DN 31 / D III 180

Sīgālovāda Sutta

Beszéd Szigálának – A világiak fegyelmi szabályzata

Fordította:

További változatok:

Farkas Pál / Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Kelly, Sawyer, Yareham

Így készült:

Fordítota: Sándor Ildikó

Forrás: DN 31,Narada Thera, angol

Szerzői jogok: Sándor Ildikó, 2012

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam.

Egy alkalommal a Magasztos a Bambusz-ligetben, a Mókus-Parkban tartózkodott, Rádzsagáha közelében.

Abban az időben a fiatal Szigála, egy házigazda fia, reggel korán felkelvén, Rádzsagáhából eltávozva, nedves ruhában és nedves hajjal imádkozott, összetett kézzel a különféle égtájak felé – keletre, délre, nyugatra, északra, a nadír felé és a zenit felé.

Ekkor a Magasztos felöltözött, fogta alamizsnás tálkáját és köpenyét, elindult Rádzsagáhába alamizsnáért. Meglátta az ifjú Szigálát, amint így imádkozott, és a következőképpen beszélt hozzá:
– Miért teszed ezt, ifjú házigazda, felkelvén reggel, Rádzsagáhából eltávozva, nedves ruhában és nedves hajjal imádkozol, összetett kézzel a különféle égtájak felé – keletre, délre, nyugatra, északra, a nadír felé és a zenit felé?
– Uram, apám, mielőtt meghalt volna, ezt mondta nekem: Édes fiam, a hat égtáj felé kell imádkoznod. És én, Uram, tisztelettel, nagyrabecsüléssel, hódolattal, tisztességgel apám szavai iránt, felkelek korán és Rádzsagáhából eltávozva, nedves ruhában és nedves hajjal imádkozom a hat égtáj felé.
– Ifjú házigazda, a bölcsek fegyelemi szabályzata szerint nem ekként kell a hat égtáj felé imádkozni.
– Akkor hogyan kell, Uram, a bölcsek fegyelmi szabályzata szerint imádkozni a hat égtáj felé? Uram, meg tudná tanítani nekem a tant (Dhammát), megmutatni, hogyan kell imádkoznom a bölcsek fegyelmi szabályzata szerint?
– Nos, ifjú házigazda, hallgasd és tartsd emlékezetedben; beszélni fogok.
– Nagyon jó, Uram – válaszolta az ifjú Szigála.

És a Magasztos a következőképpen beszélt:
– Amennyiben, ifjú házigazda, egy nemes tanítvány
(1.) a magatartását megtisztította a négy erkölcstelenségtől1,
(2.) amennyiben nem követ el gonosz tetteket négyféle módon,
(3.) amennyiben nem törekszik hatféle módon a gazdagság eltékozlására, ilyenképpen távol tartja magát ettől a tizennégy gonosz dologtól, védelmezi a hat égtájat, és rálép az ösvényre, ami győzelemre vezet mindkét világban: jó sorsa lesz ebben a világban és a következő világban is. A test felbomlásakor, a halála után boldog égi birodalomban születik.

(1.) Melyik az a négy erkölcstelenség, amitől megtisztította magatartását? Házigazda, az élet elpusztítása erkölcstelenség, éppúgy, mint a lopás, szexuális kicsapongás és hazugság. Ez a négy erkölcstelenség, amitől megtisztult. Így szólt a Magasztos.

És miután a Tanító így szólt, még ezeket mondta:

– Élet elvétele, lopás, hazugság és házasságtörés,
Ez a négy gonosz, amit a bölcsek sosem dicsérnek.

(2.) Milyen négyféle módon nem követ el valaki gonosz tetteket? Valaki vágy által hajtva követ el gonoszságot. Valaki harag hatására követ el gonoszságot. Valaki tudatlanságból tesz gonoszságot. Valaki félelemtől hajtva tesz gonoszságot.2

De amennyiben egy nemes tanítványt nem vezérel vágy, harag, tudatlanság és félelem, nem követ el gonoszságot.

Így szólt a Magasztos. És miután a Tanító így szólt, még ezeket mondta:

– Bárki, aki vágy által, gyűlölet vagy félelem
Vagy tudatlanság által megszegi a Dhammát,
Minden dicsősége elhalványul,
Mint a hold fogyatkozása idején.

