SN 22.2 / S III 5

Devadaha Sutta

Dévadahában

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Máthé Veronika

Forrás: SN 22.2, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Máthé Veronika, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egyszer a Magasztos a szakják között tartózkodott, ahol a szakják Dévadaha nevű városa állt. Ekkor néhány nyugat felé tartó szerzetes eljött a Magasztoshoz, tiszteletét tette előtte és leülve egyik oldalt ezt mondták:

– Tiszteletreméltó urunk, a nyugati tartományba szeretnénk menni, hogy ott letelepedjünk.

– Elbúcsúztatok a tiszteletreméltó Száriputtától?

– Nem, tiszteletreméltó urunk.

– Akkor búcsúzzatok el a tiszteletreméltó Száriputtától, szerzetesek. Száriputta bölcs, ő olyasvalaki, aki segít azoknak, aki testvérei a szent életben.

– Rendben, tiszteletreméltó urunk – felelték a szerzetesek.

Ezidőtájt a tiszteletreméltó Száriputta egy kasszia bokorban üldögélt, nem messze a Magasztostól. A szerzetesek, gyönyörűséget és örömöt lelve a Magasztos által mondottakban, felemelkedtek ülőhelyeikről, és jobb kéz felől [megkerülve őt] tiszteletüket fejezték ki a Magasztos felé, odamentek a tiszteletreméltó Száriputtához. Üdvözletet váltottak vele, és amikor a köszöntést és szívélyes beszélgetést befejezték, leülve egyik oldalt ezt mondták:

– Száriputta barátunk, a nyugati tartományba szeretnénk menni, hogy ott letelepedjünk. Búcsút kell vennünk a Tanítótól.

– Barátaim, vannak bölcs harcosok, bölcs papok, bölcs házigazdák és bölcs aszkéták, akik a külföldre távozott szerzetest kifaggatják – hiszen a bölcs emberek, barátaim, kíváncsiak: „Mit mond a ti tanítótok, mit tanít?“ Remélem, tiszteletreméltó barátaim, jól megtanultátok a tanításokat, jól értettétek meg azokat, figyelmet szenteltetek azoknak, elgondolkodtatok azokon és bölcsességetekkel a mélyükre láttatok, és így amikor erre válaszoltok, azt fogjátok előadni, amit a Magasztos mondott, és nem fogjátok hamis színben feltűntetni őt a tényeknek ellentmondó kijelentéseitekkel, és így a Tan szerint adtok majd magyarázatot, és az állításaitok nem szülnek azokat jogosan bíráló megjegyzéseket.

Nagy utat megtennénk azért, hogy megtudjuk ennek az állításnak a jelentését a tiszteletreméltó Száriputtától. Valóban hasznos lenne, ha a tiszteletre méltó Száriputta megvilágítaná ennek az állításnak a jelentését.

– Akkor hallgassátok és figyeljetek jól arra, amit mondok, barátaim!

– Rendben, barátunk – felelték a szerzetesek. A tiszteletre méltó Száriputta a következőket mondta:

– Barátaim, vannak bölcs harcosok, bölcs papok, bölcs házigazdák és bölcs aszkéták, akik a külföldre távozott szerzetest kifaggatják – hiszen a bölcs emberek, barátaim, kíváncsiak: „Mit mond a ti tanítótok, mit tanít?“ Amikor így kérdeznek benneteket, így válaszoljatok: „Barátunk, a mi tanítónk a vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja.“

Amikor így válaszoltatok, barátaim, lehet, hogy lesznek olyan bölcs harcosok, bölcs papok, bölcs házigazdák és bölcs aszkéták, akik tovább faggatnak majd benneteket – hiszen a bölcs emberek, barátaim, kíváncsiak: „A ti tanítótok mi iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja?“ Amikor így kérdeznek benneteket, így válaszoljatok: „Barátunk, a mi tanítónk a forma iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja, az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti… a tudatosság iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja.“

