MN 62 / M I 420

Mahā-rāhulovāda Sutta

A Ráhulának szóló nagyobbik tanítóbeszéd

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / I.B. Horner

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: MN 62, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos Szávatthiban, a Dzséta-ligetben, Anáthapindika kertjében tartózkodott. A Magasztos kora reggel felöltötte köntösét, fogta csészéjét és felső köpenyét, és bement Szávatthiba alamizsnáért. A tiszteletreméltó Ráhula kora reggel szintén felöltötte köntösét, fogta csészéjét és felső köpenyét, és — közvetlenül a Magasztos után lépkedve1 – ő is bement Szávatthiba alamizsnáért. Ekkor a Magasztos hátratekintett Ráhulára, és így szólt hozzá:

– Ráhula! Minden formára, legyen az a múltban, a jelenben vagy a jövőben; belső vagy külső; nyilvánvaló vagy rejtett; hétköznapi vagy fenséges; közeli vagy távoli; [egyszóval] minden formára úgy kell tekintened ahogy az valójában van, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém’. ‘Nem az én „én“-em’. ‘Ez nem én vagyok’.

– Csak a formára, ó, Magasztos? Csak a formára, ó, Jól-távozott2?

– Ráhula! A formára, az érzésre, az érzékelésre, a késztetésekre és a tudatosságra is!

Ekkor ez a gondolat merült fel a tiszteletreméltó Ráhulában: „Akkor, a Magasztos közvetlen kinyilatkoztatása után, ki az, akinek be kéne menni a városba koldulni?“ Ezt követően visszafordult, leült egy fa tövébe, testét kiegyenesítette és felkeltette éberségét (önmaga előtt).

A tiszteletreméltó Száriputta látta a tiszteletreméltó Ráhulát, amint a fa tövében ült, egyenes testtel, és (önmaga előtt) felkeltett éberséggel. Így szólt hozzá:

– Ráhula a tudatos be- és kilégzés meditációját3 gyakorolja. És a tudatos be- és kilégzés, kifejlesztve és gyakorolva nagy eredményt, nagy hasznot hoz.

Majd késő délután a tiszteletreméltó Ráhula – odahagyva magányát – a Magasztoshoz ment, meghajolt előtte és leült mellé. Ahogy ott ült, így szólt hozzá:

– Uram! A tudatos be- és kilégzés, ha kifejlesztik és gyakorolják, hogyan hoz nagy eredményt, nagy hasznot?

– Ráhula! Minden formára, legyen az a múltban, a jelenben vagy a jövőben; belső vagy külső; nyilvánvaló vagy rejtett; hétköznapi vagy fenséges; közeli vagy távoli; [egyszóval] minden formára úgy kell tekintened ahogy az valójában van, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém’. ‘Nem az én „én“-em’. ‘Ez nem én vagyok’. Ez csak az öt alapelem [összeállása]. Melyik ez az öt elem? A föld-elem, a víz-elem, a tűz-elem, a szél-elem és az űr-elem4.

És mi a föld-elem? A föld-elem lehet belső és külső. És mi a belső föld-elem? Bármi, ami az emberben kemény és szilárd, ami a hajat, a szőrzetet, a körmöket, a fogakat, a bőrt, a húst, az inakat, a csontokat, a csontvelőt, veséket, szívet, májat, mellhártyát, lépet, tüdőt, a vastag- és a vékonybelet, a gyomortartalmat, az ürüléket alkotja, vagy bármi egyebet, ami az emberben kemény és szilárd, ezt hívjuk belső föld-elemnek. A belső föld-elem és a külső föld-elem együtt alkotják magát a föld-elemet. És ezt kell olyannak látnunk, amilyen valójában, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém, nem én vagyok és nem az én „én“-em’. Amikor az ember olyannak látja amilyen valójában, helyes szemlélettel, kiábrándul a föld-elemből, és tudatában elhalványul a föld-elem [iránti kötődés].

És mi a víz-elem? A víz-elem lehet belső és külső. Mi a belső víz-elem? Bármi, ami az emberben folyékony, vizes, ami az epét, a taknyot, a gennyet, a vért, a verítéket, a zsírt, a könnyeket, a bőr olajosságát, a nyálat, a nyálkát, az izületi folyadékokat és a vizeletet alkotja, vagy bármi egyebet, ami az emberben folyékony, vizes, ezt hívjuk belső víz-elemnek. A belső víz-elem és a külső víz-elem együtt alkotják magát a víz-elemet. És ezt kell olyannak látnunk, amilyen valójában, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém, nem én vagyok, és nem az én „én“-em’. Amikor az ember olyannak látja, amilyen valójában, helyes szemlélettel, kiábrándul a víz-elemből, és tudatában elhalványul a víz-elem [iránti kötődés].