Bárki, aki vágy által, gyűlölet vagy félelem,
Vagy tudatlanság által sosem szegi meg a Dhammát,
Minden dicsősége még növekszik,
Mint a hold növekedése idején.

(3.) Melyik a gazdagság elherdálásnak hat útja, amit ő nem követ?
a./ szeszes italok élvezete, ami elvakultságot és nemtörődömséget okoz
b./ helytelen időpontban az utcákon kószálás;
c./ színházi előadások rendszeres látogatása;
d./ szerencsejáték élvezete, ami nemtörődömséget okoz;
e./ rossz emberek társaságába keveredés;
f./naplopás.

a./ Ifjú házigazda, ez a hat rossz következménye van a szeszes italok élvezetének, ami elvakultságot és nemtörődömséget okoz:
(i.) a javak elvesztése,
(ii) veszekedések, viták megszaporodása,
(iii) betegségre való hajlam,
(iv) rossz hírnév kiérdemlése,
(v) test szégyenteljes felfedése,
(vi) értelem tompulása.

b./ Ifjú házigazda, ez a hat rossz következménye van helytelen időpontban az utcákon kószálásnak:
(i.) ő maga védtelen és kiszolgáltatott,
(ii) felesége és gyermekei védtelenek és kiszolgáltatottak,
(iii) a tulajdona védtelen és kiszolgáltatott,
(iv) meggyanúsíthatják, hogy gonoszságot cselekedett,3
(v) hamis szóbeszéd tárgya lesz,
(vi) sok bajban lesz része.

c./ Ifjú házigazda, ez a hat rossz következménye van a színházi előadások rendszeres látogatásának. Mindig ezeken jár az esze:
(i) hol táncolnak?
(ii) hol énekelnek?
(iii) hol játszanak zenét?
(iv) hol szavalnak?
(v) hol játszanak cintányéron?
(vi) hol fújnak serleget?4

d./ Ifjú házigazda, ez a hat rossz következménye van a szerencsejáték élvezetének:
(i) a győzelem gyűlöletet okoz,
(ii) a vesztes bánkódik az elvesztett vagyon miatt,
(iii) vagyon elvesztése,
(iv) a szavaira nem lehet támaszkodni a bíróságon,
(v) a barátai és ismerősei megvetik,
(vi) nem keresett házassági partner, mert egy szerencsejátékos nem alkalmas arra, hogy a majdani családjáról gondoskodjon.

e./ Ifjú házigazda, ez a hat rossz következménye van a gonosz társaságba való keveredésnek, nevezetesen: lehet szerencsejátékos, lehet szabados viselkedésű, lehet szélhámos, lehet csaló, lehet duhajkodó a barátja vagy kísérője.

f./ Ifjú házigazda, ez hat rossz következménye van annak, ha valaki a naplopás rabja.

Nem dolgozik, mondván:
(i) rendkívül hideg van,
(ii) rendkívül meleg van,
(iii) túl későn van este,
(iv) túl korán van reggel,
(v) ő most rendkívül éhes,
(vi) most nagyon teleette magát.

Ilyen módon élve, nem végzi el kötelességeit, új vagyont nem szerez, és gazdagság, amire már szert tett, megcsappan.

Így szólt a Magasztos. És miután a Tanító így szólt, még ezeket mondta:
– Az ivócimbora csak a másik szemébe mondja: ’ jó barátom, jó barátom’, akkor barát és társ csak, amikor neki előnyös.

Nappali heverészés, házasságtörés, indulatosság, rosszakarat, rossz társaság, fösvénység – az a hat okozza az ember vesztét.

Az ember, akinek gonoszak a bajtársai és barátai, utat enged a gonosznak, elveszve mindkét világban elbukik – itt és következőben is.

Kockajáték, nők, ital, tánc, ének, nappali alvás, helytelen időpontban kószálás, rossz társaság, fösvénység – ez a kilenc5 okozza egy ember vesztét.

