MN 111 / M III 25

Anupada Sutta

Egymás után, ahogy történt

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto

Így készült:

Fordítota: HoD

Forrás: MN 111, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: HoD, 2008

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam: Egy alkalommal a Magasztos Szávatthiban tartózkodott a Dzséta ligetben, Anáthapindika parkjában. Ott a Magasztos így szólította meg a szerzeteseket: „Bhikkhuk“ – s azok ekképp válaszoltak rá: „Tiszteletreméltó Urunk“ A Magasztos a következőket mondotta:

„Bhikkhuk, Száriputta bölcs, Száriputta bölcsessége hatalmas, Száriputta bölcsessége széles, Száriputta bölcsessége örömteli, Száriputta bölcsessége gyors, Száriputta bölcsessége éles, Száriputta bölcsessége átható. Fél hónap alatt, bhikkhuk, Száriputta sorra egymás után igaz belátást nyert a dhammákba1. Száriputta igaz belátása a dhammákba2, egymás után sorban, a következőképpen történt:

Nos, bhikkhuk, elszakadván az érzéki élvezetektől, elszakadván a nem üdvös dolgoktól Száriputta belépett az elszakadásból született, gondolati megragadással és elemző gondolkozással kísért, elragadtatással és üdvözült boldogsággal telített első dzshánába, és ebben időzött.

És az első dzshánában ezeket a dhammákat – a gondolati megragadást3, az elemző gondolkozást4, az elragadtatást5, a boldogságot6 és a tudat egyesítettségét7; az érintést8, az érzést9, az észlelést10, a szándékot11, a tudatot12, a lelkesedést13, az elhatározást14, az erőt15, az éberséget16, a felülemelkedett egykedvűséget17, a figyelmet18 – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, a gondolati megragadás és az elemző gondolkodás lecsendesítését követően Száriputta belépett a második dzshánába és ebben időzött, melyet a magabiztosság és a tudat nyugalma jellemez, a gondolati megragadástól és az elemző gondolkodástól mentes, s összeszedettségből született19, elragadtatással és üdvözült boldogsággal telített.

„És a második dzshánában ezeket a dhammákat – a magabiztosságot , az elragadtatást, a boldogságot és a tudat egyesítettségét; az érintést, az érzést, az észlelést, a szándékot, a tudatot, a lelkesedést, az elhatározást, az erőt, az éberséget, a felülemelkedett egykedvűséget, a figyelmet – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, az elragadtatás elhalványulását követően Száriputta felülemelkedett egykedvűségben időzött, éberen20 és tiszta tudatossággal21 és a testében egyfajta üdvözült boldogságot élt át, melyet az ariják így jellemeznek: „Boldog, aki felülemelkedett egykedvűségben időzik, éberen!“ – így érte el, majd időzött a harmadik dzshánában.

És a harmadik dzshánában ezeket a dhammákat – az egykedvűséget, a boldogságot, az éberséget és a tiszta tudatosságot, a tudat egyesítettségét; az érintést, az érzést, az észlelést, a szándékot, a tudatot, a lelkesedést, az elhatározást, az erőt, az éberséget, a felülemelkedett egykedvűséget, a figyelmet – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, elhagyva az örömet és fájdalmat, a korábbi bánat és gyönyör eltűnésével Száriputta belépett az örömön és fájdalmon túli negyedik dzshánába, és ebben az állapotban tartózkodott, melyet a felülemelkedett egykedvűségnek köszönhetően az éberség tökéletes tisztasága jellemez.

És a negyedik dzshánában ezeket a dhammákat – az egykedvűséget, a sem-kellemes–sem-fájdalmas érzést22, a nyugalom szülte közömbösséget, az éberség tisztaságát, a tudat egyesítettségét; és az érintést, az érzést, az észlelést, a szándékot, a tudatot, a lelkesedést, az elhatározást, az erőt, az éberséget, a felülemelkedett egykedvűséget, a figyelmet – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, az anyagi forma érzékelésének meghaladásával, az érzéki benyomások észlelésének eltűnésével, a sokféleség észlelésére vonatkozó oda nem figyeléssel, megértvén, hogy a „Tér végtelen“, Száriputta belépett a Végtelen Tér érzékelési alapjába, és ebben időzött.

