MN 97 / M II 184

Dhānañjāni Sutta

Dhánandzsáni

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: [[http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.097.than.html|MN 97 Thanissaro Bhikkhu], angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a Magasztos Rádzsagaha közelében a bambuszligetben, a mókusok parkjában tartózkodott. Ekkortájt a tiszteletreméltó Száriputta a déli hegyekben vándorolt, nagyszámú szerzetes kíséretében. Ekkor egy bizonyos szerzetes, aki az esős évszakot Rádzsagahában töltötte, a déli hegyekbe ment, Száriputtához. Megérkezvén udvariasan üdvözölték egymást. A baráti üdvözlet után leült a tiszteletreméltó Száriputta mellé. Ahogy ott ült, a tiszteletreméltó Száriputta így szólította meg:

– Bízom benne, barátom, hogy a Magasztos jó erőben van és nem beteg.

– Barátom! A Magasztos jó erőben van, nem beteg.

– Bízom benne, barátom, hogy a szerzetesek közösségének tagjai jó erőben vannak és nem betegek.

– A szerzetesek közösségének tagjai is jó erőben vannak, nem betegek.

– A Tandulapala-kapunál él egy brahman, Dhánandzsáninak hívják. Bízom benne, hogy ő is jó erőben van, nem beteg.

– Dhánandzsáni, a brahman is jó erőben van, nem beteg.

– És bízom benne, hogy Dhánandzsáni, a brahman szorgalmas1.

– Honnan lenne a mi Dhánandzsáninkban, a brahmanban bármilyen szorgalom? A király hasznára a brahmanokat és a világiakat sarcolja, a brahmanok és a világiak hasznára pedig a királyt. Hithű, vallásos családból származó felesége meghalt. Elvett egy másik asszonyt, aki nem hithű, és nem is vallásos családból származik.

– Rossz ezt hallani, barátom, hogy Dhánandzsáni, a brahman elővigyázatlan2. Elképzelhető, hogy később találkozunk vele. Talán akkor majd válthatunk vele pár szót.

Ezután a tiszteletreméltó Száriputta, miután már annyit időzött a déli hegyekben, amennyit jónak látott, elindult Rádzsagaha felé. Miután így vándorolt több szakaszban, végül megérkezett Rádzsagahához. Rádzsagaha közelében, a mókusok parkjában állapodott meg.

Ezután a tiszteletreméltó Száriputta korán reggel felöltötte köntösét, és magához véve köpenyét és alamizsnás csészéjét, elindult Rádzsagahába élelmet koldulni. Ezzel egy időben Dhánandzsáni, a brahman a teheneit fejte a karámjukban. Ezután a tiszteletreméltó Száriputta, miután végzett Rádzsagahában a koldulással, és már az étkezését is befejezte, útban visszafelé meglátogatta Dhánandzsánit, a brahmant. Dhánandzsáni, a brahman már messziről észrevette, ahogy a tiszteletreméltó Száriputta közeledik. Amint megpillantotta, elébe sietett, és így szólt:

– Igyál egy kis friss tejet, Száriputta mester. Itt az étkezésed ideje.

– Köszönöm, brahman, de én mára már végeztem az evéssel. A nap hátralevő részét annak a fának a tövében fogom tölteni. Velem tarthatnál!

– Ahogy kívánod, mester! – mondta Dhánandzsáni a tiszteletreméltó Száriputtának. Ezután befejezte a reggelijét, és a tiszteletreméltó Száriputtához ment. Megérkezvén udvariasan üdvözölte a tiszteletreméltó Száriputtát. A baráti üdvözlet után leült mellé. Ahogy ott ült, a tiszteletreméltó Száriputta ezt kérdezte tőle:

– Bízom benne Dhánandzsáni, hogy szorgalmas vagy.

– Honnan lenne bennem bármilyen szorgalom? El kell tartanom a szüleimet, feleségemet és a gyerekeimet, szolgálóimat és munkásaimat. Ki kell elégítenem a barátaim és a társaim igényeit, a rokonaim igényeit, a vendégeim igényeit, az elhunyt ősök igényeit, az istenségek igényeit, a király igényeit, és még ezt a testet is táplálnom kell, karban kell tartanom.

– Mit gondolsz Dhánandzsáni? Ha egy bizonyos ember az anyja és az apja érdekében helytelen, elítélendő dolgokat cselekszik, és ezek után, épp a helytelen és elítélendő viselkedése következtében, a pokol őrei a pokol fenekére vetik, elér-e valamit azzal, ha azt mondja: „Az anyámért és az apámért cselekedtem helytelen, elítélendő módon. Pokol őrei, ne taszítsatok a pokol fenekére!“? Vagy az anyja és az apja elér-e valamit azzal, ha azt mondják: „Miattunk cselekedett helytelenül, és elítélhetően a fiunk. Pokol őrei, ne taszítsátok a pokolba!“?

