Thig 5.67-121 / Thig 67-121

Therīgāthā (5)

Öt verses egységek

Fordította:

Így készült:

Fordítota: Bálint Gyöngyi

Forrás: angol

Szerzői jogok: Bálint Gyöngyi, 2008

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Egy bizonyos ismeretlen bhikkhuní

[67.] Már huszonöt éve, hogy az otthontalanságba távoztam. Még egy ujjcsettintésnyi időre sem tudott elmém lecsendesedni.

[68.] Mivel elmém, mely tele van vágyakkal az érzéki örömök iránt, nem nyert békét, kinyújtva karjaimat, felkiáltva beléptem a vihárába.

[69.] Majd elmentem egy bikkhuníhoz, akiben bizalmam volt. Megtanította nekem a dogmát, a létezés elemeit, az érzéki alapokat és az elemeket.

[70.] Miután meghallgattam tanításait leültem az egyik oldalra. Tudom, hogy már éltem korábban. A déva-szem kitisztult.

[71.] És ismerem mások tudatállapotát, a fül megtisztult, megvalósítottam a rendkívüli erőt, elértem az ászavák1 megsemmisülését, ezt a hat rendkívüli tudást megvalósítottam, Buddha tanítása beteljesedett.

Vimalá a korábbi kurtizán

[72.] Elbódítva külsőm, testem, szépségem és hírnevem által, fiatalságom miatt gőgből más nőket megvetettem.

[73.] Miután tarkabarkán feldíszítettem ezt a testet, becsapva a bolondokat, megálltam a bordélyház ajtajánál, mint egy vadász, aki kiveti csapdáját.

[74.] Mutogatja díszeit. Sok titkos helyet felfedtem, különféle varázslatokat végeztem, és csúfot űztem sok emberből.

[75.] Ma, miután alamizsna után jártam borotvált fejjel, külső köpenybe bújva letelepedtem egy fa lábához, elnyerve a nem-gondolkodás állapotát.

[76.] Minden köteléket, mind istenit, mind emberit, elvágtam. Miután megsemmisült minden ászava, lecsillapodtam, megnyugodtam.

Szíhá

[77.] Érzéki örömök iránti vágytól sújtva, az oktalan gondolkodás miatt, korábban öntelt voltam, nem lévén uralmam az elmém felett.

[78.] Megszállva a tisztátalanság által, utat engedve a boldogság keresésének, elmém nem nyert békét, mivel a szenvedély gondolata hatotta át.

[79.] Lefogyva, holtsápadtan hét éven át vándoroltam, nagyon betegen, nem leltem boldogságot sem éjjel sem nappal.

[80.] Majd fogtam egy kötelet, kimentem az erdőbe és azon gondolkodtam: „Itt lógni nekem jobb, mint ezt a silány életet éljem“.

[81.] Készítettem egy erős hurkot, egy fa ágához kötöttem, majd a hurkot a nyakam köré vetettem. Akkor az elmém teljesen felszabadult.

Nandá

[82.] Nézd a testet Nanda, beteg, tisztátalan, romlott. Fordítsd az elmét, mely elszánt és jól összpontosító a visszataszítón való elmélkedésre.

[83.] Ahogy ez, úgy az; ahogy az, úgy ez. Rothadó gonosz bűnt érzek, ez a bolondok öröme.

[84.] Látva ezt nem pihentem sem éjjel sem nappal. Majd bölcsességemmel megvizsgáltam. Láttam.

[85.] Éberen, ésszerűen gondolkodva megláttam a testem valódi állapotában: kifordítva.

[86.] Majd megundorodtam a testtől, többé nem érdekelt belülről. Éberen, bilincstől megszabadulva lecsillapodtam.

Nanduttará

[87.] Imádtam a tüzet, a holdat, a napot és a dévákat. Lejártam a sekély folyóhoz és megmerítkeztem a vízben.

[88.] Sok fogadalmat tettem, fél fejemet megborotváltam, a földön vetettem magamnak ágyat, nem ettem éjszaka.

[89.] Gyönyörködtem az életben és díszeiben. A fürdés, és felkenés által elláttam ezt a testet, melyet az érzéki örömök iránti vágy sújtott.

[90.] Majd hitet nyerve az otthontalanságba távoztam, olyannak látván a testet, amilyen valójában. Az érzéki örömök iránti vágyat kitéptem gyökerestől.

[91.] Minden létet, óhajt és vágyat elvágtam. Megszabadulva minden köteléktől elnyertem elmém békéjét.

Mittakálí

[92.] Miután bizalommal távoztam az otthonból az otthontalanság állapotába, vándoroltam itt és ott, nyereségre, megbecsülésre éhesen.

[93.] Elszalasztva a legmagasabb célt, a legalacsonyabbat űztem. Alávetve magam a tisztátalanság uralmának, nem ismertem az aszketikus állapot célját.

[94.] Majd vallási izgalomba kerültem cellámban ülve, arra gondoltam: „A rossz útra tértem. Gyötrő vágy uralma alá kerültem.

[95.] Az életem rövid. Az öregség és betegség rombolják. Nincs már időm, hogy meggondolatlan legyek, mielőtt ez a test összetörik.“

[96.] Látva a lételemek keletkezését és elmúlását, ahogyan azok valójában vannak, felálltam, s az elmém teljesen felszabadult. Buddha tanítása beteljesedett.

