Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

anusayita, 4 találat.

anusayita →

ncped

inherent, persistent, latent

anusayita →

pts

dormant, only in combn. dīgharatta˚; latent so long Thag.768; Snp.355 Snp.649. Cp. anusaya & anusayin.

pp. of anuseti, anu + śī

dīghānusayita →

ncped

persistent for a long time.

anuseti →

pts

…(so read with SS for anusavanti), SN.iv.188; AN.i.283; AN.iii.246 Pp.32, Pp.48

pp anusayita (q.v.).

anu + seti. cp….