MN 74 / M I 497

Dīghanakha Sutta

Díghanakhának

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / I.B. Horner

Így készült:

Fordítota: Csimma Vilmos és Tóbel Ibolya

Forrás: MN 74, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Csimma Vilmos és Tóbel Ibolya, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egyszer mikor a Magasztos épp Rádzsagahában a Vadkan Barlangjában időzött a Keselyű Csúcs Hegységben.

Díghanakha1 vándorszerzetes felkereste őt, hogy tiszteletét tegye nála. Miután udvariasan és szeretetteljesen köszöntötte őt, Díghanakha megállt a Magasztos oldalán és így szólt:

– Gótama Mester, a tanításom és nézetem így hangzik: „semmi sem elfogadható számomra.“

– A nézeted, Aggivesszana, hogy „semmi sem elfogadható számomra“, legalább ez a nézet elfogadható számodra?

– Ha ez a nézet elfogadható lenne számomra, Gótama Mester, akkor az is épp ugyanaz lenne, az is épp ugyanaz lenne.

– Így hát Aggivesszana, sokan vannak ezen a világon, akik így gondolják: „az is épp ugyanaz lenne, az is épp ugyanaz lenne.“ Ők mégsem szabadultak meg ettől a nézettől, és még mindig magukénak vallanak más nézeteket is. Csak kevesen vannak ezen a világon, akik úgy gondolkodnak: „az is épp ugyanaz lenne, az is épp ugyanaz lenne“, és már megszabadultak ettől a nézettől és nem vallanak más nézeteket sem.

– Aggivesszana, van egynéhány remete és brahmin, akiknek ez a tanítása és nézete: „Minden elfogadható számomra“. És van egynéhány remete és brahmin, akiknek a tanítása és nézete pedig ez: „semmi sem elfogadható számomra“. És van egynéhány remete és brahmin, akiknek a tanítása és nézete ez: „Van, ami elfogadható és van, ami elfogadhatlan számomra“.

Azoknak a remetéknek és brahminoknak a nézete, akik azt vallják és hirdetik „minden elfogadható számomra“, közel áll a vágyhoz, közel áll a kötődésekhez, közel a gyönyörökhöz, a birtokláshoz és a ragaszkodáshoz. Azoknak a remetéknek és brahminoknak a nézete pedig, akik azt vallják és hirdetik, hogy „számomra semmi sem elfogadható“, közel áll a vágytalansághoz, a nem-kötődéshez, a gyönyörtelenséghez, a nem-birtokláshoz, a nem-ragaszkodáshoz.

Miután ez elhangzott, Díghanakha vándorszerzetes megjegyezte:

– Gótama Mester dicséri a nézeteimet, Gótama Mester helyesli a nézeteimet.

– Aggivesszana, azok között remeték és brahminok között, akik azt a tant vallják, hogy „van, ami elfogadható számomra és van, ami nem“, hitvallásuk szerint, ami elfogadható, az közel áll a vágyhoz, közel áll a kötődésekhez, közel a gyönyörökhöz, a birtokláshoz és a ragaszkodáshoz, míg hitvallásuk szerint a nem elfogadható közel van a vágytalansághoz, a nem-kötődéshez, a gyönyörtelenséghez, a nem-birtokláshoz, a nem-ragaszkodáshoz.

Így hát, Aggivesszana, a bölcs ember e remeték és brahminok között, kiknek az a tanítása és nézete: „számomra minden elfogadható“, eképpen gondolkodik.

„Ha makacsul ragaszkodom látásmódomhoz, hogy ‘számomra minden elfogadható’ és kijelentem, ‘csak ez az igaz, minden más hamis’, akkor ellentmondanék a másik kettőnek: azoknak a remetéknek és brahminoknak, akiknek az a tanítása és nézete, hogy ‘számomra semmi sem elfogadható’ és azoknak a remetéknek és brahminoknak, akiknek az a tanítása és nézete, hogy ‘számomra van, ami elfogadható és van, ami nem’. Így ellentmondanék a másik kettőnek, és ahol ellentmondás van, ott viták vannak, ahol viták vannak ott veszekedés van, ahol veszekedés van ott, bosszúság van.“

És előre látván az ellenkezést, vitát, veszekedést és bosszúságot, elhagyja nézeteit és nem vesz fel más nézeteket. Ez az, ahogy e nézetekről való lemondás történik, ez, ahogy e nézetekkel való felhagyás történik.

Egy bölcs ember e remeték és brahminok közül, akinek az a tanítása és nézete: „számomra semmi sem elfogadható“ … „számomra van, ami elfogadható és van, ami nem“ … eképpen gondolkodik.

„Ha makacsul ragaszkodom látásmódomhoz … Így ellentmondanék a másik kettőnek, és ahol ellentmondás van, ott viták vannak, ahol viták vannak ott veszekedés van, ahol veszekedés van ott, bosszúság van.“

Ez az, ahogy e nézetekről való lemondás történik, ez, ahogy e nézetekkel való felhagyás történik.