– Nem, Száriputta mester! Még ha sírva könyörög is, a pokolra vetik.

– Mit gondolsz Dhánandzsáni? Ha egy bizonyos ember a felesége és a gyermekei …; szolgálói és munkásai …; barátai és társai …; rokonai …; vendégei …; az elhunyt ősök …; az istenségek …; vagy a király érdekében helytelen, elítélendő dolgokat cselekszik, és ezek után, épp a helytelen és elítélendő viselkedés következtében, a pokol őrei a pokol fenekére vetik, elér-e valamit azzal, ha azt mondja: „A királyért cselekedtem helytelen, elítélendő módon. Pokol őrei, ne taszítsatok a pokol fenekére!“? Vagy a király elér-e valamit azzal, ha azt mondja: „Miattam cselekedett helytelenül, és elítélhetően ez az ember. Pokol őrei, ne taszítsátok a pokolba!“?

– Nem, Száriputta mester! Még ha sírva könyörög is, a pokolra vetik.

– Mit gondolsz, Dhánandzsáni? Ha egy bizonyos ember a saját testének táplálása és fenntartása érdekében helytelen, elítélendő dolgokat cselekszik, és ezek után, épp a helytelen és elítélendő viselkedés következtében, a pokol őrei a pokol fenekére vetik, elér-e valamit azzal, ha azt mondja: „A testem táplálása és fenntartása érdekében cselekedtem helytelen, elítélendő módon. Pokol őrei, ne taszítsatok a pokol fenekére!“? Vagy mások elérnének-e valamit azzal, ha azt mondanák: „A saját testének a táplálása és fenntartása érdekében cselekedett helytelen, elítélhető módon. Pokol őrei, ne taszítsátok a pokol fenekére!“?

– Nem, Száriputta mester! Még ha sírva könyörög is, a pokolra vetik.

– Most mit gondolsz Dhánandzsáni, melyik a jobb: az, aki az anyja és az apja érdekében helytelen, elítélendő dolgokat cselekszik vagy az, aki az anyja és az apja érdekében helyes, üdvözölhető dolgokat cselekszik?

– Száriputta mester, az, aki az anyja és az apja érdekében helytelen és elítélhető dolgokat cselekszik nem jobb. Az a jobb, aki az anyja és az apja érdekében helyes és üdvözölhető dolgokat cselekszik. A helyes és üdvözölhető viselkedés jobb, mint a helytelen és elítélhető viselkedés.

– Dhánandzsáni, vannak olyan tevékenységek is, elfogadhatóak, helyesek, amelyekkel az ember támogathatja az anyját és az apját, és mindeközben nem tesz gonosz dolgokat, hanem az erényeket gyakorolja. Mit gondolsz, Dhánandzsáni, melyik a jobb: az, aki a felesége és a gyermekei …; szolgálói és munkásai …; barátai és társai …; rokonai …; vendégei …; az elhunyt ősök …; az istenségek …; vagy a király …; vagy a saját testének a táplálása és fenntartása érdekében helytelen, elítélendő dolgokat cselekszik vagy az, aki […] a saját testének a táplálása és fenntartása érdekében helyes, üdvözölhető dolgokat cselekszik?

– Száriputta mester, az aki […] a saját testének a táplálása és fenntartása érdekében helytelen és elítélhető dolgokat cselekszik nem jobb. Az a jobb, aki a saját testének a táplálása és fenntartása érdekében helyes és üdvözölhető dolgokat cselekszik. A helyes és üdvözölhető viselkedés jobb, mint a helytelen és elítélhető viselkedés.

– Dhánandzsáni, vannak olyan tevékenységek is, elfogadhatóak, helyesek, amelyekkel az ember táplálhatja és fenntarthatja a saját testét, és mindeközben nem tesz gonosz dolgokat, hanem az erényeket gyakorolja.

Ekkor Dhánandzsáni a brahman megörült a tiszteletreméltó Száriputta szavainak, majd felállt és
távozott.

