MN 57 / M I 387

Kukkuravatika Sutta

A kutya-utánzó aszkéta

Fordította:

További változatok:

Vekerdi József / Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / I.B. Horner / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Ivánovics Beatrix

Forrás: MN 57, angol

Szerzői jogok: Ivánovics Beatrix, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos Kólija országában tartózkodott, a kólijai Haliddavaszanában.

Ekkor a kólija származású Punna, egy ökör-utánzó aszkéta, valamint Szénija, egy meztelen, kutya-utánzó aszkéta, elmentek a Magasztoshoz. Punna, az ökör-utánzó aszkéta, lerótta tiszteletét a Magasztos előtt, és leült az oldalára, míg Szénija, a meztelen, kutya-utánzó aszkéta üdvözletet váltott a Magasztossal, és mikor befejeződött ez az udvarias és barátságos szóváltás, kutyamód összegömbölyödve szintén leült az oldalára. Punna, az ökör-utánzó aszkéta, így szólt a Magasztoshoz:

– Tiszteletreméltó Uram, ez a Szénija egy meztelen, kutya-utánzó aszkéta, aki azt cselekedi, amit igen nehéz: azt az ételt eszi, amit a földre dobtak. Hosszú ideje felvette és gyakorolja a kutya-utánzó szolgálatot. Milyen sorsra fog jutni? Milyen lesz a jövendő életútja?

– Elég, Punna, hagyd ezt. Ne kérdezz erről.

Másodjára… és harmadjára Punna, az ökör-utánzó aszkéta, így szólt a Magasztoshoz:

– Tiszteletreméltó Uram, ez a Szénija egy meztelen, kutya-utánzó aszkéta, aki azt cselekedi, amit igen nehéz: azt az ételt eszi, amit a földre dobtak. Hosszú ideje felvette és gyakorolja a kutya-utánzó szolgálatot. Milyen sorsra fog jutni? Milyen lesz a jövendő életútja?

– Jól van, Punna, mivel bizonyára nem tudtalak meggyőzni, mikor azt mondtam: „Elég, Punna, hagyd ezt. Ne kérdezz erről“, ezért válaszolok.

Nos, Punna, van, hogy valaki tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti a kutya-utánzó szolgálatot; tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti a kutya-alkatot; tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti a kutya-tudatot; tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti a kutya-magatartást. Ha így tesz, a test pusztulása, a halál után a kutyák között ölt újra testet.

De ha ilyesféle nézeteket vall: „Ezen erény, vagy engedelmesség, vagy aszketizmus, vagy szent élet által én nagy istenné, avagy más, alacsonyabb rangú istenné válok“, az ebben az esetben helytelen nézet. Így hát kétféle sorsra juthat az, aki helytelen nézetet vall, azt mondom: pokolra, vagy az állatok birodalmába. Így, Punna, ha az ő kutya-utánzó szolgálata sikeres, az a kutyák közé vezeti őt; ha sikertelen, a pokolba.

Ezt hallván Szénija, a meztelen kutya-utánzó aszkéta felkiáltott, és könnyekben tört ki. Ekkor a Magasztos így szólt a kólija Punnához, az ökör-utánzó aszkétához:

– Látod, Punna, nem tudtalak meggyőzni, mikor azt mondtam: „Elég, Punna, hagyd ezt. Ne kérdezz erről.“

Ekkor Szénija, a meztelen kutya-utánzó aszkéta így szólt:

– Tiszteletreméltó Uram, nem azért sírok, amit a Magasztos rólam mondott, hanem azért, amiért hosszú ideje felvettem és gyakoroltam a kutya-utánzó szolgálatot. Tiszteletreméltó Uram, ez a kólija származású Punna, egy ökör-utánzó aszkéta. Hosszú ideje felvette és gyakorolja az ökör-utánzó szolgálatot. Milyen sorsra fog jutni? Milyen lesz a jövendő életútja?

– Elég, Szénija, hagyd ezt. Ne kérdezz erről.

Másodjára… és harmadjára Szénija, a meztelen kutya-utánzó aszkéta, megkérdezte Magasztostól:

– Tiszteletreméltó Uram, ez a kólija származású Punna, egy ökör-utánzó aszkéta. Hosszú ideje felvette és gyakorolja az ökör-utánzó szolgálatot. Milyen sorsra fog jutni? Milyen lesz a jövendő életútja?

– Jól van, Szénija, mivel bizonyára nem tudtalak meggyőzni, mikor azt mondtam: „Elég, Szénija, hagyd ezt. Ne kérdezz erről“, ezért válaszolok.

