Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

sadara, 3 találat.

sadara →

pts

adjective fearful, unhappy AN.ii.172; MN.i.280, MN.i.465 = DN.iii.57 (reads dd).

sa3 + dara

sādara →

pts

adjective reverential Mhvs.5, Mhvs.246; Mhvs.15, Mhvs.2; Mhvs.28, Mhvs.25; Mhvs.33, Mhvs.82; sādariya (nt.) and sādariyatā (f.) showing regard and consideration Pp.24; cp. Dhs.1327.

sa + ādara

dara →

pts

…Pv-a.41)
sadara giving pain, fearful, painful MN.i.464 AN.ii.11 AN.ii.172 SN.i.101 cp. ādara &…