Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vipphalati, 2 találat.

vipphalati →

pts

intransitive to split open, to burst asunder: so read at Ja.v.33, Ja.v.493 (for vipatati); Pv.iv.1#46 (for vipāteti); see detail under vipāṭeti.

vi + phalati

vipāṭeti →

pts

…reading), Ja.v.493 (muddhā vipateyya [sic] sattadhā). See vipphalati.

vi + pāṭeti