Nos, Szénija, van, hogy valaki tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti az ökör-utánzó szolgálatot; tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti az ökör-alkatot; tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti az ökör-tudatot; tökéletesen és megszakítás nélkül teljesíti az ökör-magatartást. Ha így tesz, a test pusztulása, a halál után ökrök között ölt újra testet.

De ha ilyesféle nézeteket vall: „Ezen erény, vagy engedelmesség, vagy aszketizmus, vagy szent élet által én nagy istenné, avagy más, alacsonyabb rangú istenné válok“, az ebben az esetben helytelen nézet. Így hát kétféle sorsra juthat az, aki helytelen nézetet vall, azt mondom: pokolra, vagy az állatok birodalmába. Így, Szénija, ha az ő ökör-utánzó szolgálata sikeres, az az ökrök közé vezeti őt; ha sikertelen, a pokolba.

Ezt hallván, a kólija Punna, az ökör-utánzó aszkéta felkiáltott, és könnyekben tört ki. Ekkor a Magasztos így szólt Szénijához, a meztelen kutya-utánzó aszkétához:

– Látod, Szénija, nem tudtalak meggyőzni, mikor azt mondtam: „Elég, Punna, hagyd ezt. Ne kérdezz erről.“

Ekkor Punna, az ökör-utánzó aszkéta így szólt:

– Tiszteletreméltó Uram, nem azért sírok, amit a Magasztos rólam mondott, hanem azért, amiért hosszú ideje felvettem és gyakoroltam az ökör-utánzó szolgálatot. Tiszteletreméltó Uram, ekképp bízom a Magasztosban: A Magasztos oly módon képes engem a Dhammára tanítani, hogy fel tudom adni ezt az ökör-utánzó szolgálatot, és ez a Szénija, a meztelen, kutya-utánzó aszkéta fel tudja adni a kutya-utánzó szolgálatot.

– Akkor, Punna, hallgasd, és jól figyelj arra, amit mondani fogok.

– Igen, Tiszteletreméltó Uram. – válaszolta. A Magasztos így szólt:

– Punna, mióta közvetlen tudással magamtól ráébredtem, azt hirdetem, hogy négy fajta cselekedet van. Melyik ez a négy? Van sötét cselekedet sötét következménnyel; van világos cselekedet világos következménnyel; van sötét-világos cselekedet sötét-világos következménnyel; és van sem-nem-sötét, sem-nem-világos cselekedet sem-nem-sötét, sem-nem-világos következménnyel, cselekedet, amely a cselekedetek megszűnéséhez vezet.

És mi, Punna, a sötét cselekedet sötét következménnyel? Ha valaki kellemetlen fizikai, szóbeli vagy gondolati folyamatokat idéz elő. Ha kellemetlen fizikai, szóbeli vagy gondolati folyamatokat idéz elő, akkor egy kellemetlen világban fog újra testet ölteni. Amikor testet ölt egy kellemetlen világban, kellemetlen benyomások érik. Mikor kellemetlen benyomások érik, kellemetlen érzései lesznek, rendkívül fájdalmasak, mint a pokollakók esetében. Így egy lény új testet öltése önmagának köszönhető: korábbi cselekedetei határozzák meg az új testet öltését. Ha újra testet ölt, benyomások érik. Ennélfogva mondom azt, hogy a lények saját tetteik örökösei. Ezt hívják sötét cselekedetnek, sötét következménnyel.

És mi, Punna, a világos cselekedet világos következménnyel? Ha valaki kellemes fizikai, szóbeli vagy gondolati folyamatokat idéz elő. Ha kellemes fizikai, szóbeli vagy gondolati folyamatokat idéz elő, akkor egy kellemes világban fog újra testet ölteni. Amikor testet ölt egy kellemes világban, kellemes benyomások érik. Mikor kellemes benyomások érik, kellemes érzései lesznek, rendkívül kellemesek, mint a Tündöklő Fényű istenek esetében. Így egy lény új testet öltése önmagának köszönhető; korábbi cselekedetei határozzák meg az új testet öltését. Ha újra testet ölt, benyomások érik. Ennélfogva mondom azt, hogy a lények saját tetteik örökösei. Ezt hívják világos cselekedetnek, világos következménnyel.