Amikor így válaszoltatok, barátaim, lehet, hogy lesznek olyan bölcs harcosok, bölcs papok, bölcs házigazdák és bölcs aszkéták, akik tovább faggatnak majd benneteket – hiszen a bölcs emberek, barátaim, kíváncsiak: „Milyen veszélyt látva tanítja a ti tanítótok a forma iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését, az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti… a tudatosság iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését?“ Amikor így kérdeznek benneteket, így válaszoljatok: „Barátunk, ha valaki nem mentes a forma iránti sóvárgástól, vágyakozástól, kötődéstől, szomjtól, szenvedélytől és epekedéstől, a forma átalakulása és megváltozása miatt szomorúság, panasz, fájdalom, elégedetlenség és kétségbeesés ébred benne. Barátunk, ha valaki nem mentes az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti…a tudatosság iránti sóvárgástól, vágyakozástól, kötődéstől, szomjtól, szenvedélytől és epekedéstől, a tudatosság átalakulása és megváltozása miatt szomorúság, panasz, fájdalom, elégedetlenség és kétségbeesés ébred benne. Mivel meglátta ezt a veszélyt, a mi tanítónk a forma iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja, az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti… a tudatosság iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja.“

Amikor így válaszoltatok, barátaim, lehet, hogy lesznek olyan bölcs harcosok, bölcs papok, bölcs házigazdák és bölcs aszkéták, akik tovább faggatnak majd benneteket – hiszen a bölcs emberek, barátaim, kíváncsiak: „Milyen előnyt látva tanítja a ti tanítótok a forma iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését, az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti… a tudatosság iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését?“ Amikor így kérdeznek benneteket, így válaszoljatok: „Barátunk, ha valaki mentes a forma iránti sóvárgástól, vágyakozástól, kötődéstől, szomjtól, szenvedélytől és epekedéstől, a forma átalakulása és megváltozása miatt nem ébred benne szomorúság, panasz, fájdalom, elégedetlenség és kétségbeesés. Barátunk, ha valaki mentes az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti…a tudatosság iránti sóvárgástól, vágyakozástól, kötődéstől, szomjtól, szenvedélytől és epekedéstől, a tudatosság átalakulása és megváltozása miatt nem ébred benne szomorúság, panasz, fájdalom, elégedetlenség és kétségbeesés. Mivel meglátta ezt az előnyt benne, a mi tanítónk a forma iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja, az érzések iránti… az észlelés iránti… a késztetések iránti… a tudatosság iránti vágyakozás és sóvárgás megszüntetését tanítja.“

Barátaim, ha az az ember, aki kedvezőtlen (tudat)állapotokba lép be és azokban időzik, boldogan élné le ezt az életét, aggodalmaskodás, kétségbeesés és izgatottság nélkül, és a teste felbomlásakor, a halála után jó irányban való újraszületésre számíthatna, akkor a Magasztos nem értékelné ilyen nagyra a kedvezőtlen (tudat)állapotok felszámolását. De mivel aki kedvezőtlen (tudat)állapotokba lép be és azokban időzik, szenvedésben éli le ezt az életét, aggodalmaskodás, kétségbeesés és izgatottság közepette, és a teste felbomlásakor, a halála után rossz irányban való újraszületésre számíthat, a Magasztos nagyra értékeli a kedvezőtlen (tudat)állapotok felszámolását.

Barátaim, ha az az ember, aki kedvező (tudat)állapotokba lép be és azokban időzik, szenvedésben élné le ezt az életét, aggodalmaskodás, kétségbeesés és izgatottság közepette, és a teste felbomlásakor, a halála után rossz irányban való újraszületésre számíthatna, akkor a Magasztos nem értékelné ilyen nagyra a kedvező (tudat)állapotok elérését. De mivel aki kedvező (tudat)állapotokba lép be és azokban időzik, boldogan éli le ezt az életét, aggodalmaskodás, kétségbeesés és izgatottság nélkül, és a teste felbomlásakor, a halála után jó irányban való újraszületésre számíthat, a Magasztos nagyra értékeli a kedvező (tudat)állapotok elérését.

Ezt mondta a tiszteletreméltó Száriputta. A szerzetesek repestek az örömtől és gyönyörűségüket lelték Száriputta magyarázatában.

Így készült:

Fordítota: Máthé Veronika

Forrás: SN 22.2, Bhikkhu Bodhi, angol

Szerzői jogok: Máthé Veronika, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.