MN 117 / M III 71

Mahā-cattārīsaka Sutta

A Nagy Negyvenes

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Kolozsvári Ágnes

Forrás: MN 117, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Kolozsvári Ágnes, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egyszer a Magasztos Szávatthi mellett, a Dzsétavanában, Anáthapindika kolostorában tartózkodott. Ott így szólt a szerzetesekhez:

– Szerzetesek!

– Igen, Urunk. Felelték a szerzetesek.

A Magasztos azt mondta:

– Szerzetesek, a nemes és helyes összeszedettségről tanítalak titeket, és az ehhez szükséges támogató feltételekről. Hallgassátok és figyeljétek, elmondom nektek.

– Igen, Urunk. Felelték a szerzetesek.

A Magasztos azt mondta:

– Nos, szerzetesek, mi a nemes és helyes összeszedettség, és az ehhez szükséges támogató feltételek? Egyenes tudat, ami a következő hét képességgel bír: helyes nézet, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életmód, helyes erőfeszítés és helyes éberség, ez a nemes és helyes összeszedettség, és az ehhez szükséges támogató feltételek.

A helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? Ha valaki helytelen nézetként ismeri fel a helytelen nézetet és a helyes nézetként a helyes nézetet ez helyes nézet. És mi a helytelen nézet? Nincs semmi, amit adnak, nincs semmi, amit felajánlanak, nincs semmi, amit feláldoznak. Nincs következménye és eredménye a jó vagy rossz cselekedeteknek. Ez a világ nem létezik, nincs más világ, nincs anya, nincs apa, nincsenek önkéntelenül újraszülető lények, nincsenek papok és aszkéták, akik helyes úton járnak és helyesen gyakorolnak, akik helyesen tudnak megnyilatkozni erről és a másik világról önmaguk általi felismerés által. Ez helytelen nézet.

És mi a helyes nézet? A helyes nézet, mondom nektek, kétféle lehet. Van, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző és van az a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője.

És mi a helyes nézet, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző? Van, amit adnak, van, amit felajánlanak, van, amit feláldoznak. Van következménye és eredménye a jó vagy rossz cselekedeteknek. Ez a világ létezik és van más világ, van anya, van apa. Vannak önkéntelenül újraszülető lények, vannak papok és aszkéták, akik helyes úton járnak és helyesen gyakorolnak, akik helyesen tudnak megnyilatkozni erről és a másik világról önmaguk általi felismerés által. Ez a helyes nézet, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző.

És mi a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője? A tisztánlátás, a tisztánlátás képessége, a tisztánlátás ereje, a tudatállapotok, mint a felébredés tényezőinek elemzése, az ösvény tényezőjét képező helyes szemlélet, ami a nemes ösvényen való haladása annak, akinek elméje nemes, mentes a tudati szennyeződésektől, aki teljesen a nemes ösvény birtokában van. Ez a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője.

Ha valaki próbálja elkerülni a helytelen nézetet és a helyes nézetet vallani ez helyes erőfeszítés. Ha valaki éber a helytelen nézet elkerülésében és a helyes nézet vallásában és megtartásában1 ez helyes éberség. Így ez a három képesség – helyes nézet, helyes erőfeszítés, helyes éberség – körkörösen hat a helyes nézetre.2

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? Ha valaki helytelen elhatározásként ismeri fel a helytelen elhatározást és helyes elhatározásként a helyes elhatározást, ez helyes nézet. És mi a helytelen elhatározás? Az érzéki, a rossz szándékú és az ártalmas elhatározás. Ez a helytelen elhatározás. És mi a helyes elhatározás? A helyes elhatározás, mondom nektek, kétféle lehet. Van, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző és van az a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője.

És mi a helyes elhatározás, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző? A visszavonultság, a rossz szándéktól és ártalmasságtól mentes elhatározás. Ez a helyes elhatározás, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző.

És mi a helyes elhatározás, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője? Az elmélkedés, az irányított elmélkedés elhatározása, szilárdság, határozottság, összepontosított tudatosság és szóbeli késztetések,3 ami a nemes ösvényen haladása annak, akinek elméje nemes, mentes a tudati szennyeződésektől, aki teljesen a nemes ösvény birtokában van. Ez a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője.

Ha valaki próbálja elkerülni a helytelen elhatározást és a helyes elhatározásra jutni, ez helyes erőfeszítés. Ha valaki éber a helytelen elhatározás elkerülésében és a helyes elhatározásra jutásban, ez helyes éberség. Így ez a három képesség – helyes nézet, helyes erőfeszítés, helyes éberség – körkörösen hat a helyes elhatározásra.

