SN 35.200 / S IV 179

Dāruka Sutta

A farönk példázata

Fordította:

Így készült:

Fordítota: Deverdics Kinga

Forrás: SN 35.200, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Deverdics Kinga, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Egy alkalommal a Magasztos Addzshéjában a Gangesz partján szállt meg. Látott egy óriási farönköt, ahogy az ár sodorta a Gangesz partja felé.

Ezt látván, a következőket mondta a szerzeteseknek:

– Szerzetesek, látjátok azt az óriási farönköt, ahogy az ár sodorja a Gangesz partja felé?

– Látjuk, Urunk.

– Szerzetesek, ha az a farönk nem változtat irányt a közeli part felé, nem változtat irányt a távoli part felé, nem süllyedj el a folyó közepén, nem sodródik ki a magas töltésre, nem ejtik csapdába az emberek, nem ejtik csapdába a nem emberi lények, nem ejtik csapdába az örvények, és nem rohad el belülről, akkor az óceán felé tart, az óceán irányába halad, az óceán felé hajlik.

Miért van ez? Mert a Gangesz ája az óceán felé tart, az óceán irányába halad, az óceán felé hajlik.

Szerzetesek, ha ugyanígy ti sem változtattok irányt a közeli part felé, nem változtattok irányt a távoli part felé, nem süllyedtek el a folyó közepén , nem sodródtok ki a magas töltésre, nem ejtenek csapdába emberi lények, nem ejtenek csapdába nem emberi lények, nem estek csapdába az örvényekben, és nem rohad el belsőtök, akkor az Eloldódás (Nibbána) felé tartotok, az Eloldódás irányába haladtok, az Eloldódás felé hajlik.

Miért van ez? Mert a helyes nézet az Eloldódás felé tart, az Eloldódás irányába halad, az Eloldódás felé hajlik.

Mikor ez mondatott, néhány szerzetes a következő kérdést címezte a Magasztoshoz:

– Uram, mi a közeli part? Mi a távoli part? Milyen elsüllyedni középen? Mi az, hogy kisodródni a magas töltésre? Mi az, hogy az emberek csapdájába esni? Mi az, hogy nem emberi lények csapdájába esni? Mi az, hogy az örvények csapdájába esni? Mi az, hogy belülről elrohadni?

– Szerzetesek, a közeli part a hat belső érzéki területet, a távoli part a hat külső érzéki területet, a középen elsüllyedés a szenvedélyt és az élvezetet jelképezi. A magas töltésre kisodródás az „én vagyok“ önteltségét jelképezi.

Szerzetesek, mit jelent emberi lények által csapdába esni? Adott egy eset, melyben a szerzetes összekeveredik világiakkal, együtt örül és együtt búslakodik velük, boldog, amikor ők boldogok, és szomorú, ha fájdalom éri őket, magára veszi az ügyeiket. Ezt jelenti az, hogy az emberek által csapdába esni.

Szerzetesek, mit jelent a nem emberi lények által csapdába esni? Adott egy eset, melyben egy bizonyos szerzetes azzal a reménnyel éli a szent életet, hogy bizonyos isteni lényeg társaságát fogja élvezni, [azt gondolja, hogy] „az erkölcsi tisztaság vagy a gyakorlatok vagy a mértékletesség vagy a szent élet révén ilyen vagy olyan déva (istenség) lesz belőlem“. Ez jelenti azt, hogy a nem emberi lények által csapdába esni.

Örvény által csapdába ejtve lenni, az érzékiség öt béklyóját jelképezi.

Szerzetesek, és mit jelent belülről elrohadni? Adott egy eset, melyben egy bizonyos szerzetes becstelenül, gonoszan, tisztátalanul és gyanúsan teljesíti a kötelezettségeit, elrejti a tetteit, nem remete, habár annak tetteti magát, nem folytat szent életet, habár azt tetteti, belsőleg rohadt, szenvedélyektől csöpögő, természete szerint szennyes. Ez jelenti azt, hogy belülről elrohadni.

Ebben az időben Nanda, a tehénpásztor nem állt távol a Magasztostól, és ezt mondta a Magasztosnak:

– Uram, nem sodródom a közeli part felé, nem sodródom a távoli part felé, nem süllyedek el középen, nem sodródom ki a magas töltésre, nem ejtenek csapdába az emberek, nem ejtenek csapdába a nem emberi lények, nem ragad el az örvény, és nem rohadok el belülről.

Jó lenne Uram, ha,az otthonból az otthontalanságba távozhatnék, ha teljes (szerzetesi) felavatást nyernék.

– Ebben az esetben, Nanda, hajtsd vissza a teheneket a gazdáikhoz.

– A borjúkhoz való ragaszkodásuk miatt a tehenek mind visszamennek a gazdáikhoz, Uram.

– Hajtsd vissza a teheneket a gazdáikhoz, Nanda.

Miután visszahajtotta a teheneket a gazdáikhoz, Nanda, a tehénpásztor a Magasztos elé állt és ezt mondta:

– A teheneket visszahajtottam a gazdáikhoz, Uram. Engedd meg, hogy a Magasztos jelenlétében távozzak az otthonból az otthontalanságba, engedd meg, hogy teljes felavatást kapjak!

Nanda, a tehénpásztor a Magasztos jelenlétében távozott az otthonból az otthontalanságba, és [tőle] kapott teljes felavatást. Nem sokkal a felavatása után — magányban időzve, egyedül, [a világtól] elvonultan, éberen, figyelmesen és eltökélten —, nem sokkal ezután elérte a szent élet legmagasabb rendű célját és abban időzött, [abban az állapotban], ami miatt a világiak az otthonból az otthontalanságba távoznak, önmaga számára itt és most felismert és megvalósított. Tudta: születését befejezte, kiteljesítette a szent életet, a feladatát elvégezte. Semmi több nincs [számára] e világ kedvéért. És így a tiszteletreméltó Nanda az arahantok egyike lett.

Így készült:

Fordítota: Deverdics Kinga

Forrás: SN 35.200, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Deverdics Kinga, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.