És a Végtelen Tér érzékelési alapjában ezeket a dhammákat – a Végtelen Tér kiterjedésének érzékelését, a tudat egyesítettségét; és az érintést, az érzést, az észlelést, a szándékot és a tudatot; a lelkesedést, az elhatározást, az erőt, az éberséget, a felülemelkedett egykedvűséget, a figyelmet – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, a Végtelen Tér érzékelési alapjának meghaladásával, megértvén, hogy a „Tudat végtelen“, Száriputta belépett a Végtelen Tudat érzékelési alapjába, és ebben időzött.

És a Végtelen Tudat érzékelési alapjában ezeket a dhammákat – a Végtelen Tudat tartományának érzékelését, a tudat egyesítettségét; és az érintést, az érzést, az észlelést, a szándékot és a tudatot; a lelkesedést, az elhatározást, az erőt, az éberséget, a felülemelkedett egykedvűséget, a figyelmet – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, a Végtelen Tudat érzékelési alapjának meghaladásával, megértvén, „nincs semmi“, Száriputta belépett a Nemlétezés érzékelési alapjába, és ebben időzött.

És a Nemlétezés érzékelési alapjában ezeket a dhammákat – a Nemlétezés tartományának érzékelését, a tudat egyesítettségét; és az érintést, az érzést, az észlelést, a szándékot és a tudatot; a lelkesedést, az elhatározást, az erőt, az éberséget, a felülemelkedett egykedvűséget, a figyelmet – mindezeket a dhammákat szemlélte sorban, ahogy következtek. Szemlélte eme dhammák felmerülését, szemlélte jelenlétüket, szemlélte eltűnésüket. Ily módon megértette: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, a Nemlétezés érzékelési alapjának meghaladásával Száriputta belépett a sem észlelés, sem nem-észlelés érzékelési alapjába, és ebben időzött.

Éberen lépett ki a megvalósított állapotból. Éberen kilépvén, visszaemlékezett a dhammákra, melyek elmúltak, elenyésztek, átalakultak, imigyen: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Van magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy létezik.

Továbbá, bhikkhuk, a sem észlelés, sem nem-észlelés érzékelési alapjának meghaladásával Száriputta belépett az észlelés és érzés megszűnésébe23, és ebben időzött. És a Bölcsesség szemével látva mérgei24 megsemmisültek.

Éberen lépett ki a megvalósított állapotból. Éberen kilépvén, visszaemlékezett a dhammákra, melyek elmúltak, elenyésztek, átalakultak, imigyen: „Valóban, ezek a dhammák nem lévén, létezésbe lépnek, létezvén újra elenyésznek.“ Eme dhammákra nézve vonzódás és taszítás nélkül, függetlenül, leváltan, szabadon, elkülönülten időzött, akadályoktól megszabadult tudattal. Megértette: „Nincs magasabb megszabadulás“, és törekvése által megerősítette, hogy nem létezik.

Bhikkhuk, ha helyesen szólván így neveznének meg valakit: ‘uralmat és tökéletességet nyert a nemes erényben, uralmat és tökéletességet nyert a nemes összeszedettségben, uralmat és tökéletességet nyert a nemes bölcsességben, uralmat és tökéletességet nyert a nemes megszabadulásban,’ helyesen szólván bizony Száriputtát kellene megnevezni eképpen.

Bhikkhuk, ha helyesen szólván így neveznének meg valakit: ‘Ő a Magasztos igaz fia, az Ő szájából született, a Dhammából született, a Dhamma teremtette, a Dhamma örököse, nem az anyagi dolgok örököse’, helyesen szólván bizony Száriputtát kellene megnevezni eképpen.

„Bhikkhuk, a Dhamma összehasonlíthatatlan kerekét, melyet a Tathágata25 forgatott meg, Száriputta helyesen tartja mozgásban.“

Így beszélt a Magasztos. A bhikkhuk elégedetten és örömmel hallgatták a Magasztos szavait.


 1. anupada-dhamma-vipassanā 

 2. dhamma: tudattartam, a tudat tartalma(i), minősége(i) 

 3. vitakka 

 4. vicāra 

 5. pīti 

 6. sukha 

 7. cittekaggatā 

 8. phassa 

 9. vedanā 

 10. saññā 

 11. cetanā 

 12. citta 

 13. chanda 

 14. adhimokkha 

 15. viriya 

 16. sati 

 17. upekkhā 

 18. manasikāra 

 19. samādhija 

 20. sata 

 21. sampajāna 

 22. adukkhamasukhā vedanā 

 23. saññā-vedayita-nirodha 

 24. āsava 

 25. Tathāgata 

Így készült:

Fordítota: HoD

Forrás: MN 111, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: HoD, 2008

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.