SN 12.65 / S II 104

Nagara Sutta

A város

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Sándor Ildikó

Forrás: SN 12.65, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Sándor Ildikó, 2010

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Szávatthiban időzvén……

– Szerzetesek, megvilágosodásom előtt, amikor még Bódhiszatta1 voltam, jutottam erre a felismerésre: Milyen rosszul működik ez a világ! A születés, az öregedés, a halál, a lehanyatlás és újra keletkezés, és nem látszik kiút ebből a szenvedésből, ebből az öregedésből és halálból. Vajon mikor tűnik már fel valamiféle menekülési lehetőség ebből a szenvedésből, öregedésből és halálból?

Ekkor az jutott eszembe: ‘Mikor keletkezik öregedés és halál? Miből következik szükségszerűen az öregedés és halál?’ Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ‘Öregedés és halál akkor keletkezik, amikor születés áll fenn. Születésből szükségszerűen következik az öregedés és halál.’ Ekkor az jutott eszembe, ‘Születés mikor keletkezik? Miből következik szükségszerűen a születés?’ Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ’Születés akkor keletkezik, amikor létezés áll fenn. Létezésből szükségszerűen következik a születés…2 Név-és-forma mikor keletkezik? Miből következik szükségszerűen a név-és-forma? Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ‘Név-és-forma akkor keletkezik, amikor megismerés3 áll fenn. A megismerésből szükségszerűen következik a név-és-forma.’ Ekkor az jutott eszembe, ‘Megismerés mikor keletkezik? Miből következik szükségszerűen a megismerés?’ Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ‘A megismerés akkor keletkezik, amikor név-és-forma áll fenn. A név-és-formából szükségszerűen következik a megismerés.’

Ekkor az jutott eszembe: ‘Ez a megismerés visszatér a név-és-formához és nem visz tovább. Ebben a mértékben4, hogy ott a születés, öregedés, halál, lehanyatlás és újrakeletkezés, azaz a név-és-formából szükségszerűen következik a megismerés, a megismerésből szükségszerűen következik a név-és-forma. A név-és-formából szükségszerűen következik a hat érzéktartomány… Ez az eredete5 ennek a szenvedéstömegnek. Keletkezés, keletkezés.’ Éleslátás született bennem, világos ismeret, felismerés, tudás, felvilágosultság született bennem ezen dolgokkal kapcsolatban, amiket sosem hallottam ezelőtt.

Ekkor az jutott eszembe: ‘Mikor nincs öregedés és halál? Mit kell megszüntetni ahhoz, hogy megszűnjön az öregedés és halál?’ Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ‘Öregedés és halál akkor nem lesz, amikor nincs születés. A születés megszüntetése magával hozza az öregedés és halál megszűnését… Mikor nincs név-és-forma? Mit kell megszüntetni ahhoz, hogy megszűnjön a név-és-forma?’ Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ‘Név-és-forma akkor nem lesz, amikor nincs megismerés. A megismerés megszüntetése magával hozz a név-és-forma megszűnését.’ Ekkor eszembe jutott: ‘Mikor nincs megismerés? Mit kell megszüntetni ahhoz, hogy megszűnjön a megismerés?’ Megfelelő odafigyeléssel akkor hirtelen felismertem: ’Megismerés akkor nem lesz, amikor nincs név-és-forma. A név-és-forma megszüntetése magával hozza a megismerés megszűnését.

Ekkor az jutott eszembe, ‘Elértem ezt az utat a Megvilágosodáshoz, úgymint, a név-és-forma megszüntetése magával hozza a megismerés megszűnését. A megismerés megszüntetése magával hozza a név-és-forma megszűnését. A név-és-forma megszüntetése magával hozza a hat érzék-tartomány megszűnését. A hat érzék-tartomány megszüntetése magával hozza az érintkezés megszűnését. Az érintkezés megszüntetése magával hozza az érzés megszűnését. Az érzés megszüntetése magával hozza a sóvárgás megszűnését. A sóvárgás megszüntetése magával hozza a ragaszkodás megszűnését. A ragaszkodás megszüntetése magával hozza a létezés megszűnését. A létezés megszüntetése magával hozza a születés megszűnését. A születés megszüntetése aztán elűzi az öregséget, halált, szomorúságot, siránkozást, fájdalmat, gyötrelmet és kétségbeesést. Ez ennek a szenvedéstömegnek a megszüntetése6. Megszüntetés, megszüntetés.’ Éles látás született bennem, világos ismeret, felismerés, tudás, felvilágosultság született bennem ezen dolgokkal kapcsolatban, amiket sosem hallottam ezelőtt.

