SN 12.23 / S II 29

Upanisā Sutta

Előfeltételek

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Tóth Krisztina

Forrás: SN 12.23, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Tóth Krisztina, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Szávatthiban tartózkodván a Magasztos a következőket mondta:

– A szennyeződéseket1 az tudja megszüntetni, szerzetesek, aki tud és lát, azt mondom, és nem az, aki nem tud és nem lát. Mit kell tudni, mit kell látni ahhoz, hogy a szennyeződések megszűnése bekövetkezzen?

A formát2, a forma keletkezését, a forma elmúlását.

Az érzeteket3, az érzetek keletkezését, az érzetek elmúlását.

Az észleléseket4, az észlelések keletkezését, az észlelések elmúlását.

A késztetéseket5, a késztetések keletkezését, a késztetések elmúlását.

A tudatosságot6, a tudatosság keletkezését, a tudatosság elmúlását.

Ha valaki tudja és látja mindezt7, szerzetesek, annál a szennyeződések megszűnése8 bekövetkezik.

A megszűnés ismerete – a megszűnés tekintetében – rendelkezik előfeltétellel9. Azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a megszűnés ismeretének előfeltétele?

A megszabadulás10 a válasz.

A megszabadulás, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a megszabadulás előfeltétele?

A vágytalanság11 a válasz.

A vágytalanság, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a vágytalanság előfeltétele?

Az elfordulás 12 a válasz.

Az elfordulás, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az elfordulás előfeltétele?

Olyannak tudni és látni a dolgokat, amilyenek azok valójában13 a válasz.

Ahhoz, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában szintén szükséges előfeltétel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az előfeltétele annak, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában?

Az összpontosítás14 a válasz.

Az összpontosítás szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az összpontosítás előfeltétele?

A boldogság15 a válasz.

A boldogság, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a boldogság előfeltétele?

A nyugalom16 a válasz.

A nyugalom, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a nyugalom előfeltétele?

Az öröm17 a válasz.

Az öröm, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az öröm előfeltétele?

A derű18 a válasz.

A derű, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a derű előfeltétele?

A bizalom19 a válasz.

A bizalom, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a bizalom előfeltétele?

A szenvedés20 a válasz.

A szenvedés, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a szenvedés előfeltétele?

A születés a válasz.

És mi az előfeltétele a születésnek? A létesülés a válasz.

És mi az előfeltétele a létesülésnek? A kötődés a válasz.

És mi az előfeltétele a kötődésnek? A szomj a válasz.

És mi az előfeltétele a szomjnak? Az érzet a válasz.

És mi az előfeltétele az érzetnek? Az érintkezés a válasz.

És mi az előfeltétele az érintkezésnek? A hat érzékelési terület a válasz.

És mi az előfeltétele a hat érzékelési területnek? A név-és-forma a válasz.

És mi az előfeltétele a név-és-formának? A tudatosság a válasz.

És mi az előfeltétele a tudatosságnak? A késztetések a válasz.

A késztetések, szerzetesek, szintén rendelkeznek előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözik az előfeltételt. És mi a késztetések előfeltétele?

A nemtudás a válasz.

Így hát, szerzetesek, a nemtudás az előfeltétele a késztetéseknek, a késztetések az előfeltételei a tudatosságnak, a tudatosság az előfeltétele a név-és-formának, a név-és-forma az előfeltétele a hat érzékelési területnek, a hat érzékelési terület az előfeltétele az érintkezésnek, az érintkezés az előfeltétele az érzetnek, az érzet az előfeltétele a szomjnak, a szomj az előfeltétele a kötődésnek, a kötődés az előfeltétele a létesülésnek, a létesülés az előfeltétele a születésnek, a születés az előfeltétele a szenvedésnek, a szenvedés az előfeltétele a bizalomnak, a bizalom az előfeltétele az derűnek, a derű az előfeltétele az örömnek, az öröm az előfeltétele a nyugalomnak, a nyugalom az előfeltétele a boldogságnak, a boldogság az előfeltétele az összpontosításnak, az összpontosítás az előfeltétele annak, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában, az, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában az előfeltétele az elfordulásnak, az elfordulás az előfeltétele a vágytalanságnak, a vágytalanság az előfeltétele a megszabadulásnak, és a megszabadulás az előfeltétele a szennyeződések megszüntetésének.

