MN 8 / M I 40

Sallekha Sutta

A megsemmisítésről szóló tanítóbeszéd

Fordította:

További változatok:

Vekerdi József / Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / I.B. Horner / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Máthé Veronika

Forrás: MN 8, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Máthé Veronika, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos Szávatthiban, Dzséta Ligetében, Anáthapindika kolostorában tartózkodott.

Egy este a tiszteletreméltó Mahá Csunda kiemelkedett elkülönült meditációjából, és a Magasztoshoz ment. Miután tiszteletét fejezte ki felé, leült az egyik oldalára, és így szólt a Magasztoshoz:

– Tiszteletreméltó uram, vannak ezek a különféle, önmagunkra és a világra vonatkozó nézetek, amelyek megjelennek a világban. Vajon felmerül-e ezeknek a nézeteknek az elhagyása és elvetése abban a szerzetesben, aki meditatív elmélkedéseinek még csak a kezdetén jár?

– Csunda, ami a világban megjelenő, önmagunkra és a világra vonatkozó számtalan nézetet illeti, ha a tárgyat, amelyben ezek a nézetek megjelennek, amelyek hátterében állnak, és amelyekben működésbe lépnek tökéletes bölcsességgel1 látjuk, olyannak, amilyen valójában,2 tehát úgy, hogy: „Ez nem az enyém. Ez nem én vagyok. Ez nem az én én-em.“, akkor ezeknek a nézeteknek az elhagyása és elvetése megtörténik az illetőben, aki tehát lát.

A nyolc megvalósítás

Előfordulhat, Csunda, hogy egy bizonyos szerzetes, az érzéktárgyaktól elkülönülten,3 a nem üdvös gondolatoktól elkülönülten4 belép az első elmélyedésbe,5 amely az elkülönülésből fakad,6 amelyet a gondolat születése és a gondolat csapongása kísér, és amely vidámsággal és örömmel teli, majd ezt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“7 De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „könnyed időzés az itt és mostban“.

Előfordulhat, hogy miután az illető a gondolat születését és a gondolat csapongását lecsendesítette, a második elmélyedés belső nyugalmára és egyensúlyára tesz szert, amely mentes a gondolat születésétől és a gondolat csapongásától, amely az összpontosításból fakad, és amely vidámsággal és örömmel teli, majd ezt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“ De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „könnyed időzés az itt és mostban“.

Előfordulhat, hogy miután elhalványította a vidámságot és az örömöt, a szerzetes az egykedvűségben időzik, odafigyeléssel és teljesen tudatossággal, és boldogságot tapasztal a testében, amelyről a Ragyogó azt mondja: „Boldogan él, aki az egykedvűségben és az odafigyelésben időzik!“ — és elnyeri a harmadik megvalósítást, majd ezt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“ De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „könnyed időzés az itt és mostban“.

Lehet, hogy az anyagiság érzékelésének tökéletes meghaladásával, az érzékszervek és érzéktárgyak kölcsönhatásának megszűnésével, az észlelés változatosságának figyelmen kívül hagyásával, azt gondolva: „A tér végtelen“, a szerzetes belép a végtelen tér birodalmába, és időzik abban, majd azt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“ De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „békés lakhely“.

Lehet, hogy a végtelen tér birodalmát tökéletesen meghaladva, azt gondolva: „A tudat végtelen“, a szerzetes belép a végtelen tudat birodalmába, és időzik abban, majd azt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“ De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „békés lakhely“.

Lehet, hogy a végtelen tudat birodalmát tökéletesen meghaladva, a szerzetes belép a semmi-ség birodalmába, és időzik abban, majd azt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“ De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „békés lakhely“.

Lehet, hogy a semmi-ség birodalmát tökéletesen meghaladva, a szerzetes belép a sem-észlelés-sem-nem-észlelés birodalmába, és időzik abban, majd azt gondolja: „A megsemmisítésben időzöm.“ De a Ragyogó tanítása szerint nem ezek a megvalósítások azok, amiket „megsemmisítés“-nek neveznek; a Ragyogó tanítása szerint ezeket úgy nevezik, hogy „békés lakhely“.