Aki kockajátékot játszik és szeszes italokat iszik, olyan nőkhöz jár, akik olyan kedvesek másoknak, mint tulajdon életük, hitványakkal barátkozik, nem a tekintélyesekkel, éppúgy lehanyatlik, mint a hold fogyatkozása idején.

Aki részeges, szegény, szűkölködő, akkor is szomjas, mialatt iszik, kocsmákat látogat, elmerül az adósságban, mint kő a vízben, gyorsan szégyent hoz a családjára.

Aki megszokásból alszik nappal és kimarad későig, mindig ittas és szabados, nem alkalmas a házigazda szerepére.

Aki azt mondja, túl meleg van, túl hideg, túl késő és nem végzi el dolgait, az ilyen elszalasztja a jó lehetőségeket.

De az, aki csak annyira törődik a hideggel vagy meleggel, mint egy fűszállal, és aki kötelességeit elszántan elvégzi, azt nem kerüli el a boldogság.


Ifjú házigazda, ez a négy jelenti a barátság álarca alatt megbúvó rosszakarót:
(1.) amikor valaki kisajátítja egy barát javait,
(2.) amikor valaki színlelésből ad,
(3.) amikor valaki hízeleg,
(4.) amikor valaki romlásba taszít.

(1.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon sajátít ki a barátság álarca alatt megbúvó rosszakaró:
(i) kisajátítja barátja vagyonát,
(ii) keveset ad és sokat kér,
(iii) félelemből teszi meg kötelességét,
(iv) saját haszna miatt barátkozik.

(2.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon adhat színlelésből a barátság álarca alatt megbúvó rosszakaró:
(i) felemlegeti a múltbeli szívességét ,
(ii) felemlegeti a jövőbeli szívességét,
(iii) üres szavakkal megpróbálja elnyerni valaki kegyeit,
(iv) amikor lehetőség nyílik arra, hogy szolgálatot tegyen, kifogásokat keres.

(3.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon hízeleg a barátság álarca alatt megbúvó rosszakaró:
(i) helyesli barátja helytelen tetteit,
(ii) helyteleníti barátja jó tetteit,
(iii) dicséri őt jelenlétében,
(iv) szidja őt távollétében.

(4.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon taszít romlásba a barátság álarca alatt megbúvó rosszakaró:
(i) olyan társ, aki elmerül a szeszes italok élvezetében, ami elvakultságot és nemtörődömséget okoz,
(ii) olyan társ, aki helytelen időpontban az utcákon kószál,
(iii) olyan társ, aki színházi előadások rendszeres látogatója,
(iv) olyan társ, aki elmerül a szerencsejáték élvezetben, ami nemtörődömséget okoz.

Így szólt a Magasztos. És miután a Tanító így szólt, még ezeket mondta:

– A barát, aki kisajátít,
a barát, aki színlelésből ad,
a barát, aki hízeleg,
a barát, aki romlásba taszít,
e négyet a bölcs mint ellenséget észreveszi,
messziről elkerüli őket, mint egy veszélyes ösvényt.

Ifjú házigazda, ez a négy jelenti a melegszívű barátot:
(1.) amikor valaki segítőtárs,
(2.) amikor valaki jóban és rosszban egyformán viselkedik,
(3.) amikor valaki jó tanácsot ad,
(4.) amikor valaki együttérző.

(1.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon lehet segítőtárs egy melegszívű barát:
(i) őrzi a figyelmetlen embert,
(ii) védi a figyelmetlen vagyonát,
(iii) menedéket találsz nála, ha veszélyben vagy,
(iv) amikor kérsz tőle, kétszer annyit biztosít számodra, mint szükséges.

(2.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon lehet egy melegszívű barát ugyanolyan jóban és rosszban:
(i) felfedi saját titkát barátja előtt,
(ii) megtartja a barátja titkát,
(iii) szerencsétlenségben nem hagyja cserben,
(iv) még az életét is feláldozza barátjáért.

(3.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon ad jó tanácsot egy melegszívű barát:
(i) visszatartja attól, hogy rossz dolgot cselekedjen,
(ii) bátorítja jó cselekedetre,
(iii) tájékoztatja az ismeretlen dolgokról,
(iv) megmutatja a mennyekbe vezető utat.

