MN 106 / M II 261

Āneñjasappāya Sutta

A rendíthetetlenséghez elvezető útról szóló beszéd

Fordította:

Felolvasás:

Nagy Gergely Miklós

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto

Így készült:

Fordítota: Hadházi Zsolt

Forrás: MN 106, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Hadházi Zsolt, 2006

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos Kuru országban tartózkodott. Ott van egy városa a Kuruknak, amit Kammaszadhammának hívnak. Ott a Magasztos megszólította a szerzeteseket: – Szerzetesek!

– Igen, uram – válaszoltak a szerzetesek.

A Magasztos mondta:

– Szerzetesek, az érzékiség állandótlan, üres, hiábavaló, megtévesztő. Káprázatszerű, bolondok badarsága. Érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben: mind Mára birodalma, Mára uradalma, Mára csalétke, Mára területe. Ezek ilyen gonosz, káros tudatállapotokhoz vezetnek: vágy, rosszakarat és kétkedés. Ezek akadályok a nemes emberek tanítványai számára.

Ilyenkor a nemes emberek tanítványa ekként gondolkozik: „érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben: mind Mára birodalma, Mára uradalma, Mára csalétke, Mára területe. Ezek ilyen gonosz, káros tudatállapotokhoz vezetnek: vágy, rosszakarat és kétkedés. Ezek akadályok a nemes emberek tanítványainak. Mi van, ha – felülkerekedve az [öt érzék] világán és elhatározva elmémet – egy átfogóbb és megnövekedett éberségben tartózkodnék? Így téve ezek a gonosz, káros tudatállapotok – vágy, rosszakarat és kétkedés – nem jönnének létre. Elhagyásukkal elmém határtalan, mérhetetlen, jól kifejlesztett lenne.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a rendíthetetlent1 most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [újraszületéshez] vezető tudatossága eljut a rendíthetetlenhez. Ezt mondják a rendíthetetlenséghez vezető út első gyakorlatának.

Majd pedig, a nemes emberek tanítványa így gondolkozik: „Érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben: bármilyen alak legyen is, minden alak a négy nagy elem, vagy a négy nagy elemből létrejött alak.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a rendíthetetlent most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [úrjaszületéshez] vezető tudatossága eljut a rendíthetetlenhez. Ezt mondják a rendíthetetlenséghez vezető út második gyakorlatának.

Majd pedig, a nemes emberek tanítványa így gondolkozik: „Érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben; alakok itt és most; alakok eljövendő életekben; alak észlelések itt és most; alak észlelések eljövendő életekben: mind állandótlan. Bármiféle állandótlan legyen is, nem érdemes élvezni, nem érdemes örülni neki, nem érdemes hozzá kötődni.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a rendíthetetlent most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [úrjaszületéshez] vezető tudatossága eljut a rendíthetetlenhez. Ezt mondják a rendíthetetlenséghez vezető út harmadik gyakorlatának.

Majd pedig, a nemes emberek tanítványa így gondolkozik: „Érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben; alakok itt és most; alakok eljövendő életekben; alak észlelések itt és most; alak észlelések eljövendő életekben; a rendíthetetlen észlelései: mind észlelések. Ahol nyom nélkül megszűnnek: az békés, az kitűnő, vagyis, a semmiség síkja.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a semmi síkját most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [úrjaszületéshez] vezető tudatossága eljut a semmi síkjára. Ezt mondják a semmiség síkjára vezető út első gyakorlatának.

Majd pedig, a nemes emberek tanítványa, elmenve a vadonba, egy fa gyökeréhez, vagy egy üres lakhelyhez, így gondolkozik: „Ez üres az éntől, vagy bármitől is, ami az énhez tartozik.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a semmi síkját most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [úrjaszületéshez] vezető tudatossága eljut a semmi síkjára. Ezt mondják a semmiség síkjára vezető út második gyakorlatának.

Majd pedig, a nemes emberek tanítványa így gondolkozik: „Nem vagyok sehol senkinek semmije; sem senkiben sehol sincsen semmim.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a semmi síkját most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [úrjaszületéshez] vezető tudatossága eljut a semmi síkjára. Ezt mondják a semmiség síkjára vezető út harmadik gyakorlatának.

Majd pedig, a nemes emberek tanítványa így gondolkozik: „Érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben; alakok itt és most; alakok eljövendő életekben; alak észlelések itt és most; alak észlelések eljövendő életekben; a rendíthetetlen észlelései; a semmi síkjának észlelései: mind észlelések. Ahol nyom nélkül megszűnnek: az békés, az kitűnő, vagyis, a sem észlelés sem nem észlelés síkja.“ Mert ezt gyakorolja és gyakran ebben az állapotban tartózkodik, elméje magabiztosságot nyer ezen a síkon. Teljes magabiztossággal vagy eléri a sem észlelés sem nem észlelés síkját most, vagy megértésre törekszik. A test felbomlásával, a halál után, lehetséges, hogy akaratának ez az [úrjaszületéshez] vezető tudatossága eljut a sem észlelés sem nem észlelés síkjára. Ezt mondják a sem észlelés sem nem észlelés síkjára vezető út gyakorlatának.