Megsemmisítés

De erre vonatkozólag, Csunda, a megsemmisítést kell gyakorolnod:

Mások ártanak majd a lényeknek, mi itt ne ártsunk — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások élőlényeket fognak megölni, mi itt tartózkodjunk az öléstől — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások el fogják venni, amit nem adtak nekik, mi itt tartózkodjunk attól, hogy elvegyük, amit nem adtak nekünk — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások tisztátalanul fognak élni, mi itt éljünk tisztán — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások hamisságot fognak beszélni, mi itt tartózkodjunk a hamis beszédtől — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások gonoszságokat fognak beszélni, mi itt tartózkodjunk a gonosz beszédtől — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások pletykálkodni fognak, mi itt tartózkodjunk a pletykálkodástól — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások mohók lesznek, mi itt ne legyünk mohók — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Másoknak rossz szándékú gondolataik lesznek, nekünk itt ne legyenek rossz szándékú gondolataink — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Másoknak helytelen nézeteik lesznek, nekünk itt helyes nézetünk legyen — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Másoknak helytelen szándékaik lesznek, nekünk itt helyes szándékunk legyen — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelenül fognak beszélni, mi itt helyesen beszéljünk — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelen tetteket fognak elkövetni, mi itt helyes tetteket kövessünk el — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelen megélhetést választanak, mi itt helyes megélhetést válasszunk — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelen erőfeszítéseket tesznek, mi itt helyes erőfeszítést tegyünk — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelenül figyelnek oda, mi itt helyesen figyeljünk oda — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelenül összpontosítanak, mi itt helyesen összpontosítsunk — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások tudása téves lesz, a mi tudásunk itt helyes legyen — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások helytelen módon szabadulnak meg, mi itt helyesen szabaduljunk meg — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Másokat legyőz a tompaság és a tunyaság, mi itt mentesek legyünk a tompaságtól és a tunyaságtól — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások zaklatottak lesznek, mi itt ne legyünk zaklatottak — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások kételkedni fognak, mit itt mentesek legyünk a kételytől — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások dühösek lesznek, mi itt ne legyünk dühösek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások ellenségesek lesznek, mi itt ne legyünk ellenségesek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások rágalmakat fognak hangoztatni, mi itt ne hangoztassunk rágalmakat — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások fölényeskedők lesznek, mi itt ne legyünk fölényeskedők — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások irigyek lesznek, mi itt ne legyünk irigyek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások féltékenyek lesznek, mi itt ne legyünk féltékenyek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások tisztességtelenek lesznek, mi itt ne legyünk tisztességtelenek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások képmutatók lesznek, mi itt ne legyünk képmutatók — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások csökönyösek lesznek, mi itt ne legyünk csökönyösek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások pökhendiek lesznek, mi itt ne legyünk pökhendiek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Másokat nehéz lesz irányítani, minket itt könnyen lehessen irányítani — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások rossz társaságba keverednek, mi itt nemes barátok társaságát keressük — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások hanyagok lesznek, mi itt legyünk elővigyázatosak — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások hűtlenek lesznek, mi itt legyünk hűségesek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások szemérmetlenek lesznek, mi itt legyünk szemérmesek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások lelkiismeretlenek lesznek, mi itt legyünk lelkiismeretesek — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások tanulatlanok lesznek, mi itt legyünk tanultak — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások tétlenek lesznek, mi itt legyünk buzgók — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.
Mások híján lesznek a figyelemnek, a mi figyelmünk itt legyen megalapozott — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Másoknak nem lesz birtokában bölcsesség, nekünk itt legyen birtokunkban bölcsesség — így lehet véghez vinni a megsemmisítést. Mások helytelenül fogják felfogni ezeket, a saját nézeteiknek megfelelően, és makacsul ragaszkodni fognak hozzájuk, és csak nehézségek árán tudják elvetni őket, mi itt ne fogjuk fel ezeket helytelenül, a saját nézeteink szerint, és ne ragaszkodjunk hozzájuk makacsul, hanem könnyedén vessük el őket — így lehet véghez vinni a megsemmisítést.