Így hát, Aggivesszana, e test, mely anyagból alkotott, ami tartalmazza a négy nagy elemet, melyet anya és apa nemzett, és mely főtt rizsen és zabkásán nőtt, mely állandó változásban van, ahogy használják, elhasználják egészen a megsemmisülésig, egészen a szétbomlásig. Úgy kell tekintenünk rá, mint nem állandóra, mint szenvedésre, mint egy betegségre, mint egy daganatra, mint egy dárdára, mint balsorsra, mint nyomorúságra, mint (tőlünk) idegenre, mint szétbomlóra, mint kiürültre, mint nem önmagára. Mikor valaki így tekint e testre, akkor elhagyja a test iránti vágyát, ragaszkodását és a testtől való függését.

Háromféle érzet létezik Aggivesszana: kellemes érzet, fájdalommal teli érzet és a sem-nem-kellemes-sem-nem-fájdalmas érzet. Amikor valaki kellemes érzetet tapasztal, akkor nem érzi a fájdalommal teli érzetet és a sem-nem-kellemes-sem-nem-fájdalmas érzetet, csak a kellemes érzetet. Amikor valakinek fájdalmas az érzete, akkor nem érzi a kellemes érzetet és a sem-nem-kellemes-sem-nem-fájdalmas érzetet, akkor csak a fájdalmas érzet van. Amikor valaki a sem-nem-kellemes-sem-nem-fájdalmas érzetet érzékeli, akkor nem érzi a kellemes érzetet vagy a fájdalommal teli érzetet, csak a sem-nem-kellemes-sem-nem-fájdalmas érzetet.

A kellemes érzet, Aggivesszana, állandótlan, feltételekhez kötött, keletkezése függ valamitől, ki van téve a megsemmisülésnek, az eltűnésnek, az elhalványulásnak és a megszűnésnek. A fájdalomal teli érzet is állandótlan, feltételekhez kötött, keletkezése függ valamitől, ki van téve a megsemmisülésnek, az eltűnésnek, az elhalványulásnak és a megszűnésnek. A sem nem kellemes, sem nem fájdalommal teli érzet is állandótlan, feltételekhez kötött, keletkezése függ valamitől, ki van téve a megsemmisülésnek, az eltűnésnek, az elhalványulásnak és a megszűnésnek.

S látván ezt a tanult és nemes tanítvány kiábrándul a kellemes érzetekből, kiábrándul a fájdalommal teli érzetekből, és kiábrándul a sem nem kellemes, sem nem fájdalmas érzetekből. Kiábrándulva mindezekből, szenvedélymentessé válik. És a szenvedélyektől eltávolodva elméje megnyugszik. Nyugodt elméjében megszületik a bizonyosság: „elmém megnyugodott.“ Megérti: A születések láncolata megszakadt, a szent életet leéltem, amit meg kellett tennem, azt megtettem, nincs többé születés a létsíkok egyetlen szintjére sem.

A bhikkhu, kinek elméje ily módon elnyugodott, Aggivesszana, senki oldalára nem áll és nem bocsátkozik vitába senkivel, a világ nyelvét a szavakhoz való kötődés nélkül használja csupán.

Ebben az időben a tiszteletre méltó Száriputta a Magasztos mögött állt, és, legyezte őt. Majd ezt gondolta: „A Magasztos valóban közvetlen tapasztalatból beszél az ezektől a dolgoktól való elszakadásról. Az Ellobbant valóban közvetlen tapasztalatból beszél ezeknek a dolgoknak az elhagyásáról.“ Ahogyan a tiszteletreméltó Száriputta végiggondolta mindezt, semmihez sem tapadva elméje megszabadult a szennyeződésektől.

Díghanakha vándorszerzetesben pedig felkelt a Tan tiszta szennyeződésektől mentes látomása: „Minden, ami alá van vetve a keletkezésnek alá van vetve az elmúlásnak is.“ Díghanakha vándorszerzetes ekkor meglátta a Tant, valóra váltotta a Tant, megértette a Tant, a Tan mélyére látott, kételyein felül emelkedett, eltávolodott zavaró gondolataitól, bátorság ébredt benne, és függetlenné vált másoktól a Tanító Törvényében.

Majd így szólt a Magasztoshoz:

– Pompás, Gótama Mester! Pompás, Gótama Mester! Gótama Mester megvilágította a Tant minden oldalról, mintha valaki talpra állítaná a megfordítottat, felfedé, ami rejtve volt, feltárná az utat az eltévedett előtt, vagy ahogy a sötétben lámpást emelünk, hogy kinek van szeme a látásra, lásson. Menedékért fordulok Gótama Mesterhez, menedékért fordulok a Tanhoz és a szerzetesek gyülekezetéhez. Mától úgy emlékezzék rám Gótama Mester, mint aki élete végéig világi tisztelője marad, aki hozzá folyamodik oltalomért.


  1. a név jelentése: “hosszú körmű” 

Így készült:

Fordítota: Csimma Vilmos és Tóbel Ibolya

Forrás: MN 74, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Csimma Vilmos és Tóbel Ibolya, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.