Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

kattu��, 1 találat.

chanda →

nyana

…it as ‘a wish to do’ kattu - kamyatā - chanda If intensified, it acts also as a ‘predominance condition’ see: paccaya