MN 9 / M I 57

Sammādiṭṭhi Sutta

A Helyes Szemlélet

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi / I.B. Horner

Így készült:

Fordítota: Anatta

Forrás: MN 9, angol

Szerzői jogok: Anatta, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

(Szávatthinál…)

Egy alkalommal a Tiszteletreméltó Száriputta e szavakkal fordult a szerzetesekhez:

– „Helyes Szemlélet, Helyes Szemlélet“, mondják sokan, barátaim. De vajon milyen mértékig birtokolja egy nemes tanítvány a Helyes Szemléletet, mennyire képes igazán megérteni azt? Vajon milyen mértékig van teljes és biztos hite a Tanításban, mennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen?

– Messziről érkeztünk, hogy találkozhassunk a Tiszteletreméltó Száriputtával és, hogy megtanulhassuk tőle e szavak értelmét. Valóban jó lenne, ha a Tiszteletreméltó Száriputta tisztázná előttünk e szavak jelentését. A szerzetesek figyelni fognak a Tiszteletreméltó Száriputtára, és az eszükbe vésik mindazt, amit mond.

– Akkor figyeljetek, és tanuljatok szavaimból!

– Úgy lesz! – felelték a szerzetesek.

A Tiszteletreméltó Száriputta így beszélt:

Helyes és Helytelen (kusala - akusala)

– Amennyiben egy nemes tanítvány ismeri a Helytelent és Helytelen Okát, úgy ismeri a Helyest és a Helyes Okát is, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet, annyira képes igazán megérteni azt, annyira van teljes hite a Tanításban és olyan mértékig áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

No, de mi a Helytelen? És mi a Helytelen Oka? Mi a Helyes? És mi a Helyes Oka?

A gyilkosság helytelen. A lopás helytelen. A törvénytelen szexuális érintkezés helytelen. A hazugság helytelen. A pletyka terjesztése helytelen. A durva beszéd helytelen. A léha beszéd helytelen. A sóvárgás helytelen. A rosszindulat dédelgetése helytelen. Hibás nézetek táplálása helytelen. Ezeket a dolgokat hívják Helytelennek, barátaim.

És mi a Helytelen Oka? A Mohóság a Helytelen oka. Az Ellenszenv a Helytelen oka. A Hamistudat a Helytelen oka. Ezeket a dolgokat hívják a Helytelen Okainak, barátaim.

És mi a Helyes, barátaim? Távol maradni a gyilkolástól helyes. Távol maradni a lopástól helyes. Távol maradni a törvénytelen szexuális érintkezéstől helyes. Távol maradni a hazugságtól helyes. Távol maradni a pletyka terjesztésétől helyes. Távol maradni a durva beszédtől helyes. Távol maradni a léha beszédtől helyes. Távol maradni a sóvárgástól helyes. Távol maradni a rosszindulat dédelgetésétől helyes. A Helyes Szemlélet helyes. Ezeket a dolgokat hívják Helyesnek, barátaim.

És mi a Helyes Oka? Az Önzetlenség1 a Helyes oka. A Szeretet2 a Helyes oka. A Bölcsesség3 a Helyes oka. Ezeket a dolgokat hívják a Helyes Okainak, barátaim.

És amennyiben egy nemes tanítvány így ismeri a Helyest és a Helyes Okát, és így ismeri a Helytelent és a Helytelen Okát, akkor minden vágyakozó hajlamától megszabadul, leigázza a harag minden egyes fellobbanását, megsemmisít minden olyan hajlamot, ami arra a hiábavaló fogalomra vonatkozik, hogy „Én vagyok“, maga mögött hagyja a tudatlanságot és eltöltekezik a bölcsességgel. Ezt téve, a nemes tanítvány véget vet a szenvedésnek még ebben az életében. Ilyen mértékig birtokolja a nemes tanítvány a Helyes Szemléletet, barátaim, ilyen mértékig képes igazán megérteni azt. Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Tápanyag

– Jól beszéltél, barátunk! – mondták a szerzetesek elismerően, örömüket lelve a Tiszteletreméltó Száriputta szavaiban. Majd a következő kérdést tették fel neki:

– Vajon más módon nem lehetséges-e az, batárunk, hogy a nemes tanítvány birtokolja a Helyes Szemléletet, és igazán megértse azt, vagy hogy biztos legyen a hite a Tanításban és a Helyes Ösvényben?

