Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

paññāyati, 5 találat.

paññāyati →

pts

to be (well) known, to be clear or evident, to be perceived, seen or taken for, to appear Iti.89; Dhp-a.i.14, Dhp-a.i.95 (fut. paññāyissatha you will be well known); Dhp-a.ii.75; Pv-a.83 (pālito e …

koṭi →

pts

…purimā koṭi na paññāyati “the first end, i.e. the beginning of S. is not known” Cnd.664; Dhs-a.11; of pacchimā koṭi ibid

pajānāti →

pts

… pass paññāyati
pp paññāta (q.v.).
■ Cp. sampajāna.

pa +…

pariyantavant →

pts

…= MN.iii.49 = Pp.58; explained as “paricchedaṃ dassetvā yatha ’ssa paricchedo paññāyati, evaṃ bhāsatī ti attho” DN-a.i.76 = Pp-a…

tanutta →

pts

…khayo hoti tanuttaṃ paññāyati); AN.ii.144 (rāga˚, dosa˚ moha˚); esp. in phrase (characterizing a sakadāgāmin…