell hagyni. Buddha a szeretkezés elhagyásáról szólva mondja, hogy az nem más, mint a híd elvágása.“

Ekkor az apáca – felkelve az ágyából, elrendezve a felső köntösét egyik válla fölött és fejét a Tiszteletreméltó Ánanda lábaihoz hajtva – ezt mondta:

– Kihágást követtem el, tiszteletreméltó uram. Olyan bolond módon, olyan zavaros fejjel, olyan tudatlanul cselekedtem. Uram, Ánanda, kérem, fogadja kihágásom, mint olyan, beismerését, és egyúttal azt is, hogy megtartóztatom magam a jövőben.

– Igen, nővér, kihágást követtél el, olyan bolond módon, olyan zavaros fejjel, olyan tudatlanul cselekedtél. De mert kihágásodat, mint olyat, belátod, és jóváteszed a Tannak megfelelően, elfogadjuk beismerésed. Ez jelenti a fejlődést a Tanban és Fegyelemben, amikor belátván egy kihágást, mint olyat, valaki jóváteszi azt a Tannak megfelelően és gyakorolja a megtartóztatást a jövőben.

Ez volt, amit a Tiszteletreméltó Ánanda mondott. Az apáca megelégedve örvendezett a Tiszteletreméltó Ánanda szavainak.

Így készült:

Fordítota: Sándor Ildikó

Forrás: AN 4.159, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Sándor Ildikó, 2011

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.