SN 51.15 / S V 271

Uṇṇābha-brāhmaṇa Sutta

Unnábha, a brahman

Fordította:

További változatok:

Tipiṭaka / Bhikkhu Sujāto

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: SN 51.15, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Így hallottam. Egy alkalommal a tiszteletreméltó Ánanda Kószambiban tartózkodott, Ghószita parkjában. Ekkor Unnábha, a brahman meglátogatta a tiszteletreméltó Ánandát, megérkezvén hozzá udvariasan köszöntötte. Miután így barátságosan üdvözölték egymást, leült mellé. Ott ültében így szólt a tiszteletreméltó Ánandához:

– Ánanda Mester! Mi e szent élet1 célja, amit Gótama remete vezetésével élsz?

– Brahman! A szent élet célja, amit a Magasztos vezetésével élek, a vágyak kioltása.

– Van-e ösvény, van-e gyakorlat, ami a vágyak kioltásához vezet?

– Igen, van ösvény, van gyakorlat, ami a vágyak kioltásához vezet.

– Mi az az ösvény, mi az a gyakorlat, ami a vágyak kioltásához vezet?

– Brahman! Amikor a szerzetes kifejleszti azt az erőt2, amit olyan összpontosítás hat át, ami a vágyon3 és a törekvés késztetésén alapul. Kifejleszti azt az erőt, amit olyan összpontosítás hat át, ami az állhatatosságon4…; amit olyan összpontosítás hat át, ami a szándékon5…; amit olyan összpontosítás hat át, ami az elhatározáson6 és a törekvés késztetésén alapul. Brahman, ez az ösvény, ez a gyakorlat, ami a vágyak kioltásához vezet.

– Ánanda Mester! Ha ez így van, akkor ez egy végtelen ösvény, nem olyan aminek egyszer vége szakad. Elképzelhetetlen, hogy az ember képes legyen kioltani a vágyait a vágy eszközével.

– Ebben az esetben, hadd kérdezzek tőled valamit e tárgyban, brahman! Válaszolj, ahogy jónak látod! Mit gondolsz: Nem volt-e először benned vágy, azt gondolván ‘El fogok menni a parkba’, és miután megérkeztél ide, az a bizonyos vágyad nem csillapodott-e le?

– De, uram.

– Nem volt-e először benned állhatatosság, azt gondolván ‘El fogok menni a parkba’, és miután megérkeztél ide, az a bizonyos állhatatosság nem csillapodott-e le?

– De, uram.

– Nem volt-e először benned szándék, azt gondolván ‘El fogok menni a parkba’, és miután megérkeztél ide, az a bizonyos szándékod nem csillapodott-e le?

– De, uram.

– Nem volt-e először benned elhatározás, azt gondolván ‘El fogok menni a parkba’, és miután megérkeztél ide, az a bizonyos elhatározás nem csillapodott-e le?

– De, uram.

– Hát, ugyanígy van ez az arahattal is, aki a tudati indulatait megszüntette, aki elérte a beteljesülést, aki feladatát elvégezte, aki terheit letette, aki az igaz célt elérte, aki a létesülés béklyóit teljesen szétzúzta, és aki a helyes tudást mind megszerezte. Bármilyen vágy is volt benne kezdetben az arahatság elérésére, az a bizonyos vágy lecsillapodott benne. Bármilyen állhatatosság is volt benne kezdetben az arahatság elérésére, az a bizonyos állhatatosság lecsillapodott benne. Bármilyen szándék is volt benne kezdetben az arahatság elérésére, az a bizonyos szándék lecsillapodott benne. Bármilyen elhatározás is volt benne az arahatság elérésére, az a bizonyos elhatározás lecsillapodott benne. Most mit gondolsz, brahman? Ez vajon egy végtelen ösvény, vagy olyan, aminek egyszer vége szakad?

– Igazad van, Ánanda Mester! Ennek az ösvénynek van vége, nem végeláthatatlan. Bámulatos, Ánanda Mester! Bámulatos! Mint amikor valaki felállítja azt, ami addig fejjel lefelé volt, feltárja az addig rejtettet, utat mutat a tévelygőnek, vagy lámpát tart a sötétben, hogy akinek van szeme, lásson, ugyanígy Ánanda Mester is számos érvvel világította meg számomra a Dhammát. Gótama Mesterhez, a Dhammához, és a Szanghához, a szerzetesek közösségéhez megyek menedékért. Emlékezzen rám Ánanda Mester úgy, mint aki mától világi követőként menedéket vesz egész életére.


  1. brahmacariya: tanítványként és/vagy cölibátusban élt élet 

  2. iddhipāda: szó szerint: az erőśiker útja; 4 tagja az itt felsorolt vágy, erő, tudat és elemzés 

  3. chanda: lelkesedés, buzgóság 

  4. viriya: erő, erőfeszítés, kitartás 

  5. citta: tudat, elme, szív 

  6. vīmaṃsā: vizsgálódás, megfontolás, elemzés 

Így készült:

Fordítota: Fenyvesi Róbert

Forrás: SN 51.15, Thanissaro Bhikkhu, angol

Szerzői jogok: Fenyvesi Róbert, 2009

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.