Miért van az, hogy egyesek intelligensek, míg mások buták? Miért születik valaki csúnyának, és a másik ember szépnek?

Szerző:

Fordította:

Könyv:

Kamma

Előző fejezet:

Erkölcsi alapokon megkülönböztetett kamma-fajták: üdvös és nem üdvös kammák

Következő fejezet:

A buddhista kozmológia áttekintése

Felhasználás feltételei:

cc-by-nc-sa

A kamma beérése alapvetően kétféle módon történik. A kamma:

  1. meghatározza az újraszületés formáját, az alapvető újraszületés tudatosságot
  2. meghatározza a különböző következményeket a létezés folyamán belül

A halál pillanatában az egyén uralkodó kammája a tudat előterébe kerül és kormányozza a tudat áramlását az új létezés, új születés felé. Miután az újraszületés megtörténik, bizonyos más kammák érnek meg az élet folyamán, kedvező vagy kedvezőtlen következményeket okozva.

A jó és rossz következmények, amelyek a kammából keletkeznek, semmiképpen sem jutalmak vagy büntetések! Ezek nem valamiféle külső erő hatásai. A tettek azok, amelyek a következményeket létrehozzák az erkölcsök világában, az ok-okozati törvény által. Ezt a természeti törvényt hívják „kamma nijama“-nak, a kamma rendszerének, amelyik a saját törvényszerűségei alapján működik.

Buddha így magyarázza, hogy a kamma hogyan hozhat létre különböző emberi sorsokat:

  • Vannak emberek, akik nagyon korán meghalnak, mert a múltban elvették mások életét. Az ölésnek, az élet elvételének karmikus következménye a rövid életút. Mások sokáig élnek azért, mert kedvesek és könyörületesek voltak a múltban és tiszteletben tartották mások életét.

  • Vannak, akik betegek, mert a múltban élőlényeket sebesítettek meg vagy ártottak más lényeknek.

  • Azok, akik gyakran gerjedtek haragra és durvák voltak a múltban, csúnyák lesznek, míg azok, akik türelmesek és derűsek voltak, szépnek születnek.

  • Némelyek gazdagok, mert a múltban bőkezűek voltak, némelyek viszont szegények, mert a múltban önző módon viselkedtek.

  • Vannak nagy befolyással bíró emberek, akik a múltban együtt örvendeztek azokkal, akiket jó szerencse kísért életükben.

  • Vannak, akik gyengék és erőtlenek, mert a múltban irigykedtek mások jó szerencséjére.

  • Vannak, akik intelligensek, mert a múltban elmélkedők és tanulmányaikban szorgalmasak voltak, mert mindig érdeklődtek és utánajártak a köröttük lévő dolgoknak. Mások buták és együgyűek, mert a múltban lusták és hanyagok voltak, mert sosem tanultak és nem gondolkodtak.

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.