Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vījeti, 2 találat.

vijayati →

pts

(& vijinati) to conquer, master, triumph over DN-a.i.250 (vijeti); fut. vijessati Ja.iv.102. ger. vijeyya Snp.524, Snp.1002; and vijetvā Ja.iii.523
pp vijita. Cp. abhi˚. …

vījati →

pts

…(T. bījati). - Caus. vījeti Dhp-a.iv.213; Mhvs.5, Mhvs.161
pass vījiyati: ppr….