– De igen, barátaim. Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Tápanyagot4 és a Tápanyag keletkezését, a Tápanyag megszűnését és az utat, ami a Tápanyag megszűnéséhez vezet, - nos, olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet, és olyan mértékig érti meg azt igazán, olyan mértékig van hite a Tanításban, és olyan mértékig van hite a Helyes Ösvényben.

De mit nevezünk Tápanyagnak? És mit nevezünk a Tápanyag keletkezésének? Mi a Tápanyag megszűnése? És mi az az út, ami a Tápanyag megszűnéséhez vezet?

Az élőlények Tápanyagai négy csoportba sorolhatók: a már megszületettek ellátására és a még meg nem születettek elősegítésére. És mi ez a négy csoport? Az első: az anyagi tápanyag, ami lehet durva és finom is. A második: a kapcsolat.5 A harmadik: a szándék. A negyedik: a tudatosság. A lét utáni vágyakozás keletkezésével jön létre a Tápanyag. A lét utáni vágyakozás megszűnésével a Tápanyag is megszűnik. És az Ösvény, ami a Tápanyag megszűnéséhez vezet, nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény, úgymint: a Helyes Szemlélet, a Helyes Szándék, a Helyes Beszéd, a Helyes Cselekvés, a Helyes Megélhetési Mód, a Helyes Erőfeszítés, a Helyes Éberség és a Helyes Koncentráció.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Tápanyagot és a Tápanyag keletkezését, és a Tápanyag megszűnését és az utat, ami a Tápanyag megszűnéséhez vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Szenvedés

– Jól beszéltél, barátunk! – mondták a szerzetesek, örömmel eltöltekezve; azonban feltettek még egy kérdést a Tiszteletreméltó Száriputtának:

– Vajon más módon nem lehetséges-e az, hogy a nemes tanítvány birtokolja a Helyes Szemléletet, és igazán megértse azt, vagy hogy biztos legyen a hite a Tanításban és a Helyes Ösvényben?

– De igen, barátaim. Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Szenvedést, a Szenvedés Okát, a Szenvedés Megszűnését és az utat, ami a Szenvedés Megszűnéséhez vezet – olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet, annyira képes megérteni azt, és olyan mértékig van hite a Tanításban és a Helyes Ösvényben.

De mi a Szenvedés? És mi a Szenvedés oka? Mi a Szenvedés megszűnte? És mi az az út, ami a Szenvedés megszűnéséhez vezet?

A születés Szenvedés. Az öregkor Szenvedés. A betegség Szenvedés. A halál Szenvedés. Szomorúság, siránkozás, fájdalom, bánat és kétségbeesés Szenvedés. Nem meg kapni a vágyottat Szenvedés. Röviden: a ragaszkodás alapjául szolgáló Öt Léthalmaz Szenvedés. Ezeket a dolgokat hívják Szenvedésnek, barátaim.

És mi a Szenvedés oka? Ez a Vágyakozás, ami az újraszületéshez vezet, amit a gyönyör utáni szenvedély határol. Hol itt, hol ott fürdik az élvezetekben. Van az érzéki örömök utáni Vágyakozás, van a létesülés utáni Vágyakozás, van a nem-létesülés utáni Vágyakozás.

És mi a Szenvedés megszűnte? Ez nem más, mint az előbb említett Vágyakozás teljes mértékű megszűntetése; mindez elhagyása, mindettől való megszabadulás, mindettől való eloldódás. Ezt hívják a Szenvedés megszűntének.

És mi az az út, ami a Szenvedés megszűnéséhez vezet? Az út, ami a Szenvedés megszűnéséhez vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény, azaz a Helyes Szemlélet, a Helyes Szándék, a Helyes Beszéd, a Helyes Cselekvés, a Helyes Megélhetési Mód, a Helyes Erőfeszítés, a Helyes Éberség és a Helyes Koncentráció.