Éppúgy, mint egy ember, aki haladna egy vadonbéli csapáson, megpillantana egy régi ösvényt, egy régi utat, amelyen letűnt korok népei jártak. Követve ezt, megpillantana egy régi várost, egy régi fővárost, amelyet letűnt korok népei laktak, a pompás parkjaival, ligeteivel, tavaival, fallal körülvéve. Majd menne a királyához vagy a király miniszteréhez, mondván, ‘Uram, tudnod kell, hogy mialatt egy vadonbéli csapáson haladtam, megpillantottam egy régi ösvényt… követtem… Megpillantottam egy régi várost, egy régi fővárost… a pompás parkjaival, ligeteivel, tavaival, fallal körülvéve. Uram, építsd újra azt a várost!’ A király vagy a király minisztere újraépítené a várost, és így az később hatalmas, gazdag, sűrűn lakott, kiteljesedett és virágzó várossá változna.

Ugyanígy láttam én is egy régi ösvényt, egy régi utat, amelyen letűnt korok Helyesen Megvilágosodott7 emberei jártak. És melyik az a régi ösvény, az a régi út, amelyen letűnt korok Helyesen Megvilágosodott emberei jártak? Csakis a Nemes Nyolcrétű Ösvény: helyes nézet, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életmód, helyes erőfeszítés, helyes tudatosság, helyes összpontosítás. Ez az a régi ösvény, az a régi út, amelyen letűnt korok Helyesen Megvilágosodott emberei jártak. Követtem ezt az ösvényt. Követve ezt, közvetlen tudást szereztem az öregségről és halálról, közvetlen tudást szereztem az öregség és halál eredetéről, közvetlen tudást az öregség és halál megszüntetéséről, közvetlen tudást az ösvényről, amely elvezet az öregség és halál megszüntetéséhez. Követtem azt az ösvényt. Követve ezt, közvetlen tudást szereztem a születésről… létezésről… ragaszkodásról… sóvárgásról… érzésről… érintkezésről… a hat érzékről… névről-és-formáról… megismerésről, közvetlen tudást a megismerés megszüntetéséről, közvetlen tudást az ösvényről, amely elvezet a megismerés megszüntetéséhez. Követtem ezt az ösvényt.

Követve ezt az ösvényt, közvetlen tudást szereztem az összeállt dolgokról, késztetésekről8, közvetlen tudást az összeállt dolgok, késztetések eredetéről, közvetlen tudást az összeállt dolgok, késztetések megszüntetéséről, közvetlen tudást az összeállt dolgok, késztetések megszüntetéséhez vezető útról. Közvetlenül megismerve, feltártam a szerzeteseknek, apácáknak, férfi világi követőknek, női világi követőknek, és így ez a szent élet hatalmas, gazdag, kimerítően feltárt, széles körben elterjedt lett a mennyei és emberi lények között.


  1. bodhi-satta: a megvilágosodásra törekvő, a megszabadulást elérni kívánó (lásd még: [*http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Mahayana#Bodhisattva_or_Bodhisakta Bodhisattva or Bodhisakta]) 

  2. Ez a függő keletkezés (lásd pl. SN 12.2 sztenderd leírása, itt néhány láncszem kimaradt. 

  3. viññāṇa: tudatosság, a hat érzékszerv (szem, fül, orr, nyelv, test és elme) általi felfogása valaminek 

  4. Ez a szuttaszövegek szokásos fordulata, „ez annyit tesz mint“, „vagyis“ értelemben szokták használni. 

  5. samudaya: keletkezés, eredet 

  6. nirodha: megszüntetés, megszűnés, kiküszöbölés 

  7. sammā sambuddho: tökéletesen megszabadult 

  8. saṅkhārā: mentális késztetések; (főleg tudati, de lehet bármilyen más) feltétel, feltételekből létrejött képződmény, feltételeken alapuló dolog 

Így készült:

Fordítota: Sándor Ildikó

Forrás: SN 12.65, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Sándor Ildikó, 2010

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.