Egy későbbi alkalommal Dhánandzsáni, a brahman megbetegedett, fájdalom gyötörte, komoly kórságba esett. Ekkor így szólt az egyik emberéhez:

– Gyere ide, jóember! Menj el a Magasztoshoz, és miután megérkeztél, borulj a lábaihoz a nevemben, és mondd ezt neki: „Uram! Dhánandzsáni, a brahman megbetegedett, fájdalom gyötöri, komoly kórságba esett. Tiszteletét küldi, és fejét a Magasztos lábaihoz hajtja.“ Ezután menj a tiszteletreméltó Száriputtához, és miután megérkeztél, borulj a lábaihoz a nevemben, és mondd ezt neki: „Uram! Dhánandzsáni, a brahman megbetegedett, fájdalom gyötöri, komoly kórságba esett. Tiszteletét küldi, és fejét a tiszteletreméltó Száriputta lábaihoz hajtja.“ Ezután ezt mondd: „Jó lenne, ha a tiszteletreméltó Száriputta meg tudná látogatni Dhánandzsánit az otthonában, az iránta való együttérzéstől hajtva.“

Amaz így válaszolt Dhánandzsáninak a brahmannak:

– Ahogy kívánod Uram! – majd elment a Magasztoshoz, és miután megérkezett leborult elé, és leült mellé. Ahogy ott ült, ezt mondta: „Uram! Dhánandzsáni, a brahman megbetegedett, fájdalom gyötöri, komoly kórságba esett. Tiszteletét küldi, és fejét a Magasztos lábaihoz hajtja.“ Ezután elment a tiszteletreméltó Száriputtához is, és miután megérkezett leborult elé, és leült mellé. Ahogy ott ült, ezt mondta: „Tiszteletreméltó uram! Dhánandzsáni, a brahman megbetegedett, fájdalom gyötöri, komoly kórságba esett. Tiszteletét küldi, és fejét a tiszteletreméltó Száriputta lábaihoz hajtja.“ Ezután még hozzátette: „Jó lenne, ha a tiszteletreméltó Száriputta meg tudná látogatni Dhánandzsánit az otthonában, az iránta való együttérzéstől hajtva.“ A tiszteletreméltó Száriputta beleegyezően hallgatott.

Ezután a tiszteletreméltó Száriputta felöltötte köntösét, és magához véve köpenyét és alamizsnáscsészéjét, Dhánandzsáni otthonába ment. Odaérve leült az előre kikészített ülőhelyre, és így szólt:

– Bízom benne, hogy jobban vagy már Dhánandzsáni. Bízom benne, kellemesebben érzed már magad. Bízom benne, hogy a fájdalmaid csökkentek és nem erősödtek. Bízom benne, hogy a (fájdalom) csökkenésének a jelei tapasztalhatóak már [rajtad], nem pedig a (fájdalom) erősödésének a jelei.

– Nem vagyok jobban, Száriputta mester! Nem érzem kellemesebben magam. Komoly fájdalmaim erősödnek, nem csökkennek. A (fájdalom) erősödésének a jelei tapasztalhatóak, nem a (fájdalom) csökkenésének a jelei. Hatalmas erővel hasítja szét a fejem valami, mintha egy erős ember egy éles karddal hasogatná… Elképesztően fáj a fejem, mintha egy erős ember egy bőrszíjat feszítene a fejem köré turbánként… Kimondhatatlanul csikar a hasam, mintha egy ügyes mészáros, vagy a segédje éles késsel vagdosná … Iszonyatos láz emészti a testem, így érezheti magát az a gyengébb ember, akit két erős ember elkap és forró parázzsal teli veremben sütöget. Nem vagyok jobban, tiszteletreméltó uram! Nem érzem kellemesebben magam. Komoly fájdalmaim erősödnek, nem csökkennek. A (fájdalom) erősödésének a jelei tapasztalhatóak, nem a (fájdalom) csökkenésének a jelei.

– Mit gondolsz, Dhánandzsáni? Melyik a jobb: a pokol vagy az állati születés?

– Száriputta mester, az állati születés jobb, mint a pokol.

– […] Melyik a jobb: az állati születés vagy az éhező szellemek árnyékbirodalma?

– […] az éhező szellemek árnyékbirodalma […]

– […] Melyik a jobb: az éhező szellemek árnyékbirodalma vagy az emberi születés?

– […] az emberi születés […]

– […] Melyik a jobb: az emberi születés,vagy a Négy Nagy Király kíséretét alkotó istenek (közé) születni?

– […] a Négy Nagy Király kíséretét alkotó istenek (közé) születni […]

– […] Melyik a jobb: a Négy Nagy Király kíséretét alkotó istenek (közé) születni vagy a Harminchárom istenség (közé) születni?

– […] a Harminchárom istenség (közé) születni […]

– […] Melyik a jobb: a Harminchárom istenség (közé) születni vagy a Jama-istenek (közé) születni?

– […] a Jama-istenek (közé) születni […]

– […] Melyik a jobb: a Jama-istenek (közé) születni vagy a Tuszita-istenek (közé) születni?

– […]a Tuszita istenek (közé) születni […]

– […] Melyik a jobb: a Tuszita istenek (közé) születni vagy a Nimmánaratí 3 istenek (közé) születni?