Tehát, amennyire a nemes tanítvány ismeri a Szenvedést, ennek Okát, a Megszűnését és az Utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Öregség és Halál

– Jól beszéltél, barátunk! – kiáltottak fel ismét a szerzetesek, örömüket lelve a Tiszteletreméltó Száriputta szavaiban. Azonban még egyszer feltették a kérdést:

– De létezik-e még más lehetőség, hogy a nemes tanítvány birtokolja a Helyes Szemléletet?

– Igen, barátaim. Amennyire a nemes tanítvány ismeri az Öregséget és a Halált, az Öregség és Halál keletkezését, az Öregség és Halál megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a nemes tanítvány a Helyes Szemléletet, olyan mértékig érti meg azt igazán, annyira van biztos hite a Tanításban és a Helyes Ösvényben.

De mi is az az Öregség és Halál? És mi oka az Öregség és Halál keletkezésének? Mi az Öregség és Halál megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Minden élőlény kifejlődése és halála; az erőtlenné, ráncossá és ősszé válás folyamata; az élet-erő elfolyása; az érzékelés hanyatlása; - ezeket a jelenségeket hívják Öregségnek, barátaim. Minden élőlény eltávozása, elmúlása; az élőlények életciklusának felbomlása, eltűnése, pusztulása, befejeződése; az Öt Léthalmaz szétszakadása, a test eldobása; - ezeket a jelenségeket hívják Halálnak, barátaim. Ez az Öregség; ez a Halál; és mindez együttesen az Öregség és Halál. A Születés létrejöttével az Öregség és Halál is létrejön. A Születés megszűntével az Öregség és Halál is megszűnik. És az az út, ami az Öregség és Halál megszűnéséhez vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri az Öregség és Halált, azok keletkezését, megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Születés

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Születést, a Születés keletkezését, a Születés megszűnését és az utat, ami a Születés megszűnéséhez vezet, - olyan mértékig birtokolja a nemes tanítvány a Helyes Szemléletet.

De mi is az a Születés? És mi az oka a Születés keletkezésének? Mi a Születés megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Minden élőlény fogantatása, kicsírázása és világra jötte; egy új életciklus kezdete; az Öt Léthalmaz látható megjelenése, az érzékelő képesség felbukkanása; ezeket a jelenségeket nevezik Születésnek, barátaim. A Létesülés6 létrejöttével a Születés is létrejön. A Létesülés megszűnésével a Születés is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri a Születést, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Létesülés

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Létesülést, a Létesülés keletkezését, a Létesülés megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a nemes tanítvány a Helyes Szemléletet.

De mi a Létesülés? És mi az oka a Létesülés keletkezésének? Mi a Létesülés megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

A Létesülésnek, barátaim, három típusa van: az érzéki létesülés, a formai létesülés és a formanélküli létesülés. A Ragaszkodás7 létrejöttével a Létesülés is létrejön. A Ragaszkodás megszűntével a Létesülés is megszűnik. És az az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így megérti a Létesülést, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Ragaszkodás

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Ragaszkodást, a Ragaszkodás keletkezését, a Ragaszkodás megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az a Ragaszkodás? És mi az oka a Ragaszkodás keletkezésének? Mi a Ragaszkodás megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

A Ragaszkodásnak, barátaim, négy fajtája van: ragaszkodás érzéki élvezetekhez, ragaszkodás a véleményekhez, ragaszkodás a szertartásokhoz és ragaszkodás az önvalóban való hithez. A Vágyakozás létrejöttével a Ragaszkodás is létrejön. A Vágyakozás megszűntével a Ragaszkodás is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri a Ragaszkodást, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Vágyakozás

De van egy másik út is.
Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Vágyakozást, a Vágyakozás keletkezését, a Vágyakozás megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az a Vágyakozás? És mi az oka a Vágyakozás keletkezésének? Mi a Vágyakozás megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

A Vágyakozásnak, barátaim, hat fajtája van: A formák utáni vágyakozás, a hangok utáni vágyakozás, az illatok utáni vágyakozás, az ízek utáni vágyakozás, a testi érintkezés utáni vágyakozás és a gondolatok utáni vágyakozás. Az Érzés létrejöttével a Vágyakozás is létrejön. Az Érzés megszűntével a Vágyakozás is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így megérti a Vágyakozást, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Érzés