(4.) Ifjú házigazda, ezen a négyféle módon lehet együttérző egy melegszívű barát:
(i) nem örül a barát szerencsétlenségének,
(ii) örül a barát jólétének,
(iii) visszatart másokat attól, hogy a barátról rosszat mondjanak,
(iv) dicséri azokat, akik jót mondanak barátjáról.

Így szólt a Magasztos. És miután a Tanító így szólt, még ezeket mondta:

– Az a barát, aki segítőtárs,
barát jóban és rosszban,
az a barát, aki jó tanácsot ad,
az a barát, aki együttérző is –
e négyet a bölcs mint barátot észreveszi,
és hű becsben tartja őket,
mint anya a saját gyerekét.

A bölcs és erényes fénylik, mint a lobogó tűz.
Vagyonát úgy szerzi, hogy nem árt másoknak,
mint a méh, amelyik mézet gyűjt.6
Gazdagsága növekszik,
mint a gyorsan növő hangyaboly.

Ilyen módon megszerzett gazdagsággal,
a világi alkalmas a háztartás vezetésére,
négy részre osztott vagyona
így fog barátságot nyerni.
Egy részt saját szükségletére használ,7
két részt üzletének kiadására,
a negyediket nehéz időkre tartogatja.

És, ifjú házigazda, hogyan védelmezi egy nemes tanítvány a hat égtájat?
A következőképpen kell tekinteni a hat égtájra. A szülők a keleti irány, a tanító a déli irány, feleség és gyerekek a nyugat, barátok és társak az észak, szolgák és alkalmazottak a nadír, remeték és papok a zenit.8

Ifjú házigazda, ötféle módon kell egy gyereknek tisztelni a szüleit mint keleti irányt:
(i) mivel ők támogattak engem, én is támogatni fogom őket,
(ii) elvégzem az ő feladataikat,
(iii) a családi hagyományokat megtartom,
(iv) igyekszem, hogy méltó legyek az örökségemre,
(v) továbbá alamizsnát adok az eltávozott rokonaim tiszteletére.9

Ifjú házigazda, azok a szülők, akiket így tisztelnek gyermekeik mint keletet, ötféle módon mutatnak együttérzést a gyermekeik felé:
(i) visszatartják őket a gonosztól,
(ii) bátorítják őket, hogy jót cselekedjenek,
(iii) kitanítják őket valamilyen szakmára,
(iv) megfelelő házasságot szerveznek nekik,
(v) a helyénvaló időben átadják nekik az örökségüket.
Ezen az ötféle módon tisztelik a gyerekek szüleiket, mint keletet, és a szülők így mutatnak együttérzést gyermekeik felé. Ekképpen védik a keletet és teszik biztonságossá és nyugodttá.

Ifjú házigazda, ötféle módon kell tisztelni egy növendéknek a mesterét mint déli irányt:
(i) az által, hogy felemelkedik ülőhelyéről üdvözléskor,
(ii) segédkezik neki,
(iii) érdeklődve tanul,
(iv) személyes szolgálattal,
(v) tiszteletteljes figyelemmel, mialatt tanításokat kap.

Ifjú házigazda, azok a tanítók, akiket így tisztelnek tanítványaik déli irányként, ötféle módon mutatnak együttérzést a tanítványaik felé:
(i) a legjobb tanításokat adják nekik,
(ii) gondoskodnak róla, hogy jól felfogják a leckét,
(iii) művészetekre és tudományokra oktatják őket,
(iv) bemutatják őket barátaiknak és társaiknak,
(v) minden téren gondoskodnak biztonságukról.
A tanítók, akiket mint déli irányt, ilyen módon tisztelnek tanítványaik, ezen az ötféle módon mutatnak együttérzést feléjük. Ekképpen védik a déli irányt és teszik biztonságossá és nyugodttá.

Ifjú házigazda, egy férj ötféle módon tiszteli a feleségét mint nyugati irányt:
(i) udvarias hozzá,
(ii) nem becsüli le őt,
(iii) hűséges hozzá,
(iv) átadja neki az irányítást,
(v) gondoskodik felékesítéséről.

