Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

seyyati, 6 találat.

seyyati →

pts

to crush Ja.i.174. See also sarati3 & vi˚;
pp siṇṇa: see *vi*˚.

śṛ; Vedic śṛṇāti & śīryate

sarati →

pts

…crush: see seyyati. Caus. sāreti Vin.ii.116 (madhu-sitthakena, to pound up, or mix with…

siyyati →

pts

see seyyati.

siṇāti →

pts

see seyyati.

viseyyati →

pts

to be broken, to fall to pieces Ja.i.174
pp visiṇṇa.

vi + seyyati, cp. Sk. śīryati, of śṛ; to crush

visiṇṇa →

pts

broken, crushed, fallen to pieces Ja.i.174.

pp. of viseyyati