A gondolat felbukkanása

Azt mondom, Csudna, hogy a még az üdvös dolgokra és ötletekre vonatkozó gondolat felbukkanása is nagy jelentőséggel bír, nem is beszélve a testi cselekedetekről, és az ilyen gondolatokkal együtt járó szavakról. Ezért, Csunda:

A következő gondolatot kell megteremteni: „Mások ártanak majd a lényeknek, mi itt ne ártsunk.“
A következő gondolatot kell megteremteni: „Mások élőlényeket fognak megölni, mi itt tartózkodjunk az öléstől.“ …
A következő gondolatot kell megteremteni: „Mások helytelenül fogják felfogni ezeket, a saját nézeteiknek megfelelően, és makacsul ragaszkodni fognak hozzájuk, és csak nehézségek árán tudják elvetni őket, mi itt ne fogjuk fel ezeket helytelenül, a saját nézeteink szerint, és ne ragaszkodjunk hozzájuk makacsul, hanem könnyedén vessük el őket.“

Elkerülés

Tegyük fel, Csunda, hogy van egy egyenetlen út, és van egy másik, egyenes út az előbbi elkerülésére; és tegyük fel, hogy van egy egyenetlen gázló, és van egy másik, egyenes gázló az előbbi elkerülésére. Ugyanígy:

