abhippakirati

to strew over, to cover (completely) DN.ii.137 (pupphāni Tathāgatassa sarīraṃ okiranti ajjhokiranti a.); Vv-a.38 (for abbhokirati Vv.5#9). pp. abhippakiṇṇa (q.v.).

abhi + pakirati