MN 151 / MN III 293

Piṇḍapāta-pārisuddhi Sutta

Az alamizsna megtisztítása

Fordította:

További változatok:

Orsovszky Gyöngyvér / Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: MN 151 Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos a Mókusok Szentélyénél élt Rádzsagahában a bambuszligetben. Ekkor történt, hogy a tiszteletreméltó Száriputta este odahagyva elvonulását, a Magasztoshoz ment, üdvözölte, majd leült mellé. Ekkor a Magasztos így szólt a tiszteletreméltó Száriputtához:

– Száriputta, szellemi képességeid1 ragyogóak, arcvonásaid tiszták, melyik [szellemi] tartózkodóhelyen töltöd leginkább az idődet?

– Tiszteletreméltó Uram, leginkább az ürességben töltöm az időmet.

– Ez jó Száriputta, nagyon jó, hogy leginkább a nagy emberek tartózkodási helyén időzöl. Mert a nagy emberek ebben időznek, név szerint, az ürességben.

Száriputta, egy bhikkhunak, aki az ürességben kíván időzni, leginkább e fölött kell szemlélődnie: „Amikor alamizsnáért mentem egy bizonyos ösvényen, vagy egy bizonyos környékre, vagy amikor visszatértem arról az útról, támadt-e bármiféle érdeklődés, vagy szenvedély, vagy harag, vagy zavar, vagy irtózat a tudatomban a szem tudatosság által érzékelhető formák miatt?“

Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy amikor alamizsnáért ment egy bizonyos ösvényen, vagy egy bizonyos környékre, vagy amikor visszatért arról az útról, valamilyen érdeklődés, vagy szenvedély, vagy harag, vagy zavar, vagy irtózat keletkezett a tudatában a szem tudatosság által érzékelhető formák miatt, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy ezeket a gonosz, kártékony dhammákat megszüntesse.

Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy amikor alamizsnáért ment egy bizonyos ösvényen, vagy egy bizonyos környékre, vagy amikor visszatért arról az útról, sem érdeklődés, sem szenvedély, sem harag, sem zavar, sem irtózat nem keletkezett a tudatában a szem tudatosság által érzékelhető formák miatt, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak leginkább e fölött kell szemlélődnie: „Amikor alamizsnáért mentem egy bizonyos ösvényen, vagy egy bizonyos környékre, vagy amikor visszatértem arról az útról, támadt-e bármiféle érdeklődés, vagy szenvedély, vagy harag, vagy zavar, vagy irtózat a tudatomban a halló tudatosság által hallható hangok […], a szagló tudatosság által szagolható szagok […], az ízlelő tudatosság által ízlelhető ízek […], a test tudatosság által tapintható tárgyak […], az elme tudatosság által érzékelhető dhammák miatt?“

Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy amikor alamizsnáért ment egy bizonyos ösvényen, vagy egy bizonyos környékre, vagy amikor visszatért arról az útról, valamilyen érdeklődés, vagy szenvedély, vagy harag, vagy zavar, vagy irtózat keletkezett a tudatában az elme tudatosság által érzékelhető dhammák miatt, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy ezeket a gonosz, kártékony dhammákat megszüntesse.

Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy amikor alamizsnáért ment egy bizonyos ösvényen, vagy egy bizonyos környékre, vagy amikor visszatért arról az útról, sem érdeklődés, sem szenvedély, sem harag, sem zavar, sem irtózat nem keletkezett a tudatában az elme tudatosság által érzékelhető dhammák miatt, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak e fölött kell szemlélődnie: „Megszűnt-e bennem az érzéki élvezet öt fonala?“ Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy az érzéki élvezet öt fonala nem szűnt meg benne, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy az érzéki élvezet öt fonalát megszüntesse. Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy az érzéki élvezet öt fonala megszűnt benne, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak e fölött kell szemlélődnie: „Megszűnt-e bennem az öt akadály?“ Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy az öt akadály nem szűnt meg benne, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy az öt akadályt megszüntesse. Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy az öt akadály megszűnt benne, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak e fölött kell szemlélődnie: „Megértettem-e teljesen a ragaszkodás öt halmazát?“ Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy a ragaszkodás öt halmazát nem értette meg teljesen, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy a ragaszkodás öt halmazát teljesen megértse. Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy a ragaszkodás öt halmazát teljesen megértette, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak e fölött kell szemlélődnie: „Kifejlesztettem-e az éberség négy alapzatát?“ Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy az éberség négy alapzatát még nem fejlesztette ki, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy az éberség négy alapzatát kifejlessze. Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy az éberség négy alapzatát kifejlesztette, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak e fölött kell szemlélődnie: „Kifejlesztettem-e a négy helyes irányba törekvést […] a négy pszichikus erőhöz vezető utat […] az öt szellemi képességet […] az öt erőt […] a hét megvilágosodási tényezőt […] a nemes nyolcrétű ösvényt […] a nyugalmat és a belátást?“

Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy a nyugalmat és belátást még nem fejlesztette ki, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy a nyugalmat és belátást kifejlessze. Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy a nyugalmat és belátást kifejlesztette, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Továbbá Száriputta, egy bhikkhunak e fölött kell szemlélődnie: „Megvalósítottam-e a tudást és a tudat megszabadítását?“ Amikor ezt ellenőrzi és felismeri, hogy a tudást és a tudat megszabadítását még nem valósította meg, akkor erőfeszítést kell tennie, hogy a tudást és a tudat megszabadítását megvalósítsa. Ha viszont ezt ellenőrzi és felismeri, hogy a tudást és a tudat megszabadítását megvalósította, akkor örömmel és boldogan időzhet, éjjel-nappal gyakorolva, jótékony dhammákban.

Száriputta! Minden remete és bráhmin, aki a múltban megtisztította az alamizsnáját, mindannyian ezeket a dolgokat ismételten ellenőrizve tették. Minden remete és bráhmin, aki a jövőben meg fogja tisztítani az alamizsnáját, mindannyian ezeket a dolgokat ismételten ellenőrizve fogják tenni. És minden remete és bráhmin, aki a jelenben megtisztítja az alamizsnáját, mindannyian ezeket a dolgokat ismételten ellenőrizve teszik. Így kell neked is gyakorolnod, Száriputta!

Így szólt a Magasztos, és a tiszteletreméltó Száriputta örült a Magasztos szavainak.


  1. indriya: szellemi képesség, érzék 

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: MN 151 Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.