És mi a tűz-elem? A tűz-elem lehet belső és külső. És mi a belső tűz-elem? Bármi, ami az emberben tűz és tüzes, ami a testmeleget, az öregedést, a lázat alkotja, és mindazt ami az ételt, italt, megrágottat és megízletet megemészti, vagy bármi egyebet, ami az emberben tűz és tüzes, ezt hívjuk belső tűz-elemnek. A belső tűz-elem és a külső tűz-elem együtt alkotják magát a tűz-elemet. És ezt kell olyannak látnunk, amilyen valójában, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém, nem én vagyok, és nem az én „én“-em’. Amikor az ember olyannak látja, amilyen valójában, helyes szemlélettel, kiábrándul a tűz-elemből, és tudatában elhalványul a tűz-elem [iránti kötődés].

És mi a szél-elem? A szél-elem lehet belső és külső. És mi a belső szél-elem? Bármi, ami az emberben szél és szeles, ami a felfelé áramló, és a lefelé áramló szeleket, a gyomor szeleit, a belek szeleit, a testben áramló szeleket alkotják, a be- és kilégzést vagy bármi egyebet, ami az emberben szél és szeles, ezt hívjuk belső szél-elemnek. A belső szél-elem és a külső szél-elem együtt alkotják magát a szél-elemet. És ezt kell olyannak látnunk, amilyen valójában, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém, nem én vagyok, és nem az én „én“-em’. Amikor az ember olyannak látja, amilyen valójában, helyes szemlélettel, kiábrándul a szél-elemből, és tudatában elhalványul a szél-elem [iránti kötődés].

És mi az űr-elem? Az űr-elem lehet belső és külső. És mi a belső űr-elem? Bármi, ami az emberben űr és üres, ami a fül, az orr, a száj üregeit, és a test azon járatait, ahol megevett, megivott, elfogyasztott, megízlelt és lenyelt dolgok jutnak, ahol összegyűlnek és ahonnan távozna, vagy bármi egyebet, ami az emberben űr és üres, ezt hívjuk belső űr-elemnek. A belső űr-elem és a külső űr-elem együtt alkotják magát az űr-elemet. És ezt kell olyannak látnunk, amilyen valójában, helyes szemlélettel, mint ami: ‘Nem az enyém, nem én vagyok, és nem az én „én“-em’. Amikor az ember olyannak látja, amilyen valójában, helyes szemlélettel, kiábrándul a űr-elemből, és tudatában elhalványul a űr-elem [iránti kötődés].

Ráhula! A föld-elemmel összhangban gyakorold a meditációt! Mivel, ha a föld-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat. Hasonlóan a földhöz, amikor egy ember tiszta vagy tisztátalan dolgokat — mint például ürüléket, vizeletet, nyálat, gennyet vagy vért – hajít rá, ami nem fog ettől borzongani, felháborodni vagy undorodni. Ugyanígy, ha a föld-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat.

A víz-elemmel összhangban gyakorold a meditációt! Mivel, ha a víz-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat. Hasonlóan a vízhez, amiben ha egy ember tiszta vagy tisztátalan dolgokat — mint például ürüléket, vizeletet, nyálat, gennyet vagy vért – mos, nem fog ettől borzongani, felháborodni vagy undorodni. Ugyanígy, ha a víz-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat.

A tűz-elemmel összhangban gyakorold a meditációt! Mivel, ha a tűz-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat. Hasonlóan a tűzhöz, ami elégeti a tiszta vagy tisztátalan dolgokat — mint például ürüléket, vizeletet, nyálat, gennyet vagy vért –, és nem fog ettől borzongani, felháborodni vagy undorodni. Ugyanígy, ha a tűz-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat.

A szél-elemmel összhangban gyakorold a meditációt! Mivel, ha a szél-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat. Hasonlóan a szélhez, ami elfújja a tiszta vagy tisztátalan dolgokat — mint például ürüléket, vizeletet, nyálat, gennyet vagy vért –, és nem fog ettől borzongani, felháborodni vagy undorodni. Ugyanígy, ha a szél-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat.

Az űr-elemmel összhangban gyakorold a meditációt! Mivel, ha az űr-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat. Ahogy a tér sem támaszkodik semmire, ugyanígy, ha a tér-elemmel összhangban gyakorlod a meditációt, akkor a [benned] keletkező kellemes vagy kellemetlen érzékszervi ingerek nem fogják tartósan hatalmukba keríteni a tudatodat.

