akkhāna

telling stories, recitation; tale, legend DN.i.6 (= DN-a.i.84: Bhārata-Rāmāyanādi); DN.iii.183; MN.i.503; MN.iii.167; Sdhp.237
■ preaching, teaching Mnd.91 (dhamm˚;). The 5th Veda Ja.v.450. (vedam akkhānapañcamaṃ; C: itihāsapañcamaṃ vedacatukkaṃ)
■ The spelling ākhyāna also occurs (q.v.).

Sk. ākhyāna