Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

upap������������������tika, 9 találat.

tika →

pts

…division of the Jātaka), Dhp-a.iv.108 (t
■ catukka-jhāna the 3 & the 4 jhānas); Mil.12 (tika-duka-paṭimaṇḍitā dhammasanganī);…

upapajjati →

pts

upapannā (q.v.)
caus upapādeti & pp.; upapādita (q.v.).

doubtful whether a legitimate form…

bhojana →

pts

…Pv.ii.9#29.

gotrabhū →

pts

…frequent in P (Tika-p. 154 sq. 165, 324 etc.), mentioned at Vv-a.155. On the use of gotrabhū in medieval…

micchatta →

pts

…trsl.* §1028) Vb.145; Tikp.32 (˚niyata-citta), Tikp.325 (˚tika), Tikp.354 (id.).

abstr. fr. micchā

paṭṭhāna →

pts

…of the Abhidhamma, also called Mahāpakaraṇa. See Ledi, J.P.T.S. 1915–⁠16 p. 26; Mrs. Rh. D., Tika p. 1, vi
■ At Sdhp.321 it has the…

tayo →

pts

…derivations: tiṃsa (30), tika (triad), tikkhattuṃ (thrice) tidhā (threefold)
■ In nominal compounds: see *ti*˚ te

  1. in…

vipāka →

pts

…(a˚ & sa˚), Kp.328 sq. (˚tika), Kp.350 sq.; Duka-pa.17; Vism.177, Vism.454 (fourfold), Vism.456 (˚viññāṇa), Vism.538 (˚paccaya),…

yathā →

pts

…faith Dhp.249.

  • -santhatika accepting whatever seat is offered DN.i.167; AN.iii.220; Pp.69; Thag.855 -˚anga one of…