Gyakorold a jó szándék meditációját! Mivel, ha a jó szándék meditációját gyakorlod, akkor a rossz-szándék el fog tűnni.

Gyakorold az együttérzés meditációját! Mivel, ha az együttérzés meditációját gyakorlod, akkor a kegyetlenség el fog tűnni.

Gyakorold a megbecsülés meditációját! Mivel, ha a megbecsülés meditációját gyakorlod, akkor a neheztelés el fog tűnni.

Gyakorold az egykedvűség meditációját! Mivel, ha az egykedvűség meditációját gyakorlod, akkor az izgatottság el fog tűnni.

Gyakorold a taszító dolgokon való meditációt! Mivel, ha a taszító dolgokon való meditációt gyakorlod, akkor a szenvedély el fog tűnni.

Gyakorold a mulandóság észlelésének meditációját! Mivel, ha a mulandóság észlelésének meditációját gyakorlod, akkor az ‘Én vagyok’ téveszméje el fog tűnni.

Gyakorold a tudatos be- és kilégzést! Mivel a tudatos be- és kilégzés, ha kifejlesztik és gyakorolják, nagy eredményt, nagy hasznot hoz.

Ráhula! A tudatos be- és kilégzés, ha kifejlesztik és gyakorolják, hogyan hoz nagy eredményt, nagy hasznot?

Amikor a szerzetes elmegy az erdőbe, és leül egy fa alá vagy egy üres kunyhóba, leül keresztbetett lábakkal, egyenes testtel és felkelti (önmaga előtt) éberségét, tudatosan lélegzik be, tudatosan lélegzik ki.

Hosszan belélegezve tudja, ‘hosszan lélegzek be’; hosszan kilélegezve tudja, ‘hosszan lélegzek ki’.

Röviden belélegezve tudja, ‘röviden lélegzek be’; röviden kilélegezve tudja, ‘röviden lélegzek ki’.

Az egész testet érzékelve lélegzek be, így gyakorol; az egész testet érzékelve lélegzek ki, így gyakorol.

A testi késztetéseket5 elnyugtatva lélegzek be, így gyakorol; a testi késztetéseket elnyugtatva lélegzek ki, így gyakorol.

Örömöt tapasztalva fogok belélegezni, így gyakorol; örömöt tapasztalva fogok kilélegezni, így gyakorol.

Boldogságot tapasztalva fogok belélegezni, így gyakorol; boldogságot tapasztalva fogok kilélegezni, így gyakorol.

A tudati késztetéseket érzékelve fogok belélegezni, így gyakorol; a tudati késztetéseket érzékelve fogok kilélegezni, így gyakorol.

A tudati késztetéseket elnyugtatva fogok belélegezni, így gyakorol; a tudati késztetéseket elnyugtatva fogok kilélegezni, így gyakorol.

A tudatot érzékelve fogok belélegezni, így gyakorol; a tudatot érzékelve fogok kilélegezni, így gyakorol.

A tudatot felvidítva fogok belélegezni, így gyakorol; a tudatot felvidítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

A tudatot összpontosítva fogok belélegezni, így gyakorol; a tudatot összpontosítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

A tudatot megszabadítva fogok belélegezni, így gyakorol; a tudatot megszabadítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

A mulandóságra összpontosítva fogok belélegezni, így gyakorol, a mulandóságra összpontosítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

Az elenyészésre összpontosítva fogok belélegezni, így gyakorol, az elenyészésre összpontosítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

A megszűnésre összpontosítva fogok belélegezni, így gyakorol, a megszűnésre összpontosítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

Az eloldódásra összpontosítva fogok belélegezni, így gyakorol, az eloldódásra összpontosítva fogok kilélegezni, így gyakorol.

Ráhula! Így hoz a tudatos be- és kilégzés, ha kifejlesztik és gyakorolják, nagy eredményt, nagy hasznot.

Ha a tudatos be- és kilégzést így kifejlesztette és gyakorolta, akkor az ember még az utolsó be- és kilégzését is tudatosan teszi, nem pedig tudattalanul.6

Ezeket mondta a Magasztos. A tiszteletreméltó Ráhula elégedett volt, örült a Magasztos szavainak.


  1. A kommentárok szerint Ráhula ekkor tizennyolc éves volt. 

  2. Tathāgata: a Buddha állandó jelzője, lásd pl. Iti 4.12 (angol) (M.V.

  3. bhāvanā 

  4. Vagy “tér-elem”. 

  5. Azaz a légzést. Lásd MN 44 

  6. Vagyis tudatosan hal meg. (Thanissaro megj.

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: MN 62, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.