Thig 3.39-62 / Thig 39-62

Therīgāthā (3)

Három verses egységek

Fordította:

Így készült:

Fordítota: Bálint Gyöngyi

Forrás: angol

Szerzői jogok: Bálint Gyöngyi, 2008

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Másik Számá

[39.] Huszonöt év telt el, mióta az otthontalanságba távoztam. Nem tudok róla, hogy bármikor is békét lelt volna elmém.

[40.] Mivel nem nyert elmém békére, nem nyertem önuralmat felette. Majd vallásos révületbe kerültem, emlékezvén a hódító tanítására.

[41.] Örömet lelve a virrasztásban, sok fájdalommal teli tárgy miatt elértem a kínzó vágy megsemmisülését. Buddha tanítása beteljesedett. Hét nap telt el azóta, hogy gyötrő vágyam lelohadt.

Uttamá

[42.] Négyszer-ötször elhagytam cellámat, mivel elmém nem talált békét és nem nyertem önuralmat felette.

[43.] Elmentem egy bhikkuníhoz, akiben bizalmam leltem. Megtanította nekem a doktrinát, a létezés alapelveit, az érzékelés alapjait és az elemeket.

[44.] Meghallgattam a tanításokat, amelyekre tanított. Hét napon át keresztbe vetett lábakkal ültem ugyanabban a pózban átadva magam örömnek és boldogságnak. A nyolcadik napon kinyújtottam lábaim széttépve a tudatlanság sötétségét.

Másik Uttamá

[45.] A megvilágosodás ezen hét tényezőjét, melyek a kioltás elérésének módjai, mind elértem, ahogyan azt Buddha tanította.

[46.] Az üresség vagy a jel nélküli1 vagyok, amelyikre éppen szükség van. Buddha igaz lánya vagyok, aki mindig örömét leli a lecsillapodásban.

[47.] Minden érzéki örömöt, azt is ami isteni és azt is ami emberi, kiszakítottam. Az újjászületésből újjászületésbe való utazás teljesen megsemmisült. Nincs megújult létezés.

Dantiká

[48.] A Giddzsha-kúta hegyen levő nappali pihenőhelyemet elhagyva megláttam egy elefántot a folyóparton, amelyik felbukkant, miután lemerült.

[49.] Egy ember egy horgot tartván megkérte az elefántot: „Add oda a lábadat“. Az elefánt előrenyújtotta a lábát. Az ember megmászta az elefántot.

[50.] Látva, hogy a vad megszelídült, az ember ellenőrzése alá került, összpontosítottam elmém, bementem az erdőbe azért a célért.

Ubbirí

[51.] (Anya) te így kiáltasz az erdőben: „Ó, Dzsíva“ , értsd meg magadat, Ubbirí. Nyolcvannégyezer lány, mind Dzsíva nevű, elégett ebben a temetési tűzben, melyik miatt bánkódsz?

[52.] Valóban kitépte (a férfi) a dárdámat, (melyet) nehéz (volt) meglátni, befészkelve magát szívembe, és megszabadított a lányom miatti mély fájdalomtól, mely hatalmába kerített.

[53.] Ma kitéptem a dárdámat, nincs bennem éhség, lecsillapodtam. Megyek a Buddha-bölcshöz a doktrínához és a rendhez, mint menedékhez.

Szukká

[54.] Mit csináltak ezekkel a Rádzsagahabéli férfiakkal? Olyanok, mintha bort ittak volna, mint akik nem állnak Szukká szolgálatába, aki a Buddha tanításait prédikálja.

[55.] De a bölcs issza (a tanítást), úgy gondolom, mely ellenállhatatlan és sosem érzi tőle az édes íztől való jóllakottságot, mint ahogy az utazók isszák az esőt.

[56.] Te vagy Szukká ragyogó elméd miatt, megszabadulva a vágytól, összpontosítva. Viseld el utolsó testedet, mely legyőzte Márát és az ő seregét.

Szélá

[57.] Nincs menekvés a világban. Mit fogsz tenni az elvonulás által? Élvezd az érzéki örömöket, hogy ne bánd meg később.

[58.] Az érzéki örömök, mint a kard és szurony, a létezés elemei húsvágó bárd nekik. Amit érzéki örömök élvezetének hívnak, már nem élvezet számomra.

[59.] Az öröm élvezete mindenütt le van küzdve, a tudatlanság sötétje szét van tépve. Így tudd te gonosz, le vagy győzve, halál.

Szómá

[60.] Ahhoz a helyhez, melyet nehéz elérni, melyhez a látók jutnak el, nem juthatnak el az alacsony intelligenciájú nők.

[61.] Milyen kárt tud tenni bennünk a nő, amikor az elme jól összpontosult, amikor a tudás birtokában van olyasvalaki, akinek helyes betekintése van a doktrínába?

[62.] Az öröm élvezete mindenütt le van küzdve, a tudatlanság sötétje szét van tépve, így tudd te gonosz, le vagy győzve, halál.


  1. a nibbána aspektusai 

Így készült:

Fordítota: Bálint Gyöngyi

Forrás: angol

Szerzői jogok: Bálint Gyöngyi, 2008

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.