SN 46.2

Kāya Sutta

A test

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto / Bhikkhu Bodhi

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: SN 46.2, Bhikkhu Sujato, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2022

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Szávatthíban.

– Szerzetesek! Ezt a testet az étel tartja fenn. A tápláléktól1 függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem marad fenn. Ugyanígy az öt akadályt2 is táplálék tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem maradna fenn.

Az öt akadály táplálékai

És milyen táplálék kelti életre az érzéki vágyat3, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fokozódik, mitől növekszik? Ez bizony a szépség jelensége. A rá irányuló gyakori és helytelen figyelem a táplálék ami életre kelti az érzéki vágyat, vagy ha az már felkélt, fokozza és növeszti azt.

És milyen táplálék kelti életre a rossz akaratot4, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fokozódik, mitől növekszik? Az bizony a durvaság jelensége. A rá irányuló gyakori és helytelen figyelem a táplálék ami életre kelti a rossz akaratot, vagy ha az már felkélt, fokozza és növeszti azt.

És milyen táplálék kelti életre a lustaságot és a tompultságot5, vagy ha azok már felkéltek, akkor mitől fokozódnak, mitől növekszenek? Az bizony az elégedetlenség, a tunyaság, az ásítozás, az evés utáni álmosság, a szellemi lomhaság. A rájuk irányuló gyakori és helytelen figyelem a táplálék ami életre kelti a lustaságot és a tompultságot, vagy ha azok már felkéltek, fokozza és növeszti azokat.

És milyen táplálék kelti életre a nyugtalanságot és az aggodalmat6, vagy ha azok már felkéltek, akkor mitől fokozódnak, mitől növekszenek? Az bizony a nyugtalan elme. A rá irányuló gyakori és helytelen figyelem a táplálék ami életre kelti a nyugtalanságot és az aggodalmat, vagy ha azok már felkéltek, fokozza és növeszti azokat.

És milyen táplálék kelti életre a kételyt7, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fokozódik, mitől növekszik? Vannak bizony olyan dolgok amik kételyre adnak okot8. A rájuk irányuló gyakori és helytelen figyelem a táplálék ami életre kelti a kételyt, vagy ha az már felkélt, fokozza és növeszti azt.

Szerzetesek! Ezt a testet az étel tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem marad fenn. Ugyanígy az öt akadályt is táplálék tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem maradna fenn.

Ezt a testet az étel tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem marad fenn. Ugyanígy a hét megvilágosodási tényezőt9 is táplálék tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem maradna fenn.

A hét megvilágosodási tényező táplálékai

És milyen táplálék kelti életre az éberség10 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Vannak bizony olyan dolgok, amelyek megalapozzák az éberség megvilágosodási tényezőjét11. A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti az éberség megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

És milyen táplálék kelti életre a jelenségek vizsgálatának12 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Vannak bizony ügyes és ügyetlen, kifogásolható és kifogásolhatatlan, alacsonyabb és magasabb rendű, valamint a sötét illetve a világos oldalon álló tulajdonságok. A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti a jelenségek vizsgálatának megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

És milyen táplálék kelti életre a tetterő13 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Azok bizony a kezdeményezőkészség, a kitartás és az erőfeszítés elemei. A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti a tetterő megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

És milyen táplálék kelti életre az öröm14 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Vannak bizony dolgok, amelyek az öröm megvilágosodási tényezőjének alapját képezik. A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti az öröm megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

És milyen táplálék kelti életre a megnyugvás15 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Az bizony a test és az elme nyugalma. A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti a megnyugvás megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

És milyen táplálék kelti életre az összpontosítás16 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Vannak bizony dolgok amik a nyugalom és zavartalanság alapját képezik. A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti az összpontosítás megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

És milyen táplálék kelti életre az egykedvűség17 megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, akkor mitől fejlődik ki teljesen? Vannak bizony dolgok, amelyek az egykedvűség megvilágosodási tényezőjének alapját képezik . A rájuk irányuló gyakori és helyes figyelem a táplálék ami életre kelti az egykedvűség megvilágosodási tényezőjét, vagy ha az már felkélt, teljesen kifejleszti azt.

Ezt a testet az étel tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem marad fenn. Ugyanígy a hét megvilágosodási tényezőt is táplálék tartja fenn. A tápláléktól függ a fennmaradása, táplálék nélkül nem maradna fenn.


 1. āhāra 

 2. nīvaraṇa 

 3. kāma-cchanda 

 4. vyāpāda 

 5. thīna-middha 

 6. uddhacca-kukkucca 

 7. vicikicchā 

 8. De hogy melyek azok, azt a szöveg nem árulja el (F.R.) 

 9. bojjhaṅga 

 10. sati 

 11. De hogy melyek azok, azt a szöveg itt sem és az örömnél illetve az egykedvűségnél sem árulja el (F.R.) 

 12. dhammavicaya 

 13. viriya 

 14. pīti 

 15. passaddhi 

 16. samādhi 

 17. upekkhā 

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: SN 46.2, Bhikkhu Sujato, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2022

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.