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? Ha valaki helytelen beszédként ismeri fel a helytelen beszédet és helyes beszédként a helyes beszédet, ez helyes nézet. És mi a helytelen beszéd? A hazugság, a megosztó hírhordozás, gyalázkodás, fölösleges fecsegés. Ez a helytelen beszéd.

És mi a helyes beszéd? A helyes beszéd, mondom nektek, kétféle lehet. Van, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző és van az a helyes beszéd, amelyik nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője.

És mi a helyes beszéd, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző? Tartózkodás a hazugságtól, a megosztó hírhordozástól, a gyalázkodástól és a felesleges fecsegéstől. Ez a helyes beszéd, ami tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző.

És mi a helyes beszéd, amelyik nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője? A visszafogottság, tartózkodás, önmérséklet, a helytelen nyelvi megnyilvánulások ezen négy formájának elkerülése, ami a nemes ösvényen járása annak, akinek elméje nemes, mentes a tudati szennyeződésektől, aki teljesen a nemes ösvény birtokában van. Ez a helyes beszéd, ami nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője.

Ha valaki próbálja elkerülni a helytelen beszédet és a helyes beszédet gyakorolni, ez helyes erőfeszítés. Ha valaki éber a helytelen beszéd elkerülésében és a helyes beszéd gyakorlásában ez helyes éberség. Így ez a három képesség – helyes nézet, helyes erőfeszítés, helyes éberség – körkörösen hat a helyes beszédre.

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? Ha valaki helytelen cselekedetként ismeri fel a helytelen cselekedetet, és helyes cselekedetként a helyes cselekedetet, ez helyes nézet. És mi a helytelen cselekedet? Életet elvenni, elvenni, amit nem adnak, meg nem engedett szexuális viszonyt folytatni. Ez a helytelen cselekedet.

És mi a helyes cselekedet? A helyes cselekedet, mondom nektek, kétféle lehet. Van, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző és van az a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője.

És mi a helyes cselekedet, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző? Tartózkodás az élet elvételétől, elvételétől annak, amit nem adnak, és a nem megengedett szexuális viszony folytatásától. Ez a helyes cselekedet, ami tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző.

És mi a helyes cselekedet, amelyik nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője? A visszafogottság, tartózkodás, önmérséklet, a helytelen cselekedeti megnyilvánulások ezen három formájának elkerülése, ami a nemes ösvényen járása annak, akinek elméje nemes, mentes a tudati szennyeződésektől, aki teljesen a nemes ösvény birtokában van. Ez a helyes cselekedet, ami nem szennyezett, világ feletti, az ösvény tényezője.

Ha valaki próbálja elkerülni a helytelen cselekedet és a helyes cselekedetet gyakorolni, ez helyes erőfeszítés. Ha valaki éber a helytelen cselekedet elkerülésében és a helyes cselekedet gyakorlásában, ez helyes éberség. Így ez a három képesség – helyes nézet, helyes erőfeszítés, helyes éberség – körkörösen hat a helyes cselekedetre.

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? Ha valaki helytelen életmódként ismeri fel a helytelen életmódot és helyes életmódként a helyes életmódot, ez helyes nézet. És mi a helytelen életmód? A csalás, a kényszerítés, a cselszövés, a becsmérlés és a nyereséghajszolás. Ez a helytelen életmód.

És mi a helyes életmód? A helyes életmód, mondom nektek, kétféle lehet. Van, amelyik tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző és van az a helyes nézet, amelyik nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője.

És mi a helyes életmód, ami tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző? Van, amikor a nemes tanítvány elkerüli a helytelen életmódot és helyes életmódot követ. Ez a helyes életmód, ami tudati szennyezettségű, a létesülés során gyümölcsöző érdemeket szerző.

És mi a helyes életmód, ami nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője? A visszafogottság, tartózkodás, önmérséklet, a helytelen életmód elkerülése, ami a nemes ösvényen járása annak, akinek elméje nemes, mentes a tudati szennyeződésektől, aki teljesen a nemes ösvény birtokában van. Ez a helyes életmód, ami nem szennyezett, világ fölötti, az ösvény tényezője.

Ha valaki próbálja elkerülni a helytelen életmódot és a helyes életmódot folytatni, ez helyes erőfeszítés. Ha valaki éber a helytelen életmód elkerülésében és a helyes életmód folytatásában, ez helyes éberség. Így ez a három képesség – helyes nézet, helyes erőfeszítés, helyes éberség – körkörösen hat a helyes életmódra.