Úgy, szerzetesek, ahogy az eső eláraszt egy hegycsúcsot, a víz lefolyik a lejtőn, és megtölti a hasadékokat, víznyelőket és öblöket; ezek megtöltődvén megtöltik a medencéket; ezek megtöltődvén megtöltik a tavacskákat; ezek megtöltődvén megtöltik a patakokat; ezek megtöltődvén megtöltik a folyókat; és a folyók megtöltődvén megtöltik a hatalmas óceánokat – ugyanígy a nemtudás az előfeltétele a késztetéseknek, a késztetések az előfeltételei a tudatosságnak, a tudatosság az előfeltétele a név-és-formának, a név-és-forma az előfeltétele a hat érzékelési területnek, a hat érzékelési terület az előfeltétele az érintkezésnek, az érintkezés az előfeltétele az érzetnek, az érzet az előfeltétele a szomjnak, a szomj az előfeltétele a kötődésnek, a kötődés az előfeltétele a létesülésnek, a létesülés az előfeltétele a születésnek, a születés az előfeltétele a szenvedésnek, a szenvedés az előfeltétele a bizalomnak, a bizalom az előfeltétele a derűnek, a derű az előfeltétele az örömnek, az öröm az előfeltétele a nyugalomnak, a nyugalom az előfeltétele a boldogságnak, a boldogság az előfeltétele az összpontosításnak, az összpontosítás az előfeltétele annak, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában, az, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában az előfeltétele az elfordulásnak, az elfordulás az előfeltétele a vágytalanságnak, a vágytalanság az előfeltétele a megszabadulásnak, és a megszabadulás az előfeltétele a szennyeződések megszüntetésének.21


 1. āsavā: indulatok, befolyások, belső mozgatóerők 

 2. rūpa: alak, forma; az észlelés tárgyai (látvány, hang, szag stb.) 

 3. vedanā: érzet, érzés, primer viszonyulások 

 4. saññā: észlelés, a formák érzékelése 

 5. saṅkhārā: (tudati) késztetések, összetevők, képzőerők 

 6. viññāṇa: tudatosság, a hat érzékszerv (szem, fül, orr, nyelv, test és elme) általi felfogása valaminek 

 7. azaz az 5 halmazt 

 8. āsavānaṃ khaya: a létforgataghoz kötő indíttatások felszámolása; lásd MN 36. vége 

 9. upanisā: ok, feltétel 

 10. vimutti: megszabadulás, elhagyás, felszabadítás 

 11. virāga: a vágyakozás elhagyása, „elhalványulása, elszíntelenedése“ (rāga: szín, festék; izgatottság, szenvedély) 

 12. nibbidā: vágytalanság, a világi dolgoktól való megcsömörlés, közömbösség 

 13. yathā-bhūta-ñāṇa-dassana: tökéletes tudással és (rá)látással ismeri a valóságot 

 14. samādhi: koncentráció, összeszedettség; a 6. megvilágosodási tényező (sambojjhanga

 15. sukha: elégedettség, kellemes érzet, a dukkha (szenvedés, kellemetlen érzet) ellentéte 

 16. passaddhi: nyugodtság, békesség, lecsendesedés; az 5. megvilágosodási tényező 

 17. pīti: élvezet, gyönyörűség; a 4. megvilágosodási tényező 

 18. pāmojja: felvidulás, gyönyörűség, élvezet 

 19. saddhā: hit, meggyőződés 

 20. dukkha 

 21. Bhikkhu Bodhi tanulmánya erről a szuttáról itt olvasható (angolul). 

Így készült:

Fordítota: Tóth Krisztina

Forrás: SN 12.23, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Tóth Krisztina, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.