És mi, Punna, a sötét-világos cselekedet sötét-világos következménnyel? Ha valaki olyan fizikai, szóbeli vagy gondolati folyamatokat idéz elő, amelyek egyaránt kellemetlenek és kellemesek. Ha olyan fizikai, szóbeli vagy gondolati folyamatokat idéz elő, amelyek egyaránt kellemetlenek és kellemesek, akkor egy olyan világban fog újra testet ölteni, amely egyaránt kellemetlen és kellemes. Amikor testet ölt egy olyan világban, amely egyaránt kellemetlen és kellemes, kellemetlen és kellemes benyomások egyaránt érik. Mikor kellemetlen és kellemes benyomások egyaránt érik, kellemetlen és kellemes érzései egyaránt lesznek, öröm és fájdalom vegyesen, mint az emberek, néhány isten és néhány alsóbb világbeli létező esetében. Így egy lény új testet öltése önmagának köszönhető: korábbi cselekedetei határozzák meg az új testet öltését. Ha újra testet ölt, benyomások érik. Ennélfogva mondom azt, hogy a lények saját tetteik örökösei. Ezt hívják sötét-világos cselekedetnek, sötét-világos következménnyel.

És mi, Punna, a sem-nem-sötét, sem-nem-világos cselekedet sem-nem-sötét, sem-nem-világos következménnyel, cselekedet, amely a cselekedetek megszűnéséhez vezet? Ezt illetően, az akarat arra irányul, hogy elhagyja a cselekedeteket, amik sötétek, sötét következménnyel, és arra, hogy elhagyja a cselekedeteket, amik világosak, világos következménnyel, és arra, hogy elhagyja a cselekedeteket, amik sötét-világosak, sötét-világos következménnyel: ezt hívják a cselekedetnek, amely sem-nem-sötét, sem-nem-világos, sem-nem-sötét, sem-nem-világos következménnyel, cselekedet, amely a cselekedetek megszűnéséhez vezet. Ez az a négy fajta cselekedet, amelyet hirdetek, mióta közvetlen tudással magamtól ráébredtem.

Ezt hallván, a kólija Punna, az ökör-utánzó aszkéta így szólt a Magasztoshoz:

– Nagyszerű, Tiszteletreméltó Uram! Nagyszerű, Tiszteletreméltó Uram! A Magasztos több módon is világossá tette a Dhammát… Mától fogva, életem végéig úgy gondoljon rám a Magasztos, mint világi tisztelőjére, aki oltalomért folyamodott hozzá.

De Szénija, a meztelen kutya-utánzó aszkéta így szólt a Magasztoshoz:

– Nagyszerű, Tiszteletreméltó Uram! Nagyszerű, Tiszteletreméltó Uram! A Magasztos több módon is világossá tette a Dhammát, mint hogyha felállítaná, ami eldőlt, feltárná, ami rejtve volt, megmutatná az utat annak, aki eltévedt, vagy lámpást tartana a sötétben, hogy akik képesek rá, lássanak. Oltalomért folyamodom a Magasztoshoz, a Dhammához, és a Szanghához. Szeretnék menedéket venni a Magasztostól, szeretném elnyerni a teljes felavatást!

– Szénija, aki előzőleg egy másik szektához tartozott, és most ebben a Dhammában és szerzetesrendben kíván menedékvételt és teljes felavatást nyerni, az négy hónap próbaidőt kell eltöltsön. A négy hónap leteltével, ha a bhikkhuk elégedettek vele, menedéket adnak neki, és teljes felavatást nyer a bhikkhuk közé. De ebben a dologban sajátos nézetletéréseket tapasztaltam.

– Tiszteletreméltó Uram, ha azoknak, akik előzőleg egy másik szektához tartoztak, és most ebben a Dhammában és szerzetesrendben kívánnak menedékvételt és teljes felavatást nyerni, négy hónap próbaidőt kell eltölteniük, és ha a négy hónap leteltével a bhikkhuk elégedettek lévén velük, menedéket adnak nekik, és teljes felavatást nyernek a bhikkhuk közé, akkor én négy évet töltök próbaidőn. A négy év leteltével, ha a bhikkhuk elégedettek velem, adjanak menedéket nekem, és nyerjek teljes felavatást a bhikkhuk közé!

Ezután Szénija, a meztelen, kutya utánzó aszkéta a Magasztostól vett menedéket, és elnyerte a teljes felavatást. És rövidesen, nem sokkal a teljes felavatása után, egyedül élve, visszavonultan, szorgalmasan, lelkesen és elszántan, a tiszteletreméltó Szénija, mivel közvetlen tudással magától felismerésre jutott, itt és most elérte és ott időzött a szent élet legfőbb céljában, amely kedvéért – nagyon is helyesen - a világiak otthonukból az otthontalanságba távoznak. Pontosan tudta: „A születés legyőzetett, a szent élet beteljesedett, amit meg kellett cselekedni, az meg lett cselekedve, nincs több létesülés.“ És a tiszteletreméltó Szénija egyike lett az arhatoknak.

Így készült:

Fordítota: Ivánovics Beatrix

Forrás: MN 57, angol

Szerzői jogok: Ivánovics Beatrix, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.