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri az Érzést, az Érzés keletkezését, az Érzés megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az az Érzés? És mi az oka az Érzés keletkezésének? Mi az Érzés megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Az Érzésnek, barátaim, hat fajtája van: az érzés, ami a látószervi érintkezésből8 születik; az érzés, ami a hallószervi érintkezésből születik; az érzés, ami a szaglószervi érintkezésből születik; az érzés, ami az ízlelőszervi érintkezésből születik; az érzés, ami a tapintási érintkezésből születik és az érzés, ami a mentális érintkezésből születik. Az Érintkezés létrejöttével az Érzés is létrejön. Az Érintkezés megszűnésével az Érzés is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri az Érzést, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Érintkezés

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri az Érintkezést, az Érintkezés keletkezését, az Érintkezés megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az az Érintkezés? És mi az oka az Érintkezés keletkezésének? Mi az Érintkezés megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Az Érintkezésnek, barátaim, hat fajtája van: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás és gondolkodás. Az Érzékelés Hat Alapjának9 létrejöttével az Érintkezés is létrejön. Az Érzékelés Hat Alapjának megszűnésével az Érintkezés is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri az Érintkezés, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Érzékelés Hat Alapja

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri az Érzékelés Hat Alapját, az Érzékelés Hat Alapjának keletkezését, az Érzékelés Hat Alapjának megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az az Érzékelés Hat Alapja? És mi az oka az Érzékelés Hat Alapjának keletkezésének? Mi az Érzékelés Hat Alapjának megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Az Érzékelés Alapjainak, barátaim, hat fajtája van: a látás alapja, a hallás alapja, a szaglás alapja, az ízlelés alapja, a tapintás alapja és a gondolkodás alapja. A Név és Forma létrejöttével az Érzékelés Hat Alapja is létrejön. A Név és Forma megszűnésével az Érzékelés Hat Alapja is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri az Érzékelés Hat Alapját, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Név és Forma

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Nevet és Formát, a Név és Forma keletkezését, a Név és Forma megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az a Név és Forma? És mi az oka a Név és Forma keletkezésének? Mi a Név és Forma megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Érzés, észlelés, szándék, érintkezés, figyelem, - ezeket hívják Névnek, barátaim. A Négy Elem10 és a belőlük származó anyagi Forma, - ezeket hívják Formának, barátaim. Ez a Név; ez a Forma; és a kettőt együtt hívjuk Név és Formának. Az Érzéki Tudatosság létrejöttével a Név és Forma is létrejön. Az Érzéki Tudatosság megszűnésével a Név és Forma is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri a Nevet és Formát, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Érzéki Tudatosság

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri az Érzéki Tudatosságot,11 az Érzéki Tudatosság keletkezését, az Érzéki Tudatosság megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az az Érzéki Tudatosság? És mi az oka az Érzéki Tudatosság keletkezésének? Mi az Érzéki Tudatosság megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Az Érzéki Tudatosságnak, barátaim, hat fajtája van: látási-tudatosság, hallási-tudatosság, szaglási-tudatosság, ízlelési-tudatosság, tapintási-tudatosság és gondolkodási-tudatosság. A Késztetések létrejöttével az Érzéki Tudatosság is létrejön. A Késztetések megszűnésével az Érzéki Tudatosság is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri az Érzéki Tudatosságot, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Késztetések

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Késztetéseket, a Késztetések keletkezését, a Késztetések megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mik is azok a Késztetések? És mi az oka a Késztetések keletkezésének? Mi a Késztetések megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

A Késztetéseknek, barátaim, három fajtájuk van: a testi késztetések, a szóbeli késztetések és a tudati késztetések. A Nemtudás létrejöttével a Késztetések is létrejönnek. A Nemtudás megszűnésével a Késztetések is megszűnnek. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri a Késztetéseket, a keletkezésüket, a megszűnésüket és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Nemtudás

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Nemtudást, a Nemtudás keletkezését, a Nemtudás megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértékig birtokolja a Helyes Szemléletet.