Az ártalom okozására hajlamos személyben ott van a nem-ártás, amellyel az előbbit elkerülheti.
Az élőlények megölésére hajlamos személyben ott van a tartózkodás az öléstől, amellyel az előbbit elkerülheti. Abban a személyben, aki hajlamos elvenni, amit nem adtak oda, ott van a tartózkodás annak elvételétől, amit nem adtak oda, amellyel az előbbit elkerülheti. A tisztátalanságra hajlamos személyben ott van a tisztaság, amellyel az előbbit elkerülheti.
A hamis beszédre hajlamos személyben ott van a tartózkodás a hamis beszédtől, amellyel az előbbit elkerülheti. A gonosz beszédre hajlamos személyben ott van a tartózkodás a gonosz beszédtől, amellyel az előbbit elkerülheti. A durva beszédre hajlamos személyben ott van a tartózkodás a gonosz beszédtől, amellyel az előbbit elkerülheti. A pletykálkodásra hajlamos személyben ott van a tartózkodás a pletykálkodástól, amellyel az előbbit elkerülheti. A mohóságra hajlamos személyben ott van a mohóság hiánya, amellyel az előbbit elkerülheti.
A rossz szándékú gondolatokra hajlamos személyben ott van a nem-rossz szándék, amellyel az előbbit elkerülheti. A helytelen nézetre hajlamos személyben ott van a helyes nézet, amellyel az előbbit elkerülheti.
A helytelen szándékra hajlamos személyben ott van a helyes szándék, amellyel az előbbit elkerülheti. A helytelen beszédre hajlamos személyben ott van a helyes beszéd, amellyel az előbbit elkerülheti.
A helytelen tettekre hajlamos személyben ott vannak a helyes tettek, amellyel az előbbit elkerülheti. A helytelen megélhetésre hajlamos személyben ott van a helyes megélhetés, amellyel az előbbit elkerülheti. A helytelen erőfeszítésre hajlamos személyben ott van a helyes erőfeszítés, amellyel az előbbit elkerülheti. A helytelenül odafigyelő személyben ott van a helyes odafigyelés, amellyel az előbbit elkerülheti.
A helytelen összpontosításra hajlamos személyben ott van a helyes összpontosítás, amellyel az előbbit elkerülheti. A helytelen tudásra hajlamos személyben ott van a helyes tudás, amellyel az előbbit elkerülheti.
A helytelen megszabadulásra hajlamos személyben ott van a helyes megszabadulás, amellyel az előbbit elkerülheti. Abban a személyben, akin eluralkodott a tompaság és a tunyaság, ott van a tompaság és a tunyaság hiánya, amellyel az előbbit elkerülheti. A zaklatottságra hajlamos személyben ott van a nem-zaklatottság, amellyel az előbbit elkerülheti.
A kételkedésre hajlamos személyben ott van a kétely hiánya, amellyel az előbbit elkerülheti.
A dühre hajlamos személyben ott van a düh hiánya, amellyel az előbbit elkerülheti.
Az ellenségeskedésre hajlamos személyben ott van az ellenségeskedés hiánya, amellyel az előbbit elkerülheti. A rágalmazásra hajlamos személyben ott van a nem-rágalmazás, amellyel az előbbit elkerülheti.
A fölényeskedésre hajlamos személyben ott van a nem-fölényesség, amellyel az előbbit elkerülheti.
Az irigységre hajlamos személyben ott van a nem-irigység, amellyel az előbbit elkerülheti.
A féltékenységre hajlamos személyben ott van a nem-féltékenység, amellyel az előbbit elkerülheti.
A tisztességtelenségre hajlamos személyben ott van a tisztesség, amellyel az előbbit elkerülheti.
A képmutatásra hajlamos személyben ott van a nem-képmutatás, amellyel az előbbit elkerülheti.
A csökönyösségre hajlamos személyben ott van a nem-csökönyösség, amellyel az előbbit elkerülheti.
A pökhendiségre hajlamos személyben ott van a nem-pökhendiség, amellyel az előbbit elkerülheti.
Abban, akit nehéz irányítani, ott van az engedelmesség, amellyel az előbbit elkerülheti.
Abban, aki hajlamos arra, hogy rossz társaságba keveredjen, ott van a nemes barátok társaságát keresése, amellyel az előbbit elkerülheti. A hanyagságra hajlamos személyben ott van az elővigyázatosság, amellyel az előbbit elkerülheti.
A hűtlenségre hajlamos személyben ott van a hűség, amellyel az előbbit elkerülheti.
A szemérmetlenségre hajlamos személyben ott van a szemérmesség, amellyel az előbbit elkerülheti.
A lelkiismeretlen személyben ott van a lelkiismeretesség, amellyel az előbbit elkerülheti.
A tanulatlan személyben ott van a nagy tudás elsajátítása, amellyel az előbbit elkerülheti.
A tétlenségre hajlamos személyben ott van a buzgóság, amellyel az előbbit elkerülheti.
Abban, aki híján van a figyelemnek, ott van az odafigyelés megalapozása, amellyel az előbbit elkerülheti. Abban, aki nincs birtokában a bölcsességnek, ott van a bölcsesség, amellyel az előbbit elkerülheti.
Abban, aki hajlamos helytelenül felfogni ezeket, a saját nézeteinek megfelelően, és makacsul ragaszkodni hozzájuk, és csak nehézségek árán tudja elvetni őket, ott van a saját nézeteinek helyes felfogása, és hogy nem ragaszkodik hozzájuk makacsul, hanem könnyedén elveti őket, és ezzel az előbbit elkerülheti.

A felfelé vezető út

Csunda, mivel minden nem-üdvös állapot lefelé vezet, és minden üdvös állapot felfelé vezet, ugyanígy, Csunda:

Az ártalom okozására hajlamos személyben ott van a nem-ártás, hogy őt felfelé vezesse.
Az élőlények megölésére hajlamos személyben ott van a tartózkodás az öléstől, hogy őt felfelé vezesse. …
Abban, aki hajlamos helytelenül felfogni ezeket, a saját nézeteinek megfelelően, és makacsul ragaszkodni hozzájuk, és csak nehézségek árán tudja elvetni őket, ott van a saját nézeteinek helyes felfogása, és hogy nem ragaszkodik hozzájuk makacsul, hanem könnyedén elveti őket, hogy őt felfelé vezesse.