– […] a Nimmánaratí istenek (közé) születni […]

– […] Melyik a jobb: a Nimmánarati istenek (közé) születni vagy a Paranimmitavaszavatti4 istenek (közé) születni?

– […] a Paranimmitavaszavatti istenek (közé) születni […]

– […] Melyik a jobb: a Paranimmitavaszavatti istenek (közé) születni, vagy a Brahma-világba?

– Brahma-világot említett, Száriputta mester? Brahma-világot említett, Száriputta mester?

Ekkor egy gondolat merült fel a tiszteletreméltó Száriputtában: „Ezeket a brahmanokat a Brahma-világok érdeklik. Mi lenne, ha a Brahmákkal való egyesülés ösvényéről tanítanám Dhánandzsánit, a brahmant?“ [Így szólt hát:]

– Dhánandzsáni, a Brahmákkal való egyesülés ösvényére foglak tanítani. Figyelj jól, beszélni fogok!

– Ahogy kívánod, mester! – válaszolta Dhánandzsáni, a brahman a tiszteletreméltó Száriputtának.

A tiszteletreméltó Száriputta így szólt:

– És mi a Brahmákkal való egyesülés útja? Amikor a szerzetes jó akarattól átitatott éberséggel5 hatja át az első irányt [keletet], ugyanúgy mint a másodikat, a harmadikat és a negyediket. Ugyanígy fent és lent, körbe-körbe és mindenfelé, teljességében áthatja a mindent felölelő világegyetemet a jó akarattól átitatott éberséggel, bőségesen, kiterjedőn, mérhetetlenül, ellenségesség és rossz akarat nélkül. Amikor a szerzetes együttérzéstől…; megbecsüléstől…; és egykedvűségtől átitatott éberséggel hatja át az első irányt [keletet], ugyanúgy mint a másodikat, a harmadikat, és a negyediket. Ugyanígy fent és lent, körbe-körbe és mindenfelé, teljességében áthatja a mindent felölelő világegyetemet a egykedvűségtől átitatott éberséggel, bőségesen, kiterjedőn, mérhetetlenül, ellenségesség és rossz akarat nélkül. Dhánandzsáni, ez a Brahmákkal való egyesülés ösvénye6.

– Száriputta mester! Ebben az esetben borulj a Magasztos lábaihoz helyettem, tiszteletem jeléül, és mond ezt neki: „Uram! Dhánandzsáni a brahman, megbetegedett, fájdalom gyötöri, komoly kórságba esett. Tiszteletét küldi, és fejét a Magasztos lábaihoz hajtja.“

Ezután a tiszteletreméltó Száriputta, bár lett volna még mit tennie, megalapozva Dhánandzsáni, a brahman [eljövendő születését] az alacsonyabb Brahma-világban, felállt a helyéről és eltávozott. Nem sokkal Száriputta látogatását követően, Dhánandzsáni, a brahman meghalt és újralétesült a Brahma-világban.

Ekkor a Magasztos így szólt a szerzetesekhez:

– Szerzetesek! Száriputta, bár lett volna még mit tennie, megalapozta Dhánandzsáni, a brahman [eljövendő születését] az alacsonyabb Brahma-világban, felállt a helyéről és eltávozott.

Ezután a tiszteletreméltó Száriputta a Magasztoshoz ment, miután megérkezett leborult elé, majd mellé ült. Ahogy ott ült, ezt mondta a Magasztosnak:

– Uram! Dhánandzsáni, a brahman megbetegedett, fájdalom gyötöri, komoly kórságba esett. Tiszteletét küldi, és fejét a Magasztos lábaihoz hajtja.

– De, Száriputta, miért álltál fel a helyedről, és miért távoztál, holott lett volna még mit tenned, miután megalapoztad Dhánandzsáni, a brahman [eljövendő születését] az alacsonyabb Brahma-világban?

– Ez a gondolat merült fel bennem, Uram: „Ezeket a brahmanokat a Brahma-világok érdeklik. Mi lenne, ha a Brahmákkal való egyesülés ösvényéről tanítanám Dhánandzsánit, a brahmant?“

– Száriputta, Dhánandzsáni, a brahman meghalt, és újralétesült a Brahma-világban.


  1. appamatta: figyelmes, éber, nem hanyag, törekvő 

  2. pamatta: figyelmetlen, nem éber, hanyag, nem törekvő 

  3. nimmānaratī: a saját teremtményeikben gyönyörködő 

  4. paranimmita vasavattī: mások teremtményeiben gyönyörködő 

  5. appamāṇa: figyelem, odafigyelés, törekvés (lásd a fenti lábjegyzetek) 

  6. a brahma-vihárák gyakorlása 

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: [[http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.097.than.html|MN 97 Thanissaro Bhikkhu], angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.