Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

alla, 4 találat.

bódhi →

puskas

‘Megvilágosodás’ – a Gautama Sziddhárta által a bódhi-fa (füge: ficus religiosa) alatt ülve elért állapot, amelynek során felismerte, hogyan lehet a szenvedések meghatározta emberi létformából kilé …

Dhamma →

puskas

‘Tan’, ‘Tanítás’ – a buddhizmusban Buddha tanai, a buddhista vallási-filozófiai alapelvek összessége, s ebben az értelmezésben Törvény is. (vö. dharma)

dharma →

puskas

(szanszkrit) azon vallási és világi kötelmek összessége, amelyek az egyén életét minden – vallási, erkölcsi, jogi – vonatkozásban szabályozzák, és ezért törvény értékű. Minden életszakaszra, minden …

nibbána →

puskas

‘Kialvás, ellobbanás, kioltás’. A buddhista gyakorás célja: a vágyak, a léthez kötődés szomjának teljes megsemmisítése, kioltása, a tökéletes vágytalanság és felszabadultság állapotának elérése. Ez az …