Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vajjesi, 2 találat.

āvajjesi →

ncped

vadati →

pts

…Pot. 2nd sg. vajjesi (*vādiyesi you might tell, i.e. please tell Pv.ii.11#6 (= vadeyyāsi Pv-a.149);…