Kioltás

Csunda, lehetetlen, hogy egy olyan ember, aki önmaga belesüllyedt a mocsárba kihúzzon egy másik embert a mocsárból. De az lehetséges, Csunda, hogy egy olyan ember, aki maga nem süllyedt bele a mocsárba, kihúzzon egy másik embert a mocsárból.

Az nem lehetséges, Csunda, hogy ha valaki saját maga nem fékezte meg, nem fegyelmezte, nem oltotta ki a vágyait, másokat visszafogottá és fegyelmezetté tesz, biztosítja számukra a tökéletes kioltás megvalósítását. De az lehetséges, Csunda hogy ha valaki saját maga megfékezte, megfegyelmezte és tökéletesen kioltotta a vágyait, másokat visszafogottá és fegyelmezetté tesz, biztosítja számukra a tökéletes kioltás megvalósítását.

Az ártalom okozására hajlamos személyben ott van a nem-ártás, amelynek segítségével elérheti az előbbi teljes kioltását. Az élőlények megölésére hajlamos személyben ott van a tartózkodás az öléstől, amelynek segítségével elérheti az előbbi teljes kioltását. …
Abban, aki hajlamos helytelenül felfogni ezeket, a saját nézeteinek megfelelően, és makacsul ragaszkodni hozzájuk, és csak nehézségek árán tudja elvetni őket, ott van a saját nézeteinek helyes felfogása, és hogy nem ragaszkodik hozzájuk makacsul, hanem könnyedén elveti őket, amelynek segítségével elérheti az előbbi teljes kioltását.

Befejezés

Tehát, Csunda, megmutattam neked a megsemmisítésre vonatkozó utasításokat, megmutattam neked a gondolat felbukkanására vonatkozó utasításokat, megmutattam neked az elkerülésre vonatkozó utasításokat, megmutattam neked a felfelé vezető útra vonatkozó utasításokat, megmutattam neked a kioltásra vonatkozó utasításokat.

Amit egy mester — aki tanítványai jóllétét keresi, aki együttérzést és szánalmat tanúsít a tanítványai iránt — megtehet a tanítványaiért, azt megtettem érted, Csunda. Itt vannak a fák gyökerei, itt vannak a tisztások. Meditálj, Csunda, ne késlekedj, különben meg fogod bánni. Ez számodra a tanításom.

Így beszélt a Magasztos. A tiszteletreméltó Csundát elégedettséggel és örömmel töltötték el a Magasztos szavai.


 1. sammappaññā – helyes bölcsesség
  sammā: helyes, megfelelő, tökéletes
  paññā: bölcsesség, tudás, felismerés 

 2. yathābhūtaṃ: „ahogy az van“
  yathā: mint ahogy, amilyen módon
  bhūtaṃ: van, lett, létezik, kialakult 

 3. vivicceva kāmehi:
  vivicca: elválasztva, egyedül
  kāma: érzéki élvezet, gyönyör, kedvtelés 

 4. vivicca akusalehi dhammehi: vivicca: elválasztva, egyedül
  a-: (tagadó előtag)
  kusala: ügyes, erényes, érdemes, dicséretes
  dhamma: (ebben a környezetben) gondolat 

 5. jhāna: az elme koncentrált állapota, meditáció 

 6. vivekajaṃ:
  viveka: elkülönültség, magány
  -ja: -ból született, -ból keletkezett, -ból jött létre 

 7. sallekhena viharāmī’ti:
  sallekha: megtisztulás, kitörlés, megsemmisítés
  viharati: lakik, él, tartózkodik, időzik 

Így készült:

Fordítota: Máthé Veronika

Forrás: MN 8, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Máthé Veronika, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.