Szakulá

[97.] Egy házban élve, hallva egy bikkhu tanítását láttam a makulátlan tantételt, a kioltást, a rendületlen állapotot.

[98.] Miután elhagytam fiam és lányom, pénzt és nyereséget, és levágattam hajam, az otthontalanságba távoztam.

[99.] Képzésben vettem részt, kifejlesztettem a helyes utat, lecsökkentettem a vágyat és a gyűlöletet, és az ászavákat, melyek ezekhez kapcsolódnak.

[100.] Miután bikkhunínak szenteltek fel, visszaemlékeztem rá, hogy már korábban születtem. A déva-szem megtisztult, makulátlan, jól fejlett.

[101.] Másként meglátva az alkotó elemeket, melyek kauzálisan keletkeznek és hajlamosak a felbomlásra, megsemmisítettem minden ászavát, lenyugodtam, lecsillapodtam.

Szóná

[102.] Miután tíz fiat szültem ebből az anyagi testből, gyenge és öreg lévén elmentem egy bikkhuníhoz.

[103.] Megtanította nekem a tanokat, a lételemeket, az érzékelés alapjait és az elemeket. Miután meghallgattam elméletét, levágattam a hajam és az otthontalanságba távoztam.

[104.] Miután képeztem magam, a déva-szem megtisztult. Tudom korábbi lakhelyem, hogy hol éltem korábban.

[105.] Elszántan és jól összpontosítva kifejlesztettem a jel nélkülit. Azonnal teljesen felszabadultam. Lecsillapodtam ragaszkodás nélkül.

[106.] A lét öt alapja, melyeket megismertem, gyökerestül ki vannak tépve. Maradandó dolgokból születve most már mozdíthatatlan vagyok. Nincs többé megújult létezés.

Bhaddá, a korábbi dzsaina

[107.] Azelőtt lenyírt hajjal, porosan, egyetlen köpenyben vándoroltam, s hibát véltem ott, ahol nem volt, s ott, ahol volt, nem láttam meg.

[108.] Elhagyva nappali pihenőhelyem a Giddzsha-kúta hegyen, megláttam a makulátlan Buddhát a bikkhuní rend kíséretében.

[109.] Térdet hajtva hódolatot fejeztem ki, álltam összetett kezekkel szemtől-szemben. Gyere Bhaddá, mondta, ez volt a felszentelésem.

[110.] Bebarangoltam Angát és Magadhát, Vaddzsit, Kászit és Kószalát. Ötvenöt éven át ellenszolgáltatás nélkül élveztem a királyságok alamizsnáját.

[111.] Igazán sokat érdemel, igazán bölcs volt az a világi követő, aki egy köpenyt adott Bhaddának, aki most megszabadult minden köteléktől.

Patácsárá

[112.] Ekével felszántva a földet, magvakat szórva feleségeket és gyermekeket táplálva lelnek a fiatal brahmanák gazdagságot.

[113.] Erkölcsös magaviseletű vagyok, és eleget teszek a tanító tanításainak, miért nem nyerek mégsem megnyugvást. Nem vagyok erőtlen, sem felfuvalkodott.

[114.] Miután lábat mostam, figyelmemet a vizekre fordítottam, látva a föntről a mélybe folyó vizet, összpontosítottam az elmém, mint egy nemes telivér ló.

[115.] Majd felkapva lámpám, beléptem cellámba. Miután megtekintettem ágyam, leültem a kanapéra.

[116.] Majd fogtam egy tűt és kihúztam a kanócot. Elmém úgy ragyogott fel, mint ahogyan a lámpa fénye kialudt.

Harminc bhikkhuní

[117.] „Fogva a mozsártörőt a fiatal brahmanák megőrlik a gabonaszemeket, táplálva feleségeiket és gyermekeiket és a fiatal brahmanák gazdagságot lelnek.

[118.] Tedd, amit Buddha tanít, amit megtettél, ne bánd. Gyorsan mosd meg lábaidat, és ülj le az egyik oldalra, törekedj az elme békéjére, tedd, amit a Buddha tanít.“

[119.] Ők hallva az ő kijelentését, Patácsárá tanításait, megmosták lábaikat és leültek az egyik oldalra. Az elme békéjére törekedtek, és tették, amit Buddha tanított.

[120.] Az átvirrasztott éjszaka elején visszaemlékeztek, hogy korábban már születtek, virrasztásuk közepén megtisztították a déva-szemet, ébrenlétük utolsó szakaszában széttépték a tudatlanság sötétjének kötelékét.

[121.] Felálltak, majd tiszteletüket tették lábánál. „Megfogadtuk a tanácsod, úgy fogunk tisztelni téged, mint ahogyan a harminc déva tiszteli Indát2, aki legyőzhetetlen a csatában. Elértük a hármas tudást, ászavák nélkül vagyunk.“


  1. āsava: indulat, befolyás, túlcsordulás. A szomjhoz hasonló, alapvető (az érzékszervi tapasztaláshoz, a vágybirodalomhoz kötő) indíttatások. 

  2. Inda: szanszkr. Indra 

Így készült:

Fordítota: Bálint Gyöngyi

Forrás: angol

Szerzői jogok: Bálint Gyöngyi, 2008

Felhasználás feltételei: cc-by-nc-sa

Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.