ubhato-vibhaṅga

Ubhato-vibhaṅga

A collective term, comprehending the Bhikkhu-vibhaṅga and the Bhikkhunī-vibhaṅga of the Vinaya Pītaka. Sometimes the word seems to be used as varia lectio for Ubhato-Vinaya. Vin.ii.287