apassita

  1. leaning against Ja.ii.69 (tālamūlaṃ = nissāya ṭhita C.).
  2. depending on, trusting in (c. acc. or loc.) Vv.10#1 (parâgāraṃ = nissita Vv-a.101); Ja.iv.25 (balamhi = balanissita). See also avassita.

pp. of apasseti