SN 35.28 / SN iv 19

Ādittapariyāya Sutta

A tűzről szóló tanítóbeszéd

Fordította:

Megjelent: tkbe.hu

Felolvasás:

buddhafm.hu
buddhafm.hu

További változatok:

A páli fordító csoport / Tenigl-Takács László / Vekerdi József / Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Farkas Pál

Forrás: SN 35.28, páli

Szerzői jogok: Farkas Pál, 2016

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-nd

Így hallottam.1 Egyszer a Magasztos ezer szerzetessel Gajá közelében, Gajászíszánál időzött. Akkor a Magasztos a szerzetesekhez a következő szavakat intézte:

– Ó, szerzetesek, minden lángban áll. Mi minden áll lángban, ó, szerzetesek?

Ó, szerzetesek, lángban áll a szem, lángban áll a látvány, lángban áll a látás,2 lángban áll a szem érzékelése,3 lángban állnak a szem érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.

Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.

Ó, szerzetesek, lángban áll a fül, lángban áll a hang, lángban áll a hallás, lángban áll a fül érzékelése, lángban állnak a fül érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.

Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.

Ó, szerzetesek, lángban áll az orr, lángban áll a szag,lángban áll a szaglás, lángban áll az orr érzékelése, lángban állnak az orr érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.

Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.

Ó, szerzetesek, lángban áll a nyelv, lángban áll az íz, lángban áll az ízlelés, lángban áll a nyelv érzékelése, lángban állnak a nyelv érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.

Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.

Ó, szerzetesek, lángban áll a test, lángban áll a tapintásérzet, lángban áll a tapintás, lángban áll a test érzékelése, lángban állnak a test érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.

Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.

Ó, szerzetesek, lángban áll az elme, lángban állnak a dolgok, lángban áll a tudomásszerzés, lángban áll az elme érzékelése, lángban állnak az elme érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzések.

Mi gyújtotta lángra? A vágy tüze, az ellenszenv tüze, a káprázat tüze gyújtotta lángra, a születés, öregség, halál, szomorúság, kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés tüze gyújtotta lángra, azt mondom néktek.

Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a szemtől, elfordul a látványtól, elfordul a szem tudatosságától, elfordul a szem érzékelésétől, elfordul a szem érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.

Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a fültől, elfordul a hangtól, elfordul a fül tudatosságától, elfordul a fül érzékelésétől, elfordul a fül érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.

Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul az orrtól, elfordul a szagtól, elfordul az orr tudatosságától, elfordul az orr érzékelésétől, elfordul az orr érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.

Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a nyelvtől, elfordul az íztől, elfordul a nyelv tudatosságától, elfordul a nyelv érzékelésétől, elfordul a nyelv érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.

Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul a testtől, elfordul a tapintásérzettől, elfordul a tapintástól, elfordul a test érzékelésétől, elfordul a test érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.

Így látván ezt, ó szerzetesek, a tanult tanítvány elfordul az elmétől, elfordul a dolgoktól, elfordul a tudomásszerzéstől, elfordul az elme érzékelésétől, elfordul az elme érzékelésétől függően keletkezett örömteli, szenvedésteli és semleges érzésektől. Elfordulván hagyja lecsillapodni azokat; amint hagyja lecsillapodni azokat, megszabadul; amint megszabadul, tudatára ébred, hogy megszabadult, véget vetett az újraszületésnek, a szerzeteshez méltó életet leélte, teendőit megtette, ezen túl nincs további létezés.

Így szólt a Magasztos. Az ezer szerzetes elégedetten örvendezett a Magasztos szavain. Amikor e Tan-kifejtés elhangzott, az ezer szerzetes elméje megszabadult a befolyásokhoz való ragaszkodástól.


  1. Érdekes megjegyezni, hogy T.S. Eliot Waste Land (Átokföldje) című versének harmadik része A tűzbeszéd címet viseli. A 308. sorhoz („Lángban lángban lángban lángban“) fűzött lábjegyzetben Eliot ezt írja: „A Buddha Tűzbeszédének teljes szövege (amely fontosságában megfelel a Hegyi Beszédnek) – és ahonnan e szavak valók – megtalálható fordításban néhai Henry Clarke Warren Buddhism in Translation-jében (Harvard Oriental Series). Warren egyike volt Nyugaton a buddhista tanulmányok nagy úttörőinek.“ 

  2. Szó szerint: a szem tudatossága (vinnyána), a szem által szerzett tudomás. A továbbiakban hasonló szerkezetet használ a szutta a fül, orr, nyelv, test és elme esetében. 

  3. Phassa, szó szerint: érintkezés, kapcsolat; az érzékelő képesség, az érzéktárgy és az érzéki tudatosság találkozása, összekapcsolódása az érzékelés folyamatában. 

Megjelent: tkbe.hu

Felolvasás:

buddhafm.hu
buddhafm.hu

Így készült:

Fordítota: Farkas Pál

Forrás: SN 35.28, páli

Szerzői jogok: Farkas Pál, 2016

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-nd

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.