A feleség, akit mint nyugatot, így tisztel a férje, ötféle módon mutat együttérzést férje iránt:
(i) jól végzi el kötelességeit,
(ii) barátságos a rokonokkal és szolgákkal10
(iii) hűséges,
(iv) vigyáz arra, amit a férje hoz,
(v) ügyes és szorgalmas kötelességeinek teljesítésében.
Ezen az ötféle módon mutat a feleség együttérzést férje iránt, aki ellátja őt, mint nyugatot. Ekképpen védelmezi a férj a nyugatot, és teszi biztonságossá és nyugodttá.

Ifjú házigazda, egy közösségben élő férfi11 ötféle módon tiszteli a barátait és ismerőseit mint északi irányt:
(i) nagylelkűséggel,
(ii) udvarias beszéddel,
(iii) segítőkészséggel,
(iv) pártatlansággal,
(v) egyenességgel.

A barátok és ismerősök, akiket így tisztel egy közösségben élő férfi északi irányként, ötféle módon mutatnak együttérzést iránta:
(i) védelmezik őt, amikor figyelmetlen,
(ii) védelmezik vagyonát, amikor figyelmetlen,
(iii) menedéket nyújtanak, amikor veszélyben van,
(iv) nem hagyják cserben őt a bajában,
(v) tisztelik a családját.
A barátok és ismerősök, akiket így tisztel északi irányként egy közösségben élő férfi, ezen az ötféle módon mutatnak együttérzést iránta. Ekképpen védelmezi az északi irányt a férfi, és teszi biztonságossá és nyugodttá.

Ötféle módon kell egy gazdának tisztelnie szolgáit és alkalmazottait mint a nadírt:
(i) kijelöli számukra a képességeiknek megfelelő munkát,
(ii) ellátja őket élelemmel és fizetséggel,
(iii) gondozza őket betegség esetén,
(iv) bármilyen finomságot megoszt velük,
(v) időnként szabadságot ad nekik.

Szolgák és alkalmazottak, akiket így tisztel gazdájuk, mint a nadírt, ötféle módon mutatnak együttérzést iránta:
(i) előbb kelnek, mint ő,
(ii) később fekszenek, mint ő,
(iii) csak azt veszik el, amit odaadtak nekik,
(iv) kötelességeiket jól végzik,
(v) fenntartják a gazda jó nevét és jó hírét.
Szolgák és alkalmazottak, akiket így tisztel gazdájuk, mint a nadírt, ezen az ötféle módon mutatnak együttérzést iránta. Ekképpen védelmezi a gazda a nadírt és teszi biztonságossá és nyugodttá.

Ifjú házigazda, ötféle módon tiszteli egy házigazda a remetéket és papokat mint a zenitet:
(i) kedves tettekkel,
(ii) kedves szavakkal,
(iii) kedves gondolatokkal,
(iv) nyitva tartja házát előttük,
(v) ellátja őket a szükséges anyagi javakkal

A remeték és papok, akiket így tisztel egy házigazda, mint a zenitet, hatféle módon mutatnak együttérzést a házigazda iránt:
(i) visszatartják a gonosztól,
(ii) rábeszélik a jóra,
(iii) jóindulatú szívükben szeretik őt,
(iv) beszélnek neki arról, amit még nem hallott,
(v) tisztázzák számára, amit már hallott,
(vi) megmutatják az utat a mennyei birodalmakba.
Ezen a hatféle módon mutatnak a remeték és papok együttérzést a házigazda iránt, aki mint a zenit, tiszteli őket. Ekképpen védelmezi a házigazda a zenitet és teszi biztonságossá és nyugodttá.

Így szólt a Magasztos. És miután a Tanító így szólt, még ezeket mondta:
– Az anya és apa a kelet,
a tanítók a déli irány,
feleség és gyerek a nyugat,
barátok és ismerősök az észak.

Szolgák és alkalmazottak a nadír,
a remeték és papok a zenit,
hogy alkalmas legyen a háztartás vezetésére,
ezt a hat égtájat kell üdvözölnie.

Aki bölcs és erényes,
jóindulatú és gyors felfogású,
szerény és felelősségteljes –
aki ilyen, a megbecsülést eléri.