Mikor ez elhangzott, a tiszteletreméltó Ánanda így szólt a Magasztoshoz: – Van úgy, uram, mikor egy szerzetes ekképpen gyakorolva – „Nem kéne lennie, nem kéne megjelennie nekem; nem lesz, nem fog megjelenni nekem. Ami van, ami létre fog jönni, azt elhagyom.“ – egykedvűséget ér el. Nos, akkor ez a szerzetes teljesen megszabadult, vagy nem?

– Az egyik lehet hogy igen, Ánanda, a másik lehet hogy nem.

– Mi az oka, mi az értelme, hogy az egyik igen, a másik meg nem?

– Van úgy, Ánanda, mikor egy szerzetes, ily módon gyakorol – (gondolván) „Nem kéne lennie, nem kéne megjelennie nekem; nem lesz, nem fog megjelenni nekem. Ami van, ami létre fog jönni, azt elhagyom.“ – egykedvűséget ér el. Élvezi az egykedvűséget, örül neki, kötődik hozzá. Ahogy élvezi az egykedvűséget, örül neki, kötődik hozzá, tudata függ azon, tudatát az tartja fenn (ragaszkodik hozzá). Ragaszkodással, Ánanda, egy szerzetes nem teljesen szabadult meg.

– Amikor ragaszkodik az a szerzetes, akkor mihez ragaszkodik?

– A sem észlelés sem nem észlelés síkjához.

– Így, valóban, ragaszkodóként, a legjobb dologhoz ragaszkodik, amihez csak ragaszkodni lehet.

– Ragaszkodóként, Ánanda, a legjobb dologhoz ragaszkodik; ezért – a sem észlelés sem nem észlelés síkja – a legjobb tárgya a ragaszkodásnak. Van úgy [azonban], hogy ily módon gyakorol – „Nem kéne lennie, nem kéne megjelennie nekem; nem lesz, nem fog megjelenni nekem. Ami van, ami létre fog jönni, azt elhagyom.“ – egykedvűséget ér el. Nem élvezi az egykedvűséget, nem örül neki, nem kötődik hozzá. Ahogy nem élvezi az egykedvűséget, nem örül neki, nem kötődik hozzá, tudata nem függ azon, tudatát az nem tartja fenn (nem ragaszkodik hozzá). Ragaszkodás nélkül, Ánanda, egy szerzetes teljesen megszabadult.

– Ez lenyűgöző, uram. Bámulatba ejtő. Mert valóban, a Magasztos kijelentette nekünk az utat, hogyan keljünk át egyik támasztól a másikra jutva az árvízen. De mi a nemes megszabadulás?

– Van úgy, Ánanda, mikor a nemes emberek tanítványa így gondolkozik: „Érzékiség itt és most; érzékiség eljövendő életekben; érzéki észlelés itt és most; érzéki észlelés eljövendő életekben; alakok itt és most; alakok eljövendő életekben; alak észlelések itt és most; alak észlelések eljövendő életekben; a rendíthetetlen észlelései; a semmi síkjának észlelései, a sem észlelés sem nem észlelés síkjának észlelései: ez egy egyéniség, addig, amíg van egyéniség. Ez a haláltalan: az elme megszabadul a ragaszkodás hiánya által.

Nos, Ánanda, megtanítottam a rendíthetetlenhez vezető út gyakorlatát. Megtanítottam a semmi síkjára vezető út gyakorlatát. Megtanítottam a sem észlelés sem nem észlelés síkjára vezető út gyakorlatát. Megtanítottam, hogyan lehet az árvízen átkelni úgy, hogy egyik támaszról a másikra jutunk, a nemes megszabadulást. Amit egy tanítónak meg kéne tennie – együttérzésből a tanítványai jólétét keresve – azt én megtettem nektek. Arra vannak a fák gyökerei, arra vannak üres lakhelyek. Gyakorold a meditációt (dzshána2), Ánanda. Ne légy figyelmetlen. Ne ess később megbánásba. Ez a mi üzenetünk mindnyájatoknak.

Ez az, amit a Magasztos mondott. Elégedetten, a tiszteletreméltó Ánanda örvendezett a Magasztos szavain.


  1. A „rendíthetetlen“ általában a négy alaktalan megvalósítást jelöli. Ebben a szövegben azonban, a negyedik elmélyedést (dzshána) és az első két alaktalan megvalósítást jelöli, a végtelen tér és a végtelen tudatosság síkjának elérését. 

  2. dzshána (páli), dhjána (szanszkrit), zen (japán) 

Felolvasás:

Nagy Gergely Miklós

Így készült:

Fordítota: Hadházi Zsolt

Forrás: MN 106, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Hadházi Zsolt, 2006

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.