Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

valañjita, 2 találat.

valañjita →

pts

traced, tracked, practised, travelled Ja.iii.542 (magga).

pp. of valañjeti; cp. BSk. valañjita used, Mvu.iii.276

valañjeti →

pts

…in use Ja.i.111

pp valañjita.

customarily explained as ava + lañj (cp. Geiger

Pali Grammar

§ 66#1), the…