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet? A helyes nézetből helyes elhatározás keletkezik. A helyes elhatározásból helyes beszéd keletkezik. A helyes beszédből helyes cselekedet keletkezik. A helyes cselekedetből helyes életmód keletkezik. A helyes életmódból helyes törekvés keletkezik. A helyes törekvésből helyes éberség keletkezik. A helyes éberségből helyes összeszedettség keletkezik. A helyes összeszedettségből helyes tudás keletkezik. A helyes tudásból helyes megszabadulás keletkezik. Így a tanítvány nyolc tényezővel rendelkezik, míg az arahant tízzel.4

Ezért a helyes nézet az előfutár. És hogyan előfutár a helyes nézet?

Helyes nézet esetén a helytelen nézet eltörlődik. A gonosz és káros szokások,5 amiknek előfeltétele a helytelen nézet, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes nézet, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes elhatározás esetén a helytelen elhatározás eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen elhatározás, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes elhatározás, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes beszéd esetén a helytelen beszéd eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen beszéd, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes beszéd, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes cselekedet esetén a helytelen cselekedet eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen cselekedet, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes cselekedet, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes életmód esetén a helytelen életmód eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen életmód, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes életmód, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes erőfeszítés esetén a helytelen erőfeszítés eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen erőfeszítés, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes erőfeszítés, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes éberség esetén a helytelen éberség eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen éberség, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes éberség, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes összeszedettség esetén a helytelen összeszedettség eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen összeszedettség, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes összeszedettség, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes tudás esetén a helytelen tudás eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen tudás, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes tudás, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Helyes megszabadulás esetén a helytelen megszabadulás eltörlődött. A gonosz és káros szokások, amiknek előfeltétele a helytelen megszabadulás, szintén eltörlődnek, míg az üdvös szokások, amiknek előfeltétele a helyes megszabadulás, megjelennek és elérik fejlődésük csúcsát.

Így, szerzetesek húszféle üdvös és húszféle káros tényező van.

Ez a Nagy Negyvenesről szóló Dhamma-beszéd útjára indult, és egy aszkéta, bráhmin, déva vagy Mára és Brahmá és senki a világon nem állhatja útját.

Ha bármelyik bráhmin vagy aszkéta azt gondolná, hogy a Nagy Negyvenesről szóló beszéd bírálandó és visszautasítandó, a beszéd tízszeres megalapozottsága már most érvényteleníti azt.

Ha a helyes nézetet bírálnák, úgy a helytelen nézetű bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék. Ha a helyes elhatározást bírálnák, úgy a helytelen elhatározású bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék.

Ha a helyes beszédet bírálnák, úgy a helytelen beszédű bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék. Ha a helyes cselekedetet bírálnák, úgy a helytelen cselekedetű bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék.

Ha a helyes életmódot bírálnák, úgy a helytelen életmódú bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék. Ha a helyes erőfeszítést bírálnák, úgy a helytelen erőfeszítésű bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék.

Ha a helyes éberséget bírálnák, úgy a helytelen éberségű bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék. Ha a helyes összeszedettséget bírálnák, úgy a helytelen összeszedettségű bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék.

Ha a helyes tudást bírálnák, úgy a helytelen tudású bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék. Ha a helyes megszabadulást bírálnák, úgy a helytelen megszabadulású bráhminokat és aszkétákat tisztelnék és dicsérnék.

Ha bármelyik bráhmin vagy aszkéta azt gondolná, hogy a Nagy Negyvenesről szóló beszéd bírálandó és visszautasítandó, a beszéd tízszeres megalapozottsága már most érvényteleníti azt.

Még Vassza és Bhannya – az Okkalából6 való tanítók, akik az okság hiányát, a tett hiányát és a nem-létezést vallják - sem gondolhatná, hogy a Nagy Negyvenesről szóló Dhamma-beszédet bírálni és visszautasítani kellene. Miért van az így? A kritikától, az ellenzéstől és a szégyenben maradástól való félelem miatt.

Ezt mondotta a Magasztos, és a szerzetesek örvendve és elragadtatva hallgatták szavait.


  1. Szó szerint: a helyes nézetbe belépés és ott tartózkodás; a kifejezés ugyanaz, mint amit a szuttákban a meditációról olvashatunk (“a szerzetes belép és ott tartózkodik az első elmélyedésben stb. 

  2. yis a három egymást támogatja, segíti. 

  3. z a gondolkodás, elmélkedés (vitakka, vicāra), lásd MN 44 

  4. Nemes Nyolcrétű Ösvény 8 tagja, plusz a helyes ismeret/tudás (sammā-ñāṇa) és a helyes megszabadulás (sammā-vimutti). 

  5. dhammā*: (tudati) minőségek, (tudat)tartamok 

  6. Más fordításban Ukkala 

Így készült:

Fordítota: Kolozsvári Ágnes

Forrás: MN 117, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Kolozsvári Ágnes, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.