Aki lendületes és nem lusta,
szerencsétlenségben rendületlen,
hibátlan a viselkedésben és értelmes –
aki ilyen, a megbecsülést eléri.

Aki vendégszerető és barátságos,
nagylelkű és önzetlen,
irányító, tanító, vezető –
aki ilyen, a megbecsülést eléri.

Nemeslelkű és kellemes beszédű,
készséges mások felé,
pártatlan mindenkihez,
ahogy a helyzet megkívánja.

Ez a négy nyerő út forgatja a világot,
mint tengelyszög a mozgó kocsit.
Ha ezek nem léteznének a világon,
sem az anya, sem az apa nem kapná meg
a tiszteletet és megbecsülést a gyerekeitől.

Mivel ez négy nyerő út,
a bölcsek minden módon nagyra értékelik.
A kiválóságot elérik,
és jogosan elnyert jutalmukat dicsérik.

Amikor a Magasztos így beszélt, Szigála, az ifjú házigazda a következőket mondta:
– Kiváló, Uram, kiváló. Ez olyan, Uram, mintha egy ember visszafordítaná azt, ami lefordítva volt, vagy feltárná azt, ami rejtve volt, vagy megmutatná az utat annak, aki eltévedt, vagy lámpást tartana a sötétség közepén, hogy akinek van szeme, az láthasson. Éppen így magyarázta el a Magasztos többféle módon a tant.

Menedéket veszek, Uram, a Buddhában, a Dhammában és a Szanghában. Kérem a Magasztost, fogadjon el, mint világi követőjét; mint olyat, aki menedéket vett mostantól élete végéig.


 1. Kamma-kilésza – szó szerint: szennyező tettek 

 2. Ez a négy ágati – ’tettek rossz iránya: cshanda, dósza, móha, bhaja

 3. Olyan bűnökkel, amiket mások követnek el. 

 4. Egy mulatságféle. 

 5. A páli eredetiben itt ‘hat ok’ áll, nem kilenc, mivel két összetett szó és egy kettős kifejezés egy egységnek számít. 

 6. Dhammapada, 49. vers: „Mint a méh, amely összegyűjtvén a nektárt, távozik anélkül, hogy ártana a virágnak, hogy elváltoztatná annak színét vagy illatát….“ 

 7. Ez a rész magában foglalja mindazt, amit jó cselekedetre költenek: szerzetesek számára ajándék, jótékonyság, alamizsna, stb. 

 8. „A jelképes ábrázolás szándékosan, ahogy a nap keletről indul, így az élet is a szülői gondoskodással kezdődik; a tanítók díjazása és a déli irány azonos szó: dakkhina; ezt követi a saját családról való gondoskodás, amikor egy ifjúból férfi lesz, mint ahogyan nyugatra tart a nap később; az észak azt jelenti, hogy ‘túl’ (uttara), így a barátok segítsége által, stb. egy férfi túl lesz a bajokon“ – (Rhys Davids) 

 9. Ez az árják szent szokása, akik sosem felejtkeznek el a halottról. Ezt a hagyományt a Sri Lanka-i buddhisták még hitelesen betartják. A szertartásos alamizsna felajánlását a szerzetesek részére a nyolcadik napon végzik, a harmadik hónapban és a szülők halálának minden évfordulóján. Ilyen ceremónia után e jótettek érdemét az eltávozottak számára ajánlják fel. Azonkívül minden punnya-kama – jótett – után egy buddhista sosem mulasztja el, hogy gondoljon a szüleire és felajánlja az érdemet. Ilyen a szülők felé mutatott hűség és hála, amint azt Buddha tanácsolja. 

 10. Szó szerinti jelentése: ‘a hozzátartozó népek’ (paridzsana

 11. Az eredetiben itt ‘nemzetségfő’ áll. A szuttákban mind ez, mind a ‘házigazda’ teljesen általánosan a Buddha világi követőjét jelenti. (A szerk. megj.

Így készült:

Fordítota: Sándor Ildikó

Forrás: DN 31,Narada Thera, angol

Szerzői jogok: Sándor Ildikó, 2012

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.