Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ayoniso, 3 találat.

mana(s) →

pts

…of allurement); Mnd.501 (ayoniso) Vb.320, Vb.325, Vb.373 (yoniso), Vb.425; Vism.241 (paṭikūla˚) Vb-a.148 (ayoniso), Vb-a.248 sq. (as…

mano →

pts

…of allurement); Mnd.501 (ayoniso) Vb.320, Vb.325, Vb.373 (yoniso), Vb.425; Vism.241 (paṭikūla˚) Vb-a.148 (ayoniso), Vb-a.248 sq. (as…

yoni →

pts

…Opp ayoniso disorderly improperly Pp.21; Dhp-a.i.327; Pv-a.113, Pv-a.278
■ Esp. frequent in phrase *yoniso…