De mi is az a Nemtudás? És mi az oka a Nemtudás keletkezésének? Mi a Nemtudás megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

Tudatlannak lenni a Szenvedésre vonatkozólag, tudatlannak lenni a Szenvedés Okára vonatkozólag, tudatlannak lenni a Szenvedés Megszűnésére vonatkozólag, és tudatlannak lenni azon Útra vonatkozólag, ami a Szenvedés Megszűnéséhez vezet, - ezt nevezik Nemtudásnak, barátaim. A Mérgek12 létrejöttével a Nemtudás is létrejön. A Mérgek megszűnésével a Nemtudás is megszűnik. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri a Nemtudást, a keletkezését, a megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, akkor … Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. … Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Mérgek

De van egy másik út is.

Amennyire a nemes tanítvány ismeri a Mérgeket, a Mérgek keletkezését, a Mérgek megszűnését és az utat, ami ahhoz vezet, - olyan mértkig birtokolja a nemes tanítvány a Helyes Szemléletet, olyan mértékig érti meg azt igazán, annyira van biztos hite a Tanításban és a Helyes Ösvényben.

De mik is azok a Mérgek? És mi az oka a Mérgek keletkezésének? Mi a Mérgek megszűnése? És mi az az út, ami ahhoz vezet?

A Mérgeknek, barátaim, három fajtájuk van: az érzékiség mérge, a létesülés mérge és a nemtudás mérge. A Nemtudás létrejöttével a Mérgek is létrejönnek. A Nemtudás megszűnésével a Mérgek is megszűnnek. És az út, ami ahhoz vezet nem más, mint a Nemes Nyolcrétű Ösvény, azaz a Helyes Szemlélet, a Helyes Szándék, a Helyes Beszéd, a Helyes Cselekvés, a Helyes Megélhetési Mód, a Helyes Erőfeszítés a Helyes Éberség és a Helyes Koncentráció.

Amennyire a nemes tanítvány így ismeri a Mérgeket, a keletkezésüket, a megszűnésüket és az utat, ami ahhoz vezet, akkor megszabadul minden vágyakozó hajlamától, leigázza a harag minden egyes fellobbanását, megsemmisít minden olyan hajlamot, ami arra a hiábavaló fogalomra vonatkozik, hogy „Én vagyok“, maga mögött hagyja a tudatlanságot és eltöltekezik a bölcsességgel. Ezt téve a nemes tanítvány véget vet a Szenvedésnek, még ebben az életében. Ilyen mértékig birtokolja a nemes tanítvány a Helyes Szemléletet, barátaim, ilyen mértékig képes igazán megérteni azt. Ilyen mértékig teljes és biztos a hite a Tanításban, ennyire áll biztos lábakkal a Helyes Ösvényen.

Így beszélt a Tiszteletreméltó Száriputta. A szerzetesek örömmel fogadták a szavakat, amiket a Tiszteletreméltó Száriputta szólt.


 1. alobha: mohóság nélküliség 

 2. adosa: gyűlölet nélküliség 

 3. amoha: tévhit nélküliség 

 4. āhāra: táplálék, tápanyag, “tápláló hajtóanyag” 

 5. phassa: érintés, kapcsolat, az érzékek kapcsolata az érzék-tárgyakkal (szem - fény, fül - hang, stb.) 

 6. bhava: létesülés, valamivé válás, megszerzés , létezés 

 7. upādāna: ragaszkodás, én-azonosulás, hajtóanyag 

 8. phassa: érintés, kapcsolat, az érzékek kapcsolata az érzék-tárgyakkal (szem - fény, fül - hang, stb.) 

 9. saḷāyatana: az érzékelés hat alapja, a hat érzékszerv és azok érzékterületei (szem - formák, fül - hang, orr - szag, nyelv - íz, test - tapintható tárgyak, elme - gondolatok, emlékek, stb. ) 

 10. Négy Elem, mint a négy alapvető anyagi tulajdonság: Föld (szilárdság), Víz (folyékonyság), Tűz (hő, melegség), Levegő (mozgás, vibrálás) 

 11. viññāṇa: tudatosság, a hat érzékszerv (szem, fül, orr, nyelv, test és elme) általi felfogása valaminek 

 12. āsava: képzetek, ötletek amik elködösítik, zavarossá teszik, megmérgezik az elmét, és így az nem tud magasabb dolgok felé fordulni 

Így készült:

Fordítota: Anatta

Forrás: MN 9, angol

Szerzői jogok: Anatta, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.