Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pāragū, 7 találat.

dukkha →

pts

…= Cnd.136#v; antagū ‘si pāragū d˚assa Snp.539
■ sang’ ātiko maccujaho nirūpadhi pahāya d˚ṃ apunabbhavāya SN.iv.158;…

manta →

pts

…pariggahetvā)

  • -pāragū one who is accomplished in the Vedas Snp.251 (= vedapāragū Snp-a.293), Snp.690 (=…

nibbāna →

pts

…AN.iii.346
pāragū (victor). pāragū sabbadhammānaṃ anupādāya nibbuto AN.i.162 (cp AN.iv.290 with…

nimmakkha →

pts

adjective without egotism, not false, not slandering Snp.56 (cp Cnd.356 makkha = niṭṭhuriya; see also Snp-a.108; paraguṇa-vināsana-lakkhaṇo makkho).

nis + makkha, cp. Sk. nirmatsara

paccagū →

pts

…as in paṭṭhagū, vedagū pāragū. pacca may be praṭya, an adv. formn of prep praṭi, and paṭṭha its doublet. It is not…

sata →

pts

Sata1

(num. card.) a hundred, used as nt (collect.), either-˚ or as apposition, viz. gāma-sataṃ a hundred (ship of) villages Dhp-a.i.180; jaṭila-satāni 100 ascetics Vin.i.24; jāti˚ DN. …

veda →

pts

…Snp-a.293 (manta-pāragū + veda-pāragū), Snp-a.322, Snp-a.448.

-antagu “one who has reached the end of knowledge, i.e. one…